Presentation
Skandia IT-avdelningen

Skandia – Innovationskraft med omtanke

Publicerad 7 februari 2024
Foto: Johan Marklund
Stephan Mannerfelt, gruppchef inom it och Elida Arrechea, utvecklare hos Skandia. Foto: Johan Marklund
Stephan Mannerfelt, gruppchef inom it och Elida Arrechea, utvecklare hos Skandia. Foto: Johan Marklund

På försäkringsbolaget Skandia blandas lång erfarenhet med nya idéer. Allt med stor omtanke om medarbetare, kunder och omvärld.

På den 600 medarbetare stora it-avdelningen förvaltar och vidareutvecklar kollegorna Skandias befintliga system, inför nya system samt testar nya tekniker och metoder.
– Vi hänger med i molnförflyttningen och har givetvis stort fokus på AI. Vi tittar till exempel på GitHub Copilot och ser hur det kan stödja och underlätta utvecklarnas arbete, säger Stephan Mannerfelt.
Han är gruppchef inom it och en av många på företaget som varit här länge.
– Jag har arbetat här i 13 år och har ingen tanke på att gå någon annanstans. Det är en väldigt utvecklande och öppen plats att arbeta på. Jag trivs jättebra med medarbetarna och det är en stor variation på både arbetsuppgifter och roller, säger han.
Just intern rotation är mer än välkommet på Skandia – ju mer erfarenhet och kunskap du har från tidigare tjänster desto större förståelse har du för det du arbetar med.
– Jag började som affärsutvecklare på verksamhetssidan, har arbetat som projektledare på marknad och klev för fyra år sedan in på it-avdelningen. Här har jag gått från scrum-master till gruppchef, säger han.

Jordnära kultur
It – och Skandia i stort – har en platt organisationen med högt i tak. Här råder en jordnära, öppen och utvecklande företagskultur. Lika värde är ett centralt värde och omtanken om varandra genomsyrar i varje rum och hörn.
– Det spelar ingen roll om du möter en utvecklare eller vår it-chef, det är alltid samma okonstlade jargong. Här bidrar alla lika mycket till företaget och ingen betyder vare sig mer eller mindre än någon annan, säger Stephan och tillägger:
– Vi har självklart höga krav på oss. Men det finns en stor förståelse för kraven, och jag har sällan stött på något hinder för att kunna leverera. Tvärtom har du alltid ett bra stöd från ledare och medarbetare, arbetssätt och metoder.
Elida Arrechea har nyligen avslutat ett traineeprogram Diversity For Tech. Hon är idag anställd som utvecklare och arbetar med ena handen i .net och den andra i react. Som nyexaminerad utvecklare fick hon tips om Skandias talangprogram Diversity For Tech.
– Jag visste inte mycket om Skandia som företag innan, men gillade programmets fokus på mångfald, teknisk bakgrund och vem man var som person. Det kändes som en väldigt bra arbetsgivare. Jag gick på intervjun och blev såld direkt, säger hon och menar att hennes första intryck bara har förstärkts med tiden.
– Det är ett väldigt öppet och välkomnande klimat här. Jag känner mig trygg, kan ställa alla möjliga frågor och tillåts vara mig själv i alla lägen, säger hon.

Möjliggörare för nya tekniker
Skandia har alltid behov av fler engagerade medarbetare som kan vara med och driva företaget framåt. Det gäller framför allt för utvecklare inom React och .net. Men behovet spänner över hela kompetensspektrat.
Möjligheterna att bidra här är stora. Utöver att förvalta och vidareutveckla befintliga system testar avdelningen löpande nya tekniker. En central metodik är SAFe, Scaled Agile Framwork. Varje kvartal samlas alla team, kravställare och specialister för att gemensamt planera, hitta beroenden och röja hinder. Det är ett effektivt sätt att beakta alla perspektiv, skapa förståelse och förankra det kommande arbetet.
Det finns också en stor tilltro till varje individs innovationsförmåga. Något som inte minst ges utrymme till under regelbundna innovationssprintar och årliga hackathon.
– Vi har många applikationer som har börjat som en tanke hos en utvecklare och blivit en systemlösning som stärkt verksamheten, säger Stephan.
Han menar att företagets storlek också är perfekt för den som drivs av att känna att man är med och påverkar.
– Vi är tillräckligt stora för att kunna ge trygghet och stabilitet, och små nog för att du själv ska kunna påverka och känna att du verkligen bidrar, säger han och får medhåll från Elida.
– Jag vet att jag har alla möjligheter att utvecklas här och ser fram emot att bli bättre på både det jag gör idag och inom nya områden, säger Elida.

Skandia

Skandia är ett av Sveriges äldsta och största försäkrings- och pensionsbolag som sedan 2013 är helägt av våra livförsäkringstagare. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer – vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så att vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Hos oss kan din insats göra verklig skillnad.

Välkommen med din ansökan!

skandia.se