6G

Det spatiala internetets årtionde

Publicerad 14 februari 2023
Text: Peter Johansson Foto: Per Myrehed
Pernilla Jonsson, chef för avdelningen Consumer & Industry Lab hos Ericsson Research. Foto: Per Myrehed

Det kommande årtiondet kommer att ha en teknisk utveckling som berör, bokstavligt talat. Pernilla Jonsson på Ericsson Research ger en framåtblick i hur livet med 6G kan se ut.

De senaste tio åren har i princip all teknik gått från att vara laptop-baserat till smartphone-baserat. Idag lever vi i ett smartphoneparadigm där nästan all digitalisering utgår från applikationsekonomin. Det är som känt få saker en medborgare och konsument i Sverige inte kommer åt via sin telefon idag.
Men det närmaste årtiondet kommer ett paradigmskifte att ske. Det spår åtminstone Consumer & Industry Lab som är en del av Ericsson Research. Enligt dem kommer vi att interagera med varandra och vår omvärld i vad de kallar ett spatialt internet, eller 3D-internet. Här kommer att vi kunna mötas var som helst, när som helst och långt bortom den ensidiga vy tekniken mäktar med idag. En delad digital värld i den fysiska verkligheten.
– Paradigmskiftet är en följd av den kombinerade effekt som kommer av att använda tekniker som AI, IOT, XR, digital haptik och 6G. Och effekten blir exponentiell, säger Pernilla Jonsson, chef för avdelningen Consumer & Industry Lab.

”Eftersom massanvändning av Mixed Reality kräver otroligt mycket kapacitet så kommer 6G att krävas.”

Väver samman det digitala och fysiska
Mixed Reality, XR, är en central del av utvecklingen. Tekniken integrerar och förankrar digitala objekt i det fysiska rummet. För att fler än en användare ska kunna uppleva objektet parallellt och på samma sätt, krävs att tekniken kan läsa av och vara medveten om det fysiska rummet. Det innebär att laptops och skärmar kan vara helt digitala – och vi kommer att kunna använda ett helt virtuellt tangentbord till exempel.
– Vi har redan kommit en bit tack vare 5G. Till exempel finns det AR-headsets som är anpassade för medicinskt bruk så att en kirurg kan arbeta med all information som behövs direkt framför ögonen, högupplöst och latensfritt. Men eftersom massanvändning av XR kräver otroligt mycket kapacitet så kommer 6G att krävas. Det kommer också extremt coola devices som inte är mer massiva än vanliga solglasögon, samt en drös mycket bra applikationer – då kommer den massiva användningen, säger hon.
För att återanvända vårdexemplet: i stället för att gå till vårdcentralen kommer du kanske att sitta ner med läkaren, i hologramform, vid ditt köksbord.

Mångsidiga möjligheter
Möjligheterna sträcker sig även bortom interaktioner människa–människa.
– Vi har pratat om smarta städer, digitala tvillingar med mera ett tag nu, men det är nu sånt här verkligen kan börja hända.
Den smarta staden kommer att bli en föränderlig plats, menar hon. Full av lösningar som anpassar sig efter just då rådande förhållanden.
– Det handlar om allt från smarta soptunnor till optimerad vatten- och energi­användning. Ett konkret exempel är digitala övergångsställen som utlöses där och när de behövs som mest, något som kan eliminera många flaskhalsar i storstäder.
Hon understryker att tekniken fortfarande är långt bort och ingen vet exakt vad som kommer att hända.
– Men klart är att vi går mot ett internet där XR innebär ett interaktionsparadigm, och att haptisk feedback ger ytterligare en dimension till upplevelsen på internet.