Etikettarkiv: Industri 4.0

5G förverkligar fjärde industrirevolutionen

Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.
Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson.
Nu börjar processer, produkter och tjänster inom industrin att på allvar bli uppkopplade och mobila. Den fjärde industriella revolutionen är här.
– Det gäller att paddla och sätta sig i rätt position. Annars riskerar man att missa den våg av innovationer som kommer nu.

Att Erik Josefsson, Head of Advanced Industries på Ericsson, gillar att surfa märks. Men ännu mer passionerad är han när det gäller de möjligheter som 5G och IoT ger för att förverkliga det som kallas Industry 4.0, där digitalisering och automatisering av industriella processer kommer att ge helt nya, smarta fabriker, arbetsmetoder och produkter.
– Idag sker ungefär 90 procent av uppkopplingen inom tillverkningsindustrin via kabel. Det drar ner effektiviteten och flexibiliteten enormt. Om man på allvar vill bli digital och utnyttja de möjligheter som AI, automatisering och robotisering ger måste man bli trådlös – och det är 5G som är lösningen. Mitt jobb är att klippa kablar, säger han.

Helt nya möjligheter
5G ger en helt annan bandbredd, hastighet och säkerhet jämfört med 4G och det utvecklas nu i snabb takt. 2024 beräknas mer än 40 procent av jordens befolkning ha 5G-täckning. Här kommer även industrier att utnyttja den nya teknologin för att skapa en helt trådlös uppkopplad miljö.
– De industrier som är snabbt ute får en klar konkurrensfördel. Genom dedikerade 5G-nätverk får de full kontroll över sina processer och kan installera sensorer överallt, som kommunicerar med varandra och skapa digitala tvillingar. Gruvor, oljeriggar och fordonsindustrin är exempel på branscher som snabbt kan dra nytta av en sådan investering. Inom tillverkningsindustrin kommer det att skapa helt nya affärsmodeller, där kunderna kan få en direktrelation till fabrikerna. Det blir lite av en återgång till hantverkstraditionen som fanns före löpande band och standardprodukter. Istället styr kundernas önskemål slutprodukten, berättar Erik Josefsson.
I framtiden kommer 5G också att påverka städer och transporter med olika former av smarta lösningar, men det är mer komplext än i en avgränsad, kontrollerad miljö som en gruva eller fabrik. Därför är det svårt att sia om när smarta städer och förarlösa fordon slår igenom på allvar och påverkar vår vardag.

Kul att driva förändring
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning ses IoT, AI och och maskininlärning som de viktigaste trenderna inom it, och över 70 procent ser 5G som viktig för Sveriges framtida digitala utveckling.
– Det är otroligt kul att få vara med och driva utvecklingen. Unga talanger kan verkligen förändra industrin globalt. Det gäller inte minst på stora etablerade företag, som Ericsson, där man kan vara intraprenör och arbeta väldigt brett. Att Ericsson placerar sig på första plats bland 24 viktiga it-arbetsgivare gör en extra stolt. Det visar också att vi verkligen är i framkanten av att driva global digital förändring, säger Erik, som själv pluggat i Hong Kong och arbetat i olika roller för Ericsson i Singapore, Kuala Lumpur och Dallas innan han kom till huvudkontoret i Stockholm.
Största skillnaden mellan att jobba i Sverige och att jobba i Sydostasien och USA är de platta organisationerna och nära samarbetet mellan industrier och andra aktörer i Sverige, tycker Erik.
– Svensk industri har goda förutsättningar att ta en ledande position i digitaliseringen. Ska jag ge något råd till studenter och unga ingenjörer så är det att besöka Hannover­mässan i vår. Sverige är partnerland och där kommer man att kunna se hur mycket spännande som är på gång.

Vill du vara med och driva utvecklingen framåt på Ericsson?

Hur viktig är 5G för den framtida digitaliseringen och it-utvecklingen i Sverige?
Vilka av följande företag anser du ligger i framkant inom it-utveckling och digitalisering? Ange gärna flera.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Digitaliseringen omvandlar industrins kompetensbehov

Foto: Saab AB
Foto: Saab AB
Nu har digitaliseringen börjat ta riktig fart inom industrin. Trots att den här mognaden har kommit hos företagen behöver de hjälp, eftersom det är fråga om stora förändringar som genomsyrar den totala verksamheten.

Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB.
Det betonar Lars Ydreskog, vice vd på Combitech AB, det obundna konsultbolaget inom Saab-koncernen med verksamhet inom teknik, miljö och säkerhet.
– Det har hänt oerhört mycket med digitaliseringen inom industrin bara under det senaste året, säger han. Företagen har mognat när det gäller hur man ska använda digitaliseringen för att utveckla nya produkter och tjänster, och att möjliggöra en effektivare verksamhet.
Lars Ydreskog kommer senast från Saabs affärsområde Aeronautics där han var chef för Operations där bland annat stridsflygplanet Gripen har utvecklats. Han har varit den drivande kraften bakom Saabs arbete inom modellbaserade arbetssätt och digitalisering.
– Den snabba utvecklingen innebär att vi har kommit ett steg förbi det som man kallar Industri 4.0. Det begreppet hängde nära samman med IoT och standarder kring hur maskiner, komponenter eller fordon ska kopplas upp.

Strategier för ekosystem
Idag har många företag skapat strategier för att bygga industriella ekosystem inom sina egna branscher.
– Ett konkret exempel från media är att taxitjänsten Uber köper upp till 24 000 självkörande bilar av Volvo. Volvo säljer alltså inte bilar till privatpersoner utan ett ekosystem med självstyrande fordon.
Artificiell intelligens, AI, har en viktig roll i den här utvecklingen inom industrin.
– Det som möjliggör den växande användningen av AI idag är i princip två faktorer. Dels möjligheten att få data distribuerad genom de trådlösa systemen 3G, 4G och 5G. Dels utvecklingen av högpresterande och kostnadseffektiva processorer.
Redan runt år 2000 pratade man om ”den nya ekonomin”. Då skulle många stora industriföretag använda internet för att bygga nya produkter och tjänster.
– De flesta av dessa projekt dog. Idag, 17 år senare, har många företag i princip samma vision. Skillnaden är att nu kommer det faktiskt att hända. Men trots dagens mognad hos företagen är det viktigt att förstå att de behöver hjälp, eftersom de står inför mycket stora förändringar som kommer att genomsyra den totala verksamheten, både tekniskt och kulturellt.

Kompetensförsörjningen till industrin
Mot den här bakgrunden är karriärmöjligheterna för ingenjörer mycket stora. Men det finns problem, inte minst med kompetensförsörjningen till industrin – och de måste lösas så fort som möjligt.
– Många av de ingenjörer som utexamineras idag från traditionella ingenjörsutbildningar vid högskolor och universitet har inte den profil som behövs för att utveckla de nya digitala produkterna och tjänsterna. Samverkan mellan industri och universitet och högskolor är avgörande för att kunna utveckla den kompetens som behövs för att Sverige ska kunna vara ledande inom digitaliseringen, säger Lars Ydreskog.