Energisektorn

Säkerhet och it-utveckling måste gå hand i hand

Publicerad 13 februari 2024
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Fredrik Hjerling
Jerry Eriksson, avdelnings- och it-säkerhetschef och Svante Sjöblom, enhetschef på Svenska kraftnät. Foto: Fredrik Hjerling
Jerry Eriksson, avdelnings- och it-säkerhetschef och Svante Sjöblom, enhetschef på Svenska kraftnät. Foto: Fredrik Hjerling

– It-säkerhet och cybersäkerhet är naturliga delar i vår utveckling och digitalisering. I praktiken handlar det om att bygga robusta och redundanta system som kan stå emot antagonistiska hot, säger Jerry Eriksson, avdelnings- och it-säkerhetschef på Svenska kraftnät.

Digitaliseringen av energibranschen ger smartare nät och stora effektivitetsvinster. Men omställningen för även med sig utmaningar kopplat till dagens och morgondagens hotbild mot elförsörjningen.
– Vi utvecklar våra arbetssätt där cybersäkerhet och it-utveckling går hand i hand, till exempel genom DevSecOps. På så vis arbetar vi mer tillsammans och mer integrerat inom hela it-området vilket gör att vi kan hålla en hög leveranstakt med bibehållen säkerhet, säger Svante Sjöblom, enhetschef på Svenska kraftnät.
Ett ökat fokus på digitalisering är en förutsättning för Svenska kraftnäts utveckling av elsystemet, till exempel för att öka effektiviteten i kraftsystemet och minska behovet av att bygga nytt. Digitaliseringen ger smarta elnät som balanserar flera energislag, och med dataanalys av förbrukning, övervakande sensorer och digitala modeller får man bättre överblick över hela nätet.

”Ny teknik och AI hjälper oss i utvecklingen.”

Digitalisering och AI
– Ny teknik och AI hjälper oss i utvecklingen. Vi använder redan idag maskininlärning i kombination med traditionell prognostisering för att göra bättre prognoser av förbrukning av el och produktion av vindkraft. Området kommer att bli allt viktigare framåt med anledning av den ökade andelen icke planerbar produktion i nätet, berättar Svante Sjöblom.
– Vi utforskar även potentialen i att använda AI vid konstruktion av nya tillämpningar. AI kan till exempel fungera som ett stöd till en mänsklig programvaruutvecklare. AI skulle också kunna användas för säkerhetstillämpningar, som att detektera intrång och sårbarheter i våra miljöer, säger Jerry Eriksson.
Svante Sjöblom pekar på att AI även kan hjälpa den mänskliga operatören i hur kraftsystemet ska styras.
– Här finns det naturligtvis både säkerhetsaspekter och spännande frågeställningar att ta hänsyn till. Det som behöver utredas är till vilken grad och inom vilka områden vi kan utnyttja AI i våra verksamhetskritiska processer. Vår fortsatta utveckling innebär att vi har ett ständigt behov av it-kompetens. Särskilt eftertraktade är personer som kan hantera och analysera stora datamängder, systemutvecklare med kunskaper inom kraftsystem och matematik samt it-säkerhetsexperter.