Presentation
Riksbanken

Var med och bygg en stark och stabil samhällsekonomi!

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Johan Marklund
Linda Wiklund, programledare för förändringsarbetet inom data- och analysområdet och Johan Nilsson, IT-arkitekt hos Riksbanken. Foto: Johan Marklund
Linda Wiklund, programledare för förändringsarbetet inom data- och analysområdet och Johan Nilsson, IT-arkitekt hos Riksbanken. Foto: Johan Marklund

Har du ett intresse för ekonomi och vill kombinera din tekniska kompetens med genuin samhällsnytta? På Riksbanken sker nu ett stort strategiskt förändringsarbete, där data och analys alltmer smälter samman. Här arbetar du som är IT-specialist nära andra yrkesgrupper med frågor som bidrar till att bygga en stark och stabil samhällsekonomi.

Inflationsbekämpning, styrräntan, ett stabilt finansiellt system och fungerande betalningssystem – dessa är några av de viktiga uppgifter som Riksbanken har att hantera. Nu satsar Riksbanken allt mer på att bygga upp en omfattande IT-kompetens, där tvärdisciplinära team arbetar tillsammans för att på ett optimalt sätt utnyttja data och smart teknologi för att utgöra underlag för beslut och strategier.
– Vi är inne i ett spännande, dynamiskt skede som genomsyrar hela organisationen. Det är en rolig tid att komma hit nu, för man kan verkligen vara med och driva det här arbetet och påverka metoder och arbetssätt, berättar Linda Wiklund, som är programledare för förändringsarbetet inom data- och analysområdet.

Jobba med oss på Riksbanken. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Teknologi i framkant
Linda är systemvetare i botten och har under sin karriär alltid arbetat i gränslandet mellan teknik och att integrera ny teknologi med olika former av kärnverksamhet – med fokus på att driva förändringar. Efter många år inom såväl privat som offentlig verksamhet började hon på Riksbanken för 1,5 år sedan.
– Jag lockades av att få arbeta med verkligt viktiga frågor och bidra till samhället. Det ger en särskild dimension till arbetet, menar hon.
Förändringsarbetet som Linda leder syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för Riksbankens analytiker att göra sitt jobb, med teknologi i den absoluta framkanten. IT-experter och ekonomer arbetar tätt tillsammans i agila, tvärfunktionella team där vi hjälps åt att lösa uppgifter.
– Det är ett komplext område, som drivs av nya teknologier. Vi samlar in och analyserar data, både våra egna och från omvärlden. Det kan handla om hur pandemin, krig eller inflation påverkar vilken styrränta som ska sättas och hur de penningpolitiska och finansiella stabilitetsrapporterna ska utformas. Detta påverkar i sin tur hela samhället, fortsätter Linda.

Riva murar
Hennes kollega Johan Nilsson, som är IT-arkitekt, började på Riksbanken för tre år sedan och lockades också han av att få arbeta med projekt som berör stora, komplexa och viktiga samhällsfrågor. Han var även intresserad av e-kronan, ett projekt som undersöker möjligheten att ge ut ett digitalt komplement till kontanter. I sin nuvarande roll arbetar han med utveckling, med tonvikt på DevOps.
– Vi har fokus på automatisering, kodbaserad analys och på att riva murarna mellan utveckling och drift. Utvecklingssidan får ett allt större ansvarsområde, med nya, automatiska flöden och verktyg. I framtiden tror jag att vi kommer att se en alltmer ”containeriserad” värld, där dataflöden och applikationer paketeras och driftas i containers, vilket ger stor flexibilitet, säger han.
Johan lyfter fram hur olika expertområden på Riksbanken alltmer flyter samman och att de stora förändringarna som nu sker ger möjlighet till intressanta arbetsuppgifter.
– Den som har engagemang och driv har alla möjligheter att få ett stort ansvar och utvecklas. Detta är allt annat än en statisk arbetsplats. Teamen är utpräglat multidisciplinära, med en rad olika kompetenser, och det är ett väldigt roligt sätt att jobba. Vi kompletterar varandra och lär oss mycket hela tiden, berättar Johan.

Kompetensutveckling
Den snabba förändringstakten på Riksbanken, med nya digitala verktyg och allt större integration mellan data och analys, ger rika möjligheter för dig som är IT-specialist att få en riktigt spännande karriär. Du arbetar med komplexa och komplicerade samhällsfrågor på hög nivå, tätt tillsammans med andra kompetenta medarbetare, och bidrar till att Sverige bygger en stark och stabil samhällsekonomi. Det finns stora möjligheter till kompetensutveckling och att prova olika roller.
Riksbanken rekryterar nu ett brett spektrum av IT-specialister och söker dig med ett brinnande samhällsintresse och en bakgrund inom exempelvis systemvetenskap, datavetenskap, IT-arkitektur, teknisk fysik eller cybersäkerhet. Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss!

Jobba med oss på Riksbanken. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ska se till att inflationen är låg och stabil över tid, bidra till att det finansiella systemet är stabilt samt att säkerställa att betalningar kan genomföras. Riksbanken ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi är inne i en tid av snabba förändringar och rekryterar nya, drivna medarbetare med IT-kompetens.

Läs mer på: riksbank.se/jobb/