Det etiska perspektivet blir allt viktigare

Publicerad 7 februari 2018
Text: Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen
Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen
Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen

Den digitala närvaron ökar ständigt i varje människas liv och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. I tider när digitaliseringsutvecklingen går framåt i rasande takt är det etiska perspektivet viktigt. Vad kommer AI att få för betydelse för människan, samhället och företagen?
Under en övergångsperiod kommer enskilda människor att behöva ta en del smällar. Här kommer det att bli viktigt för individer att själva skaffa den tekniska kunskapen som krävs och vidareutveckla sina kompetenser.
Sverige är ett it-tungt land som just nu skriker efter folk. För att kunna möta kompetensbristen krävs det en fungerande politik som gör det möjligt för flera att byta karriär mitt i livet. Inte bara en gång utan flera.
Politiker måste även se till att fler grupper får bättre förutsättningar att kunna arbeta här. Vi har inte råd att förlora viktig kompetens. Eller låta arbetsföra människor gå arbetslösa. Tyvärr uppfattas teknik ofta som något manligt. Den strukturella bilden är stark och något som vi tillsammans måste jobba aktivt med att motverka. Här spelar skolan och högskolorna en viktig roll för att locka fler tjejer till it-jobben.
En annan viktig etisk fråga är användandet av sociala medier och olika tjänster. Hur den data vi ger ifrån oss kan analyseras och användas av företag i affärssyfte. Eller hur den kan användas som möjlighet för hemlig yttre påverkan.
Men den nya tekniken ger såklart fantastiska möjligheter. Genom att se digitaliseringen som ett ständigt pågående lärande har alla en chans att hänga med i utvecklingen. Samtidigt som vi alltid måste ha med det bredare och etiska perspektivet.