Etikettarkiv: Digital transformation

Agilt, innovativt och dynamiskt på Volvo Cars

Çağla Korkmaz Gumus och Dorna Garagol på Volvo Cars. Foto: Per Wahlberg
Çağla Korkmaz Gumus och Dorna Garagol på Volvo Cars. Foto: Per Wahlberg

Stora förändringar sker inom bilindustrin och Volvo Cars ligger i den absoluta framkanten, med innovativa teknologier och arbetssätt. Volvo Cars är en modern, internationell och kreativ arbetsplats, där du som är specialist inom digitala områden har stor möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens hållbara fordon.

Glöm bilden av bilindustrin som traditionell, mansdominerad och trög. Volvo Cars är ledande i den digitala transformationen av industrin och i omställningen till elektrifiering, mobilitetstjänster och autonoma bilar. Här finns spännande karriärmöjligheter inom det digitala området, i en internationell och dynamisk miljö, där du ges möjlighet att utvecklas, ta eget ansvar och växa professionellt. Förmåga att tänka ”utanför boxen” och utmana traditionellt och konventionellt tänkande är något Volvo Cars sätter stort värde på.
– Volvo Cars är väldigt innovativt och tar verkligen vara på sina medarbetares idéer. Man strävar hela tiden efter att förbättra och förnya verksamheten. Som ung kvinna upplever jag tydligt att jag blir lyssnad på och att mitt perspektiv är viktigt, säger Dorna Garagol, som började på Volvo Cars för 1,5 år sedan genom företagets Global Graduate-program. Det var direkt efter hennes examen i systemvetenskap och digitalt ledarskap vid Göteborgs universitet.

Jobba med oss på Volvo Cars. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nya sätt äga bil
Genom programmet fick Dorna chans att rotera mellan olika projekt och avdelningar. Hon har också hunnit tillbringa åtta månader på Volvo Cars kontor i Silicon Valley, Kalifornien. Nu är hon baserad i Göteborg och arbetar inom Consumer Digital, där hon och hennes team utvecklar digital teknologi för att möjliggöra nya sätt att köpa och äga bilar, exempelvis genom prenumeration. Konceptet har redan introducerats på flera utländska marknader.
– Det är enormt spännande och utmanar det sätt som vi traditionellt sett på ägandeskap. Vi bygger nu en teknisk bas med modulära lösningar för att tillgodose framtida bilkonsumenters behov. Digitalisering är basen i allt vi gör, berättar hon.
I sitt dagliga arbete har hon mycket kontakt med teamet i Silicon Valley, där utvecklare och arkitekter sitter. Arbetssättet är utpräglat agilt och man jobbar i snabbrörliga produktteam. Trots att Dorna är relativt nyutexaminerad har hon fått förtroendet att axla ansvaret som Product Manager, och hon trivs väldigt bra i sin roll.
– Jag sökte mig till Volvo Cars därför att jag lockades av att få vara en del av en industri som befinner sig i en stor och spännande omvandling, säger hon. Om man är driven och vill bidra får man alla möjligheter att utvecklas här.

”Volvo Cars ligger i främsta ledet när det gäller uppkopplade fordon och digitalisering i fordonsindustrin”

Inspirerande miljö
Dorna får medhåll av sin kollega Çağla Korkmaz Gumus, som arbetar i ett team inom Enterprise Digital som utvecklar teknologi för att beskattningen på fordon skall vara korrekt enligt miljölagstiftningen på olika marknader. Çağla, som ursprungligen kommer från Turkiet, läste matematik och mjukvaru-utveckling på universitetet i Istanbul och arbetade därefter som mjukvaru-utvecklare i nio år. Hon flyttade till Sverige 2018 när hennes man fick arbete som maskiningenjör. För ett drygt år sedan fick hon själv sin tjänst på Volvo Cars.
– Volvo Cars ligger i främsta ledet när det gäller uppkopplade fordon och digitalisering i fordonsindustrin. Det är en unik och otroligt inspirerande miljö och under min tid här har jag har utvecklats mer i min profession än under alla år tidigare i min karriär, säger hon.

Dynamiskt och agilt
Çağla lyfter fram att hon och hennes team får stor frihet att utveckla och testa egna idéer, något som möjliggörs av den agila kulturen och en tydlig ambition att implementera DevOps, där multifunktionella team ansvarar för både utveckling och förvaltning av produkterna.
– Vår produkt utvecklas kontinuerligt och vi släpper nya versioner flera gånger i veckan. I teamet arbetar vi tätt tillsammans, delar kunskap med varandra och alla tar ansvar för varje steg i processen. Vi väljer teknologin och hur vi ska göra. Det är en utmaning och väldigt lärorikt, berättar hon.
Tilliten som Volvo Cars har i sina medarbetare skapar både ett bra arbetsklimat och bygger medarbetarnas självförtroende, menar Çağla. Hon lyfter också fram mångfalden och de många karriärvägarna som ett stort, globalt företag som Volvo Cars erbjuder.
– Det är väldigt stimulerande att arbeta med personer från vitt skilda länder och kulturer, och i en miljö där kvinnor i allt högre grad tar ledande positioner. Här får man utrymme att växa, utvecklas och att göra skillnad – på riktigt!

Jobba med oss på Volvo Cars. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Volvo Cars

Volvo Cars är en ledande aktör i omvandlingen av bilindustrin, med teknologi i framkant. Enheten Consumer and Enterprise Digital är en pionjär inom utvecklingen av digitala teknologier för konsumenter, med nya, innovativa strategier. På Volvo Cars arbetar personer från hela världen i sammansatta, agila team, och varje medarbetares kompetens och idéer tas tillvara. Företaget strävar efter en jämn könsfördelning. Här kan du som är driven, engagerad och kreativ växa och bidra till framtidens bilindustri.

Är du nyfiken på Volvo Cars – läs mer på group.volvocars.com/careers

It och digitalisering grund för hållbar omställning

Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

It- och telekombranschen är en kraftfull möjliggörare i samhällets hållbara omställning, men branschen behöver bli ännu bättre på att framhäva sin nyckelroll i strävan mot ett mer hållbart samhälle.

– It och digitalisering utgör på många sätt grunden till samhällets hållbarhetsarbete. I FN:s globala hållbarhetsmål, som är en del av Agenda 2030, definieras digitalisering som en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen till 2030. I en rapport som Global Enabling Sustainability Initiative tagit fram framgår att ICT har potential att minska världens samlade koldioxidutsläpp med uppemot 20 procent. Samtidigt står branschen själv endast för 2 procent av de totala koldioxidutsläppen. Jag tycker att it-branschen behöver bli bättre på att kommunicera sin viktiga roll i att göra samhället mer hållbart, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

”Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete”

Resurseffektivitet
Hennes råd till it-verksamheter i näringsliv och offentlig sektor som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att fundera på var ni befinner er i er digitala transformation och om ni har en affärsmodell som främjar framtida digitalisering. Ta hjälp av andra aktörer som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete och dra lärdom av deras erfarenheter.
– Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete. Digitala tillämpningar skapar förutsättningar för ett minskat resande och kan även minimera resursslöseriet genom att skapa förutsättningar för att hyra istället för att äga, och därmed minska andelen material som används i tillverkningsindustrin. Digitaliseringen gör att företag kan agera mer proaktivt och generellt använda sina resurser smartare. Som it-akademiker har man med andra ord goda möjligheter att göra en viktig samhällsinsats genom att arbeta med exempelvis digitaliseringsprojekt, säger Magdalena Aspengren.

Kontrollerade leveranskedjor behövs
Även om it och telekom är en viktig möjliggörare i hållbarhetsarbetet finns det förstås även utmaningar. En av dem är de komplexa leveranskedjor som finns på många håll i branschen.
– Att tillverka en enskild produkt, som en dator eller mobiltelefon, kan kräva tiotusentals kontrakt mellan olika parter, och att säkerställa att alla steg i produktionen sker på ett önskvärt sätt kan vara både svårt och kostsamt. Att fler samarbetar mer är därför eftersträvansvärt. Ytterligare en utmaning är risken för att konfliktmetaller används för att producera till exempel datorer. Detta är någonting som branschen arbetar med att motverka genom att engagera sig i internationella samarbetsorganisationer, avslutar Magdalena Aspengren.