It-trender inför 2021

Hyperautomation, distribuerade moln och robust AI-teknik

Publicerad 8 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de nio viktigaste globala it-trenderna för 2021 präglas de förstås av covid-19 och de stora förändringar pandemin inneburit för hela samhället. Några av årets främsta trender är hyperautomation, platsoberoende och robust AI-teknik.

 1. Det beteendestyrda nätet
  Det beteendestyrda nätet fångar upp och samlar digitala ”fotspår” – data som människor lämnar efter sig online. Datan kan bland annat användas för att påverka människors beteende. Framöver kommer allt mer data att samlas in via de digitala fotspåren. Tekniken som används för att dra slutsatser av datamängderna utvecklas också snabbt, en trend som medför etiska dilemman.
 2. Den digitala totalupplevelsen
  Den digitala totalupplevelsen kombinerar discipliner som kundupplevelse, användarupplevelser och medarbetares upplevelser, och länkar samman dem för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Det ger organisationer en möjlighet att stärka sina konkurrensfördelar.
 3. Hyperautomation
  Den starka automatiseringstrenden utvecklas till hyperautomation, vilket innebär att företag strävar efter att maximera sin automatiseringsgrad genom att använda verktyg som AI och machine learning. Enligt Gartner är hyperautomation nyckeln till såväl ökad effektivitet som ökad motståndskraft för organisationer.
 4. Robust AI-teknik
  AI-projekt misslyckas ofta på grund av problem med underhåll, skalbarhet och styrning. En robust AI-teknikstrategi underlättar AI-modellernas tillförlitlighet och maximerar värdet av de AI-investeringar som görs. Utan en robust AI-teknik kommer de flesta organisationer att misslyckas med att flytta AI-projekt från prototyp till fullskalig produktion.
 5. Intelligenta modulbaserade it-infrastrukturer
  Många organisationer har på senare år fokuserat mycket på att öka sin effektivitet, vilket ökade deras sårbarhet när coronapandemin kom och ställde krav på en snabb omställning. Nu krävs en modulbaserad it-arkitektur som möjliggör bättre åtkomst till information, och som kan förändras och svara snabbare när snabba omställningar krävs.
 6. Cybersäkerhetsnät
  Cybersäkerhetsnät gör det möjligt för personer att säkert komma åt och använda alla digitala tillgångar med en hög säkerhetsnivå, oavsett var de befinner sig. När organisationer accelererar sin digitalisering måste säkerheten hålla jämna steg med den snabba förändringen. Cybersäkerhetsnät möjliggör en säkerhetsmodell som behåller plasticiteten som krävs för att fungera under nuvarande förhållanden, och erbjuder säkerhet utan att hindra företagets tillväxt.
 7. Platsoberoende verksamhet
  Platsoberoende verksamhet är en it-verksamhetsmodell som gör det möjligt för medarbetare att arbeta på ett säkert och effektivt sätt, oavsett var de befinner sig. Att tillhandahålla en sömlös och skalbar digital upplevelse kräver förändringar i teknikinfrastrukturen, hanteringsmetoder, säkerhets- och styrningspolicys och modeller för medarbetar- och kundengagemang.
 8. Distribuerade moln
  Ett distribuerat filsystem för moln ger offentliga molnalternativ till olika fysiska platser. De gör att kunderna kan dra nytta av det offentliga molnet och undvika dyra och komplicerade privata molnlösningar. Den här typen av lösningar kommer att bli vanligare under 2021.
 9. Integritetshöjande it
  Allt fler organisationer efterfrågar möjligheten för medarbetare att dela data med varandra på ett säkert sätt i potentiellt osäkra miljöer. Fler lösningar som möjliggör det kommer att dyka upp under 2021, enligt Gartner.