Finanssektorn

Riksbankens medarbetare i utvecklingens centrum

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Johanna Hanno
Ulrika Pilestål, avdelningschef för it och digitalisering på Riksbanken. Foto: Johanna Hanno

It har på senare år fått en alltmer central roll i Riksbankens verksamhet. It och digitalisering är viktiga komponenter för att Riksbanken ska kunna nå sin vision om att vara en nytänkande centralbank med hög beredskap. Hos oss pågår en stegvis förflyttning mot det agila arbetsättet DevSecOps och implementeringen av en ny analysplattform i samarbete med verksamheten.

Riksbanken arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi genom att exempelvis se till att betalningar i Sverige kan ske på ett säkert och effektivt sätt. En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att verka för finansiell stabilitet i Sverige. Det innebär att it-medarbetare på Riksbanken indirekt har hela svenska befolkningen som uppdragsgivare, exempelvis för att utforma Sveriges framtida digitala valuta, e-kronan, säkerställa den svenska kronans värde i förhållande till andra valutor, implementera lagändringar på EU-nivå i det svenska finansiella systemet, och säkerställa att den svenska bank- och finanssektorn har en säker och robust it-infrastruktur, oavsett hur utvecklingen i omvärlden ser ut.
– Hela vår it-drift är outsourcad, vilket innebär att vår it-organisation fokuserar främst på analys, innovation, utvecklingsarbete och på att säkerställa att verksamhetens krav översätts till it-krav och lösningar. Avdelningen för it och digitalisering driver Riksbankens digitala utveckling och levererar samtidigt förvaltning av hög kvalitet, säger Ulrika Pilestål, chef för avdelningen. Hon är systemvetare i grunden och har tidigare arbetat med it-utveckling på bland annat Oracle, Apoteket och SKR.

”Avdelningen för it- och digitalisering driver Riksbankens digitala utveckling.”

Stärker kompetens inom analysområdet
Riksbanken är en mycket betydelsefull samhällsinstitution med en it-avdelning som i dagsläget består av cirka 55 medarbetare och samverkar med flera leverantörer och samarbetspartners, både nationellt och internationellt. Riksbankens verksamhet är ett fundament för hela det finansiella systemet, och som it-medarbetare här befinner man sig ofta mitt i händelsernas centrum. Just nu satsar Riksbanken på att stärka sin kompetens inom analysområdet, bland annat genom att rekrytera flera data scientists och data engineers som arbetar enligt de senaste metoderna och med de senaste teknikerna. Även olika typer av it-arkitekter och säkerhetsexperter är efterfrågade yrkesgrupper på Riksbanken.
– När jag började arbeta här lärde jag mig mycket om hur det ekonomiska systemet hänger ihop och fungerar, både i Sverige och globalt. It-akademiker med ett samhällsintresse och ett intresse för världs- och nationalekonomi har därför ofta ett stort utbyte av att arbeta hos oss. Eftersom hela vår verksamhet kontinuerligt präglas av omvärldsutvecklingen så är även it-verksamheten i allra högsta grad dynamisk och föränderlig. Sveriges riksbank är världens äldsta centralbank – men i teknikens framkant, säger Ulrika Pilestål.