Etikettarkiv: Blockkedjor

Statens långsiktiga digitalisering lockar många

Roger Vilhelmsson, chefsekonom på  Arbetsgivarverket. Foto: Catharina Biesèrt
Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket. Foto: Catharina Biesèrt
Intresset för att arbeta på en statlig myndighet är stort bland it-akademiker. 77 procent kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet. Att vara delaktig i myndigheternas snabba digitaliseringsutveckling och att kunna göra samhällsnytta på jobbet tilltalar många.

– Det är verkligen glädjande att så många it-akademiker kan tänka sig att arbeta på en statlig myndighet, inte minst eftersom de är nyckelkompetenser när det gäller att effektivisera verksamheterna, förenkla och förbättra servicen för medborgare och företag. Kännedomen om den snabba digitaliseringstakten och att statsförvaltningen investerar mycket och långsiktigt i digitaliseringsutveckling kan ha ökat, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom på Arbetsgivarverket.

Samhällsuppdraget är attraktivt
Att göra skillnad för medborgarna, arbeta med viktiga samhällsfunktioner och med statlig digitalisering i framkant är några faktorer som bidrar till att dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att arbeta med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet på en statlig myndighet.
– Dessa faktorer känner jag igen från andra liknande undersökningar. Förr i tiden var det nog tryggheten som man sökte sig till. Idag är det snarare utvecklande arbetsuppgifter och samhällsuppdraget som lockar. Det märks att den yngre generationens värderingar har fått ordentligt genomslag på arbetsmarknaden nu. De värdesätter verkligen möjligheten att göra samhällsnytta och att ha ett meningsfullt arbete, vilket staten kan erbjuda, säger Roger Vilhelmsson.

Möjligheter över myndighetsgränserna
Han anser att myndigheter på senare år blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter gentemot it-akademiker, men tycker att fler borde kommunicera den mångfald av karriärmöjligheter som myndigheterna kan erbjuda, även över myndighetsgränserna.
– Det är exempelvis ofta lätt att beviljas tjänstledighet om man arbetar på en myndighet och hittar ett intressant vikariat på en annan. Myndigheterna kan dessutom erbjuda många olika yrkesroller och naturliga kontaktvägar till andra statliga arbetsgivare, säger Roger Vilhelmsson.

AI, blockkedjor och system
Myndigheternas behov av kvalificerad personal inom it är stor. Särskilt eftertraktat är kompetens inom säkerhet, AI och block­kedjor, och individer som är intresserade av att bygga och utveckla gemensam it-struktur som kan användas av flera myndigheter.
– Det finns inget annat arbetsområde inom statsförvaltningen där suget efter kompetens är så stort. Inom utveckling av system, arkitektur och infrastruktur är behoven enormt stora. Just blockkedjor är ett område som jag personligen tror är på stark frammarsch, säger Roger Vilhelmsson.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med it-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Stort genombrott för artificiell intelligens

Victor Carls, projektledare på Management Events.
Victor Carls, projektledare på Management Events.
För ett år sedan var företagen intresserade av AI. Nu har många börjat implementera AI-lösningar. Andra heta teknikområden är digitala affärer, Internet of Things och blockkedjor.

Detta framgår av rapporten ”Investment and Project Profiles” som har tagits fram inför eventet 600Minutes Executive IT 2019. Den visar hur investeringar och projekt fördelar sig på olika teknikområden inom Sveriges största företag och organisationer. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 363 beslutsfattare.
– Det hetaste enskilda teknikområdet är AI. Idag är det många företag som faktiskt implementerar AI-lösningar. Därför kan man säga att AI fick sitt stora genombrott under förra året, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.

Digitala affärer
Efter AI kommer digitala affärer. Detta område är högt upp på listan eftersom i stort sett alla företag håller på med någon form av digital transformation.
– Affärerna görs i allt större utsträckning via digitala kanaler. Därför har den förändrade kundresan hamnat på it-avdelningens bord.
Det tredje hetaste enskilda området är Internet of Things som ligger något år före AI i utvecklingen. Idag är det många företag som sedan en tid har aktiva IoT-lösningar.
De flesta av investeringarna och projekten sker dock inom IT Management. Det beror på att detta är ett mycket övergripande område som inkluderar en stor del av den totala it-verksamheten.
– Projekten inom IT Management och den förändrade kundresan innebär att CIO eller it-chefen och hela it-avdelningen arbetar betydligt närmare den övriga organisationen än tidigare.

Blockkedjor allt hetare
Förra året var cybersäkerhet högst upp på listan efter IT Management. Nu har detta område halkat ned flera platser.
– Det har inte blivit ett mindre viktigt område. Men där har många företag redan fungerande systemlösningar och en utbyggd säkerhetsorganisation.
Dataanalys har också halkat ned på listan. Även här har många företag gjort sina investeringar sedan tidigare.
– Ett allt hetare område är blockkedjor. Än så länge vågar företagen inte satsa på det fullt ut. Men det är mycket möjligt att blockkedjor kommer en bit upp på listan nästa år, säger Victor Carls.

600Minutes Executive IT
600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag och organisationer som arrangeras av Management Events. Det äger rum den 27 mars på Stockholm Waterfront i Stockholm. Eventet presenterar ett brett spektrum av it-utveckling och infrastruktur i moderna organisationer. Ett exempel på en talare är Jason Crusan, Director of Advanced Exploration Systems på USA:s rymdfartsstyrelse NASA.
Mest prioriterade områden inom it:
Artificiell intelligens och robotik:

1. AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2. Maskininlärning
3. Robotic Process Automation (RPA)
4. Virtuella assistenter och robotar
5. Algoritmer
6. Naturlig språkbehandling
7. Servicerobotar
Digital Business:

1. Digital strategi
2. Digitalisering av affärsprocesser
3. Digitala plattformar och lösningar
4. Digitala affärsmodeller
5. Mobila plattformar och applikationer
6. Lean och agil tjänsteutveckling
7. E-handelsutveckling
8. UX-design
Fakta
Graferna visar antalet investeringar/projekt inom olika områden i 363 av de största företagen och organisationerna i Sverige under 2018. Ett projekt eller en investering kan ibland räknas in i mer än ett område.