Presentation
DevSecOps

Handelsbanken satsar på DevSecOps för bankens digitalisering

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Johan Marklund
Caroline Liwång och Malin Keusen på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund
Caroline Liwång och Malin Keusen på Handelsbanken. Foto: Johan Marklund

Handelsbanken genomför för närvarande en digitaliseringsresa där den förstärker och förtydligar sitt fokus på teknik, data och innovation. Dessutom tar Handelsbanken nästa steg i sin förflyttning av lean-agila arbetssätt och hur säkerhetsarbetet integreras i all utveckling.

Nu accelererar Handelsbanken sin satsning på DevSecOps och söker också nya tech-medarbetare.
– Jag ansvarar för uppskalning av DevSecOps i Handelsbankens verksamhet. Det består av tre delar: tankesätt, arbetssätt och verktyg, där det viktiga säkerhetstänket är naturligt integrerat, därav ”Sec” i begreppet DevSecOps. Det handlar även om att våra team kontinuerligt strävar efter att förbättra sin leveransförmåga av värde med korta hållbara ledtider, säger Caroline Liwång, som är systemvetare och har arbetat på Handelsbanken i tjugo år, varav de senaste tio åren som chef.
– Jag har arbetat med lean-agilt arbetssätt och tankesätt i femton år, varav de senaste tre åren som senior coach på Handelsbankens Lean Agile Center som består av ett tjugotal coacher. DevSecOps är en central del både i vårt arbetssätt och i arbetet med att förverkliga Handelsbankens långsiktiga digitaliseringsstrategi, säger Malin Keusen, som i många år haft strategiska roller i gränslandet mellan affär och IT.

Jobba med IT på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Strategisk satsning
På Handelsbanken vill vi effektivisera flödet i vår IT-utveckling, med en ökad automationsgrad, flödesoptimering och mer autonoma team som levererar effektivt och samtidigt håller en genomgående hög kvalitet. Satsningen på DevSecOps som arbetssätt är både kraftfull och långsiktig.
– Det är spännande att vara en del av en strategiskt viktig satsning. Jag upplever verkligen att Handelsbanken investerar i oss medarbetare och ger oss de resurser vi behöver för att driva DevSecOps-initiativet både i form av moderna verktyg och kvalificerad coaching. Handelsbanken karakteriseras av en komplex och mångfasetterad IT-miljö där gamla och nya tekniker möts. Att verka i en miljö där ett gediget tekniskt arv kombineras med den allra senaste utvecklingen är stimulerande, säger Caroline Liwång.

IT-utveckling i egen regi
– Jag brinner för att vara med och driva förändring, vilket jag verkligen får göra här. Vi är en anrik och stabil bank som står fast förankrad i vår långa historia. Samtidigt investerar vi i modern teknik och implementerar moderna arbetssätt som i ökad utsträckning digitaliserar kundmötet. Att arbeta med IT-utveckling på Handelsbanken innebär ofta att man arbetar nära affären. Vi är en central del av bankens affärsutveckling. Jag uppskattar även att Handelsbanken agerar lokalt och att vi har valt att bedriva merparten av vår IT-utveckling i egen regi, säger Malin Keusen.
Caroline Liwång inledde sin karriär på Handelsbanken som systemutvecklare och gick därefter vidare till en chefsroll. – Jag trivs med att arbeta på ett stort företag där hela teknikstacken finns representerad och där karriärmöjligheterna är många. Att arbeta i en samhällsviktig verksamhet som gör verklig skillnad genom exempelvis produkter och tjänster som fokuserar på hållbarhet, såväl klimat som jämställdhet, är ytterligare ett skäl till att jag valt Handelsbanken.

Stöttande företagskultur
– Handelsbanken har en omfattande verksamhet inom tech, data och innovation, med över 2000 medarbetare. Här har jag möjlighet att vara med och påverka verksamheten och styra min egen utveckling. Jag kan välja om jag vill bli specialist på något område, prova på en helt ny roll eller göra karriär som ledare och chef. Vår kultur uppmuntrar oss medarbetare till ständig utveckling, och den som har ambitioner kan hitta många olika karriärmöjligheter i organisationen, säger Malin Keusen.
– De flesta av våra nya kollegor uppfattar vår företagskultur som väldigt hjälpsam, stödjande och inkluderande. Här känner jag mig verkligen sedd och bekräftad, säger Caroline Liwång.

Jobba med IT på Handelsbanken. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Handelsbanken IT

Handelsbanken präglas av en decentraliserad struktur med korta beslutsvägar. Ett arbetssätt som gör det möjligt för våra medarbetare att själva påverka sitt arbete och sin utveckling i banken. Det ska vara lätt att våga ta nästa steg i karriären oavsett om det är mot en roll som ledare eller chef, ett annat verksamhetsområde eller att utvecklas som specialist.

www.handelsbanken.se