Byggindustrin

Sektor i snabb förvandling

Publicerad 9 mars 2021
Text: Cristina Leifland Foto: Johan Marklund
Per Boström, CIO på Skanska. Foto: Johan Marklund

Jämfört med en del andra sektorer står byggbranschen fortfarande alldeles i början av sin digitaliseringsresa. Men nu sker utvecklingen snabbt, med nya lösningar för både produkter och processer.

Det var just det faktum att byggindustrin varit ganska digitalt omogen som lockade CIO Per Boström till Skanska för fyra år sedan. Han är systemvetare i botten och kom med en bred erfarenhet av andra sektorer, där digitaliseringen nått mycket längre.
– Jag tyckte att det var spännande att vara med från början och driva den här utvecklingen. Det finns väldigt stora möjligheter att applicera it i branschen och man kan skapa enormt mycket nytta, säger han.
Traditionellt har it inom byggbranschen mest använts som administrativt stöd på kontorssidan, men nu står ett stort skifte för dörren.
– Det är högprioriterat att digitalisera våra processer inom tillverkning och logistik. Dessutom blir våra produkter, det vill säga byggnader och anläggningar, allt mer digitaliserade. Vi bygger in smarta lösningar och utnyttjar data som genereras, berättar Per Boström.

”Det är högprioriterat att digitalisera våra processer inom tillverkning och logistik.”

Stora samhällseffekter
Digitalisering genom automatisering, robotisering och att bli mer datadrivna i produktionen får stora effekter på samhälle och miljö. Att bygga är dyrt, och mer effektiva processer kan leda till billigare bostäder som fler har råd med. Ett annat viktigt område är arbetsplatssäkerhet, där exempelvis robotar och AI kan användas för att minimera risker. Även jämställdhetsarbetet kan påverkas positivt genom att tunga moment sköts av robotar. Effektiva och smarta processer och produkter är också betydligt mer hållbara för miljön.
– Ny teknologi ger oändliga möjligheter. I en nära framtid kommer vi exempelvis att utnyttja sensorer och bli självförsörjande i att samla information för att skapa digitala tvillingar. Det finns väldigt mycket nytänkande och ett starkt driv att göra avtryck och se resultat i form av bättre, säkrare och hållbarare lösningar, säger Per Boström.

Behov av kompetens
Den snabba och verksamhetsnära utvecklingen innebär att det finns ett stort behov av it-kompetens, exempelvis inom it-arkitektur, som är ett område av yttersta vikt. Det finns också ett stort sug efter personer med spetskompetens inom olika specifika teknikområden, som kan skifta över tid.
– Det finns många spännande karriärmöjligheter hos oss, säger Per Boström. Här kan man verkligen vara med och skapa framtid dels internt, men dels också till alla de som kommer bo och leva i det vi bygger och utvecklar – en fantastisk möjlighet att vara med när vi tillsammans bygger ett bättre samhälle.