TechSverige

Visioner krävs för techsektorn

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Daniel Roos
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige. Foto: Daniel Roos

Techsektorn är en förutsättning för vår ekonomiska utveckling och är även en katalysator för tillväxt i andra branscher. För att Sverige ska fortsätta ha en ledande position krävs en tydlig vision för hur vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Åsa Zetterberg på TechSverige.

En rapport från TechSverige, som tidigare hette IT & Telekomföretagen, visar att techbranschen har etablerat sig som en ny bas för svensk ekonomi. 2020 uppgick techbranschens BNP till totalt 281 miljarder kronor och var nästan lika stort som bidraget från de traditionella svenska basindustrierna sammanlagt.
– Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas. Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är en avgörande framgångsfaktor för Sverige, säger Åsa Zetterberg.

Krävs nationell kraftsamling
Politikerna måste höja ambitionsnivån rejält för att vi inte ska tappa vår position i den globala digitaliseringen.
– Sverige har länge profilerat sig i teknikutvecklingens framkant. Vi var först med såväl 3G som 4G, men i introduktionen av 5G befinner vi oss på en mittenplats i förhållande till andra europeiska länder. Många andra länder som dragit nytta av coronapandemin för att accelerera sin digitaliseringsutveckling kör om oss. Det är med oro jag ser att politikerna inte tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar; vi saknar tydliga visioner för hur Sverige på bästa sätt kan till­varata digitaliseringens möjligheter. Nu krävs en nationell kraftsamling där politiken samspelar med marknaden, säger Åsa Zetterberg.

”Techföretagen tillför stora värden till samhället, det är därför av största vikt att branschen värnas.”

Sektorns kompetensbehov
– För att ha en världsledande techsektor måste vi kunna tillgodose sektorns kompetensbehov. Digitaliseringen av samhället har bidragit till att techsektorn fyller en än viktigare strategisk roll, och smarta uppkopplade lösningar är nu en förutsättning för att stora delar av samhället ska fungera. I dagsläget tvingas många techföretag dessvärre tacka nej till uppdrag på grund av kompetensbrist, säger Åsa Zetterberg.
Sektorn behöver bli bättre på att lyfta fram de karriärmöjligheter man har att erbjuda, och arbeta aktivt med mångfaldsfrågan.
– Vi behöver väcka ungas techintresse längre ner i årskurserna! Branschen behöver många olika kompetenser och typer av människor framöver, säger Åsa Zetterberg.

Health tech och sustainable tech
– Hälso- och sjukvårdens behov av teknologi som på olika sätt kan effektivisera och rationalisera deras arbete är stort, och Sverige har definitivt rätt förutsättningar för att flytta fram positionerna inom health tech. Vi är också väl positionerade inom sustain­able tech, som utvecklar tekniker för en smartare resursanvändning. Vi kommer därför att fokusera extra på att stödja dessa två branscher under 2022. Ytterligare ett fokusområde är cybersäkerhet. Hela Sverige behöver stärkas på cybersäkerhetsområdet via en nationell kraftsamling, säger Åsa Zetterberg.