Stort genombrott för artificiell intelligens

Publicerad 13 februari 2019
Text: Måns Widman

Victor Carls, projektledare på Management Events.
Victor Carls, projektledare på Management Events.
För ett år sedan var företagen intresserade av AI. Nu har många börjat implementera AI-lösningar. Andra heta teknikområden är digitala affärer, Internet of Things och blockkedjor.

Detta framgår av rapporten ”Investment and Project Profiles” som har tagits fram inför eventet 600Minutes Executive IT 2019. Den visar hur investeringar och projekt fördelar sig på olika teknikområden inom Sveriges största företag och organisationer. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 363 beslutsfattare.
– Det hetaste enskilda teknikområdet är AI. Idag är det många företag som faktiskt implementerar AI-lösningar. Därför kan man säga att AI fick sitt stora genombrott under förra året, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.

Digitala affärer
Efter AI kommer digitala affärer. Detta område är högt upp på listan eftersom i stort sett alla företag håller på med någon form av digital transformation.
– Affärerna görs i allt större utsträckning via digitala kanaler. Därför har den förändrade kundresan hamnat på it-avdelningens bord.
Det tredje hetaste enskilda området är Internet of Things som ligger något år före AI i utvecklingen. Idag är det många företag som sedan en tid har aktiva IoT-lösningar.
De flesta av investeringarna och projekten sker dock inom IT Management. Det beror på att detta är ett mycket övergripande område som inkluderar en stor del av den totala it-verksamheten.
– Projekten inom IT Management och den förändrade kundresan innebär att CIO eller it-chefen och hela it-avdelningen arbetar betydligt närmare den övriga organisationen än tidigare.

Blockkedjor allt hetare
Förra året var cybersäkerhet högst upp på listan efter IT Management. Nu har detta område halkat ned flera platser.
– Det har inte blivit ett mindre viktigt område. Men där har många företag redan fungerande systemlösningar och en utbyggd säkerhetsorganisation.
Dataanalys har också halkat ned på listan. Även här har många företag gjort sina investeringar sedan tidigare.
– Ett allt hetare område är blockkedjor. Än så länge vågar företagen inte satsa på det fullt ut. Men det är mycket möjligt att blockkedjor kommer en bit upp på listan nästa år, säger Victor Carls.

600Minutes Executive IT
600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag och organisationer som arrangeras av Management Events. Det äger rum den 27 mars på Stockholm Waterfront i Stockholm. Eventet presenterar ett brett spektrum av it-utveckling och infrastruktur i moderna organisationer. Ett exempel på en talare är Jason Crusan, Director of Advanced Exploration Systems på USA:s rymdfartsstyrelse NASA.
Mest prioriterade områden inom it:
Artificiell intelligens och robotik:

1. AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2. Maskininlärning
3. Robotic Process Automation (RPA)
4. Virtuella assistenter och robotar
5. Algoritmer
6. Naturlig språkbehandling
7. Servicerobotar
Digital Business:

1. Digital strategi
2. Digitalisering av affärsprocesser
3. Digitala plattformar och lösningar
4. Digitala affärsmodeller
5. Mobila plattformar och applikationer
6. Lean och agil tjänsteutveckling
7. E-handelsutveckling
8. UX-design
Fakta
Graferna visar antalet investeringar/projekt inom olika områden i 363 av de största företagen och organisationerna i Sverige under 2018. Ett projekt eller en investering kan ibland räknas in i mer än ett område.