Presentation
Handelsbanken Techarbetsgivare

Säkerhet och trygghet med innovation som grund

Publicerad 13 februari 2024
Foto: Johan Marklund
Karin Lind är tech lead och utvecklare med fokus på techdriven innovation. Caroline Gustavsson är ställföreträdande chef på IT-säkerhetsavdelningen. Båda trivs och utvecklas i sina roller på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund
Karin Lind är tech lead och utvecklare med fokus på techdriven innovation. Caroline Gustavsson är ställföreträdande chef på IT-säkerhetsavdelningen. Båda trivs och utvecklas i sina roller på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund

Innovation är grunden i Handelsbankens arbete med att möta kundernas behov, och samtidigt erbjuda kunderna säkra, trygga och pålitliga mötesplatser och tjänster. Det innebär spännande utmaningar och utvecklingsmöjligheter för ingenjörer och utvecklare.

Handelsbanken är en av Sveriges största techarbetsgivare. Banksektorn är i en spännande fas, och på Handelsbanken ger det medarbetarna inom tech stora möjligheter att utvecklas och göra skillnad. Karin Lind sökte sig till Handelsbanken på grund av detta.
– Jag började på Handelsbanken via traineeprogrammet Business & Tech. Vi fick träffa personer som stöder banken i att utforska ny teknologi. Det tyckte jag var väldigt spännande. Nu är jag tech lead och utvecklare med huvudfokus på Java inom det teamet.
– Vi håller på med många olika områden. Nu jobbar jag till exempel med ett serverless-system som är utvecklat med hjälp av molnteknik. En del i vårt arbete att kunna utforska alternativa tekniker, fortsätter Karin Lind.

Trender, behov och nya tekniker
Banken följer kundernas framtida behov kontinuerligt. Karin och hennes kollegor utforskar hur tekniska trender, som AI och Quantum Computing, kan bidra till bankens utveckling. För att utveckla en trygg och säker bank med den bästa kundupplevelsen är samarbetet med IT-säkerhetsavdelningen avgörande. Caroline Gustavsson, ställföreträdande chef för avdelningen, berättar:
– Vi måste tänka säkerhet redan från start och alltid se till att det är en integrerad del av vår utvecklingskedja. Handelsbanken är en samhällskritisk verksamhet, och det är viktigt att vi förvaltar våra kunders förtroende och inte tummar på tillgängligheten i våra tjänster. Banken ska vara innovativ och samtidigt trygg, säker och robust. Det behöver inte vara antingen eller om vi ser till att använda ny teknik på rätt sätt, säger Caroline Gustavsson.
Caroline har varit på Handelsbanken i 15 år varav drygt halva tiden på säkerhetsavdelningen. Olika typer av incidenter är tyvärr en del av vardagen i det digitala samhället och samhällsutvecklingen:
– Vi ser en ökning av cyberangrepp i samhället i stort och det gäller att ligga i framkant och alltid arbeta proaktivt för att ständigt möta aktuell hotbild, säger hon. Många som söker sig till avdelningen har hög kompetens inom sitt specialistområde och ser säkerhetsperspektivet som en möjlighet till att fortsätta fördjupa sina kunskaper. Det är ett fantastiskt gäng att få arbeta tillsammans med, med en stor kollektiv kompetens, fortsätter Caroline.
Inom IT-säkerhet i finanssektorn är kvinnor idag underrepresenterade.
– Jag skulle gärna se att fler kvinnor sökte sig till it-säkerhetsområdet och alla de utvecklingsmöjligheter det innebär. Jag har själv inte ångrat det en enda sekund berättar Caroline.

Nätverk för gemenskap och kunskap
Inom Handelsbanken finns olika nätverk för utvecklare. Karin Lind är en av de drivande personerna bakom ett av dessa.
– Tech Tuesdays är ett initiativ för att främja gemenskapen hos bankens utvecklare. Syftet är att utvecklarna ska träffas, lära sig någonting nytt och roligt, och skapa nätverk. Träffarna är väldigt uppskattade, säger Karin Lind.
Ett annat viktigt nätverk är Security Champions som drivs av IT-säkerhetsavdelningen. Tanken är att kompetenshöja hela utvecklingsorganisationen inom säkerhetsfrågor genom ökad tillgänglighet till experterna. På veckoträffar och i en teamskanal diskuteras vad som händer i omvärlden, vad som är på gång internt och specifika utmaningar. Det är ett fantastiskt engagemang i communityt och alla hjälper alla, säger Caroline Gustavsson.

Spännande samarbeten
Eftersom Handelsbanken är en viktig samhällsaktör deltar banken i många olika typer av samarbeten.
– Förra året var flera av våra medarbetare med i det svenska laget i världens största cybersäkerhetsövning, Locked Shields, som anordnas av Nato. Det svenska laget vann hela tävlingen, berättar Caroline Gustavsson.
Både Karin Lind och Caroline Gustavsson talar varmt om möjligheterna till kompetensutveckling genom utbildningar, spännande uppdrag och möjlighet att prova nya områden inom Handelsbanken. De vittnar om roliga och kunniga kollegor och reflekterar över lyxen att få betalt för att jobba med sin hobby. Men de har ett önskemål: att fler tjejer vågar söka sig till tech.

Handelsbanken

Handelsbanken är en ledande svensk bank med stark närvaro i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Vi är också en av Sveriges största techarbetsgivare. På Handelsbanken arbetar över 2000 personer med tech, data och innovation. Vi utvecklar morgondagens banktjänster, bland annat genom insiktsdrivet arbete där vi ständigt testar nya saker och itererar. Våra medarbetare får ett starkt mandat − att kunna arbeta hypotesdrivet och våga utmana.
Om du arbetar på Handelsbanken med tech, data och innovation är du en del av ett större syfte: Du får samhället att fungera.

handelsbanken.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss