IT och telekom

It och digitalisering grund för hållbar omställning

Publicerad 10 mars 2020
Text: Annika Wihlborg
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

It- och telekombranschen är en kraftfull möjliggörare i samhällets hållbara omställning, men branschen behöver bli ännu bättre på att framhäva sin nyckelroll i strävan mot ett mer hållbart samhälle.

– It och digitalisering utgör på många sätt grunden till samhällets hållbarhetsarbete. I FN:s globala hållbarhetsmål, som är en del av Agenda 2030, definieras digitalisering som en viktig förutsättning för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen till 2030. I en rapport som Global Enabling Sustainability Initiative tagit fram framgår att ICT har potential att minska världens samlade koldioxidutsläpp med uppemot 20 procent. Samtidigt står branschen själv endast för 2 procent av de totala koldioxidutsläppen. Jag tycker att it-branschen behöver bli bättre på att kommunicera sin viktiga roll i att göra samhället mer hållbart, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor och ordförande i IT&Telekomföretagens Hållbarhetsråd.

”Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete”

Resurseffektivitet
Hennes råd till it-verksamheter i näringsliv och offentlig sektor som vill stärka sitt hållbarhetsarbete är att fundera på var ni befinner er i er digitala transformation och om ni har en affärsmodell som främjar framtida digitalisering. Ta hjälp av andra aktörer som kommit längre i sitt hållbarhetsarbete och dra lärdom av deras erfarenheter.
– Digitaliseringsutvecklingen är en fantastisk möjliggörare för ett bra hållbarhetsarbete. Digitala tillämpningar skapar förutsättningar för ett minskat resande och kan även minimera resursslöseriet genom att skapa förutsättningar för att hyra istället för att äga, och därmed minska andelen material som används i tillverkningsindustrin. Digitaliseringen gör att företag kan agera mer proaktivt och generellt använda sina resurser smartare. Som it-akademiker har man med andra ord goda möjligheter att göra en viktig samhällsinsats genom att arbeta med exempelvis digitaliseringsprojekt, säger Magdalena Aspengren.

Kontrollerade leveranskedjor behövs
Även om it och telekom är en viktig möjliggörare i hållbarhetsarbetet finns det förstås även utmaningar. En av dem är de komplexa leveranskedjor som finns på många håll i branschen.
– Att tillverka en enskild produkt, som en dator eller mobiltelefon, kan kräva tiotusentals kontrakt mellan olika parter, och att säkerställa att alla steg i produktionen sker på ett önskvärt sätt kan vara både svårt och kostsamt. Att fler samarbetar mer är därför eftersträvansvärt. Ytterligare en utmaning är risken för att konfliktmetaller används för att producera till exempel datorer. Detta är någonting som branschen arbetar med att motverka genom att engagera sig i internationella samarbetsorganisationer, avslutar Magdalena Aspengren.