Etikettarkiv: Hälsovård

Användnings­områdena för AI

Vilka är de viktigaste användningsområdena för AI, artificiell intelligens? De viktigaste användningsområdena exemplifieras med bearbetning av stora datamängder, som diagnosstöd inom sjukvården och för bild- och mönsterigenkänning.

AI är en samlingsterm för datasystem som kan känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder. Vi har frågat ett slumpmässigt urval av dataingenjörer och systemvetare vilka användningsområden de anser vara de viktigaste för AI.

Bearbetning av stora datamängder
Mer än en tredjedel av de tillfrågade anser att AI främst kan ersätta människor med enformiga arbetsuppgifter. Det kan vara datainsamling och analys från stora dataunderlag där människor får svårt att se sammanhang. Man ser också att misstag kan undvikas som beror på den mänskliga faktorn och det kan bli en effektivisering och stöd på ett samhällsnyttigt sätt. Människan får istället controlleruppgifter.

Sjukvård, bild- och mönsterigenkänning
AI kan vara ett ovärderligt diagnosstöd inom sjukvården, till exempel vid analyser av prov och förslag på behandlingar. Appar som kan avläsa behov och psykiska tillstånd leder till en behovsdriven sjukvård.
Möjligheten att se mönster och analysera avvikelser för att ge förslag eller varningar är också områden för framtiden. Bildigenkänning och brottsmönster kan vara till hjälp för polisen.
Ett annat område är dataanalyser som kan ligga till grund för olika beslut.

I olika branscher
AI kan även användas inom transportnäringen, trafikplanering, väderprognoser, klimat och miljö i framtiden.
Utbildning är ytterligare ett område som nämns i undersökningen. Det kan fungera som ett objektivt kontrollverktyg för att upptäcka fusk. Man ser även att en individanpassad skola kan skapas.
Man bör dock komma ihåg att det är artificiellt och inte intelligent.

Användningsområden


1. Bearbetning av stora datamängder
2. Inom hälso- och sjukvård
3. Bild- och mönsterigenkänning
4. Beslutsstöd och analys
5. Utbildning

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Digitalisering för en bättre sjukvård

8600c8700845de5c_org_edit

4 av 5 it-/dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att jobba med e-hälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården. De främsta motivationerna är intresset för branschen och att skapa mervärde för medborgare.

Här menar it-/dataingenjörer och systemvetare att det finns konkreta utmaningar och en stor möjlighet att beröra stora delar av befolkningen. Man vill att arbetet ska resultera i något positivt för invånarna i vårt land. Man menar också att hälso- och sjukvården måste digitaliseras för en bättre framtida utveckling. Digitalisering blir ett bra komplement till den fysiska sjukvården och den kan ge alla tillgång till samma tjänster och vård oavsett geografisk, ekonomisk eller annan förutsättning.
En utmaning att lösa är tydlighet mot äldre och mindre datorkunniga.

Spännande och viktig bransch
Det är ett mycket viktigt område och en intressant bransch där det finns mycket att göra. Utvecklingspotentialen är stor inom en sektor som alla människor någon gång i livet kommer i kontakt med.
Det kommer att krävas mycket stora satsningar i och med bristen på läkare och sjuksköterskor och en åldrande befolkning.
”Genom att digitalisera kan man frigöra administrativ tid och lägga den tiden på den mänskliga kontakten.”
Digitalisering har också en stor potential att förbättra apparater och verktyg inom sjukvården. Det skulle kännas positivt att göra exempelvis arbetet vid datorn enklare, snabbare och billigare.

Informationssäkerhet med gemensamma system
Informationssäkerheten och sjukvårdssystem är oerhört viktigt menar många. Det skulle behövas ett nationellt journalsystem inom vården så att man kommer åt sin journal oavsett var i landet man bor, eller vilket sjukhus man tillhör. Systemet behöver också kvalitetssäkras.
”En digitalisering och därmed effektivisering av vården är ett måste.”

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med ehälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården?

Arbete med digital utveckling inom sjukvården
1. Underlätta och hjälpa patienter
2. Spännande bransch med stor potential
3. Förenkla för sjukvårdspersonal
4. Informations­säkerhet och gemensamma system

Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.