Presentation
Polisens IT-avdelning

Hos polisen skapar du ett tryggare Sverige!

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Gonzalo Irigoyen
Mattias, Julia Felicia, Margit och Mauricio hos polisen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mattias, Julia Felicia, Margit och Mauricio hos polisen. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du arbeta med IT i den absoluta framkanten och bidra till ett tryggare och ett mer rättssäkert Sverige? Hos polisen finns en rad spännande karriärmöjligheter för IT-specialister. Här ser du omedelbar nytta med ditt arbete och du gör skillnad på riktigt.

IT är numera en integrerad del av snart sagt all polisiär verksamhet och digitala verktyg är en central och självklar del av arbetet. Som IT-medarbetare på polisen är du med och utvecklar lösningar i nära samarbete med de som faktiskt ska använda dem. Du bidrar också direkt till ett tryggare och säkrare samhälle.
Systemvetaren Alain började på polisen 2016 och är sektionschef inom området plattform, där grunden till de tjänster och lösningar som sedan kommer ut i organisationen byggs, för att användas av poliser ute i fält och av medborgare.
– Det är väldigt kul att arbeta med IT som har en så nära koppling till verksamheten. Kedjan är kort här och trots att min avdelning är väldigt tekniktung så ser jag direkt tillämpning och nytta med det vi skapar. Jag tycker faktiskt att jag har världens coolaste jobb, säger Alain.

Jobba med oss på Polisens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Ny chattfunktion
Alain och hans medarbetare har bland annat utvecklat är en containerplattform, som kan användas flexibelt till olika smarta tjänster. Utifrån den har polisens IT-utvecklare på avdelningen för mobilitet byggt en chatt för snabb och säker kommunikation mellan poliser i yttre tjänst.
– Vi måste ha extremt hög säkerhet i våra kommunikationsverktyg. Samtidigt vill vi bryta silos och underlätta för polis i yttre tjänst att utbyta information på ett enkelt sätt, berättar Sarah, som började på polisen för tio år sedan och idag är chef för mobilitet.
– Vi åker ofta med i polisbilarna för att på djupet förstå vilka behov som finns. Nära samverkan ger en helt extra dimension till arbetet.
Chattfunktionen visade sig snabbt vara framgångsrik. Tack vare den kunde poliser dela en film som tagits av ett vittne och sedan utbyta information i realtid, så att gärningsmannen bakom ett knivdråp kunde gripas efter endast 30 minuter.
Chattfunktionen är ett internt exempel på en global trend, nämligen en konstant ökning av den mängd data som myndigheten behöver hantera.
AI spelar en viktig roll för att kunna göra den ständigt ökande komplexa datamängden hanterbar och användbar i det polisiära arbetet.
Polisen var tidiga med att satsa på AI-området språkteknologi, som möjliggör att talat och skrivet språk kan tillgängliggöras och analyseras på nya och effektiva sätt. AI och annan IT-teknik gör det möjligt för varje polis att bli mer effektiv och lägga än mer tid på sitt kärnuppdrag.
– Det är enormt motiverande att tillämpa AI och göra teknologin tillgänglig för verklig samhällsnytta. På IT-avdelningen får man chans att jobba i operativa ärenden och sedan lyfta in dess lärdomar i vårt pågående arbete med att bygga upp våra strategiskt viktiga AI-förmågor, säger Mattias. Han började på polisen i augusti i fjol som Data Scientist och arbetar med språk- och textanalys med hjälp av AI.
–Den stora mängden unik data och dess tillämpningar för att göra hela Sverige tryggt och säkert gör IT-avdelningen till en otroligt spännande arbetsplats för en Data Scientist, säger Mattias.

Underlättar och effektiviserar
Att nya smarta tjänster och teknologier underlättar för poliser i det dagliga arbetet kan Margit, poliskommissarie på nationella operativa avdelningen, intyga. Hon har arbetat som polis i 30 år och upplevt den snabba utvecklingen.
– Vi har sett en helt otrolig digitalisering, och de nya verktygen avlastar och effektiviserar vårt arbete enormt. Vi får inte heller glömma medborgarna – den nya teknologin ger helt nya möjligheter för oss att kommunicera med dem. De är våra viktigaste spanare och det är en säkerhets- och demokratifråga att de lätt ska kunna komma i kontakt med oss.
Just kopplingen till demokratin, säkerhet och samhälle är den främsta anledningen till att Sarah, Alain och Mattias lockades till polisen. Här är samhällsnyttan uppenbar och som IT-medarbetare bidrar man konkret till ett säkrare och tryggare Sverige.
– Det är inga floskler, utan här drivs medarbetarna verkligen av värderingar och viljan att skapa ett bättre samhälle, säger Alain.
Polisen är alltid på jakt efter nya IT-talanger. Här erbjuds ett brett spektrum av roller och mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och en omväxlande karriär. Det är en snabbrörlig, kreativ miljö där du gör skillnad – varje dag.

Jobba med oss på Polisens IT-avdelning. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Polisens IT-avdelning

På polisens IT-avdelning bidrar cirka 1000 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta IT-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige och internationellt.
Polisens IT-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.
IT-avdelningen är helt avgörande för att polisen ska klara sin uppgift, och myndigheten satsar mycket på att stärka IT-avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin
.
Just nu finns ett behov av nya medarbetare inom en ett stort antal områden
Läs mer på: www.polisen.se/it