Digitalisering

Ny teknik möjliggörare i energisektorn

Publicerad 14 februari 2023
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: E.ON
Kristina Engström, Head of Business IT för Energilösningar på E.ON. Foto: E.ON

– Ny teknik är en möjliggörare för att skapa bra, användarvänliga och stabila lösningar för våra kunder. Den nya tekniken bidrar även till ökad hastighet och kvalitet i processer och utveckling av nya tjänster, säger Kristina Engström, Head of Business IT för Energilösningar på E.ON.

När Kristina Engström började sin karriär på E.ON för 18 år sedan var digitaliseringsutvecklingen ännu i sin linda.
– Den digitala resan inom energisektorn satte fart under mina första år i verksamheten. Det var då vi började installera smarta elmätare som avlästes automatiskt. Teknikskiftet gjorde att vi fick in mycket större datamängder som kunde användas för att utveckla bättre service till våra kunder. Det handlade i första hand om mer korrekta fakturor, mer användarvänliga lösningar och att vi kunde ge kunderna tillgång till mer information, via till exempel hemsida eller app.
Den interna diskussionen i sammanhanget, berättar Kristina, gick mycket ut på att verksamheten skulle gå från papper till elektronisk ärendehantering.
– På den tiden hade vi machine to machine-system och elektroniska ärendehanteringssystem, men idag tar digitaliseringen verksamheten till nästa nivå.

”Vi har behov av alla roller man kan tänka sig inom det digitala teknikfältet.”

Nya tekniker
Under senare år har tekniker som AI, ML och ICT skapat helt nya möjligheterna inom energisektorn.
– Den fulla potentialen av digitalisering handlar till exempel om att använda de stora mängder information som finns i vår verksamhet. I takt med att kunder, användare och våra anläggningstillgångar blir alltmer digitala och uppkopplade kan vi förutse och förutspå vad som kommer att ske, för att i nästa steg utveckla lösningar för att optimera eller erbjuda tjänster som inte hade varit möjliga utan digital teknik.

Het bransch
Idag är energisektorn hetare än någonsin. Förutom att branschen ger it-intresserade möjlighet att arbeta i den digitala teknikens framkant är den en samhällsaktör som kan komma med lösningar på några av de riktigt stora samhällsfrågorna kopplade till klimat och hållbarhet.
– För att klara det behövs medarbetare med en rad olika kompetenser, listan kan bli hur lång som helst. Vi har behov av alla roller man kan tänka sig inom det digitala teknikfältet.
Fördelen med att jobba på E.ON, säger Kristina Engström, är möjligheten att vara med och bygga lösningar som direkt ger värde för kunder och samhället i stort.
– Verksamheten är mitt uppe i ett teknologiskifte. Vi har kommit en bra bit på väg men potentialen är stor och det finns mycket kvar att göra. Vi söker ständigt efter nya medarbetare som vill vara med och sätta agendan för den resan, säger Kristina Engström.