Etikettarkiv: It-arkitektur

Digital transformation tar Alfa Laval in i framtiden

Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
På Alfa Laval spelar IT en viktig roll i processerna för bland annat produkt­utveckling, försäljning och eftermarknad. Just nu pågår en omfattande transformation där digitala verktyg ska göra verksamheten mer flexibel och bidra till att riva barriärer både organisatoriskt och geografiskt.

Alfa Laval är ett företag som funnits i mer än 130 år och där innovation, teknikutveckling och förvärv tagit verksamheten in i framtiden.
– Företaget har under årens lopp kommit att omfatta allt fler verksamhetsområden. Idag återfinns Alfa Laval inom ledande applikationer för vattenrening, ren energi, sjöfart, livsmedelsproduktion, avfallshantering, läkemedelsutveckling och mycket mer. Våra globala team utformar och implementerar, i nära samarbete med våra kunder, processer för raffinering, återvinning och rening av naturliga resurser som sammantaget bidrar till en mer hållbar framtid, säger Johan Malmgren, Group CIO, Alfa Laval.
Sedan en tid tillbaka pågår en digital transformation av verksamheten där man genom att ta ett helhetsgrepp om företagets processer skapar en IT-plattform för framtiden. Det innebär mer strukturerade arbetssätt vilka samtidigt möjliggör större flexibilitet, lägre kostnader och högre kvalitet i leveranserna.
– I praktiken handlar det om att bygga en process- och IT-plattform som stödjer vår verksamhet, och gör det möjligt att kunna arbeta med digitalisering på ett effektivt och agilt sätt. Detta är ett stort och viktigt fokusområde som vi driver i ett antal parallella program vilka har en direkt koppling till högsta affärsledning, förklarar Johan Malmgren.

Utmaningar
Mattias Jonasson är gruppchef i teamet Digital & Information som bland annat arbetar med lösningar för smart kommunikation och Content Management.
– Den största utmaningen för oss just nu är koordineringen mellan våra stora IT-program: detta kräver resurser inom arkitektur och programstyrning.
Själv har han arbetat på Alfa Laval sedan 2006.
– Elva år kan tyckas vara en lång tid men det har gått fort eftersom jag trivts väldigt bra, och haft en stadig utveckling med förändrade arbetsuppgifter. Ansvaret har ökat i takt med kunskap och erfarenhet och jag har hela tiden haft stora möjligheter att driva, leda och påverka vilket jag tycker är inspirerande och viktigt för att kunna göra ett bra jobb.
Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet, började på Alfa Laval för tre år sedan.
– Jag ansvarar bland annat för att driva verksamhetens globala utrullning av Skype-telefoni. Det är inte så många andra stora bolag som gjort detta globalt vilket är en spännande utmaning.

Många möjligheter
Hon påpekar att digital transformation i slutänden handlar relativt lite om teknik och väldigt mycket om människor. Kärnpunkten är att transformera organisationen till att kunna dra fördel av de möjligheter som ny teknik, nya produkter och tjänster samt nya beteenden ger.
– Jag ser själva informationsflödet till slutanvändaren som en stor utmaning. Ta till exempel Office 365-produkterna, som min enhet ansvarar för, där det kommer nyheter precis hela tiden. Vi som använder appar privat har alla varit med om uppdateringar utan föregående information. Nu händer samma sak med arbetsverktygen, men i yrkeslivet är acceptansen för oannonserade förändringar något lägre.
Mattias Jonsson nickar instämmande.
– De nya molnbaserade verktygen kräver en viss arbetsinsats för att man ska kunna hålla sig uppdaterad. Samtidigt ger den nya tekniken många möjligheter till att jobba när och var som helst. Den skapar även större global samhörighet eftersom du hela tiden, även om du inte är på plats rent fysiskt, träffar kollegor som jobbar i andra delar av världen.

Framtid
Digitaliseringen har inte för inte kallats för den fjärde industriella revolutionen. För Alfa Lavals del kommer den att leda till väldigt många projekt inom området.
– Projektledare har en ljus framtid liksom arkitekter med fokus på teknik- och processförståelse. Målet är inställt på att våra kunder ska uppleva ett mervärde i att det blivit ännu enklare att göra affärer med oss. Och våra anställda ska även fortsättningsvis uppleva att Alfa Laval är ett spännande och utvecklande företag att arbeta i, fastslår Johan Malmgren.

Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Alfa Laval
Rudeboksvägen 1
226 55 Lund
Tel: 046- 36 65 00
www.alfalaval.se

Digitalisering högprioriterat på Transportstyrelsen

Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Övergången från en traditionell stordatormiljö till en modern it-miljö är genomförd och nu tas nästa steg på Transportstyrelsen. Automatisering är ledordet. Allt för att utveckla nya e-tjänster och förbättra de existerande.

Alla som besöker Transportstyrelsens webbplats finner en mängd e-tjänster, som alla syftar till att erbjuda den bästa servicen till medborgarna. Bland e-tjänsterna märks allt från att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på ett fordon till att ansöka om körkortstillstånd.
Förutsättningen för myndighetens alla e-tjänster är den tekniska plattformens förmåga att effektivt hantera stora mängder data om bland annat 10 miljoner fordon och nästan 7 miljoner körkortsinnehavare.

Ständiga förbättringar
Men Transportstyrelsen strävar hela tiden att förbättra existerande e-tjänster, genom att förbättra och förenkla funktionaliteten, och att utveckla nya. Ett av målen är att få bort all pappershantering gentemot medborgarna. Digitalisering är en prioriterad fråga på myndigheten och med den nya it-infrastrukturen kan digitaliseringen ta stora steg framåt. I den här processen spelar it-avdelningen, med omkring 260 medarbetare, en central roll.
En av medarbetarna inom it är Carl Behrn, som leder en grupp som kallas effektiv systemutveckling eller Effsys.
Den stora migreringen från en stordatormiljö till en modern Windowsmiljö är genomförd och gruppens uppgift nu är att att skapa en bättre förvaltningsbarhet.
– Med det menas att automatisera uppdateringar och nya releaser. Vi vill se till att produktionssättningen av dem sker utifrån samma mallar. Ytterst syftar det självfallet till att förbättra för våra medborgare, säger Carl Behrn.

Följer hela processen
Parallellt med det arbetar it-avdelningen också med att effektivisera testningen av det som nyutvecklas. Tidigare låg fokus på systemutveckling och när den var klar förväntades det att driften skulle ta hand om produktionssättningen.
– Idag tar vi hand om hela processen fram till dess att koden är i produktion, säger Carl Behrn.
Ett annat fokus idag för Effsys-gruppen är att utveckla molntjänster. Just nu testas en molntjänst internt. Detta är i mångt och mycket en arkitekturfråga.
– Utgångspunkten för mycket av vår utveckling är hur vår leverans ska se ut i framtiden.
Transportstyrelsens it-avdelning har, liksom de flesta aktörer inom it-branschen, ett ständigt behov att få in ny kompetens i organisationen. Det gäller egentligen på alla nivåer och inte minst kompetens inom molnteknik, till exempel dotnet-utvecklare som förstår en tjänsteorienterad arkitektur.

Lång erfarenhet
Carl Behrn har en gedigen erfarenhet av it-branschen och började 2008 som konsult på Vägverket. Sedan fem år är han anställd på Transportstyrelsen. Han upplever att det finns goda möjligheter till egen kompetensutveckling, både genom att delta i olika projekt och genom externa kurser. Dessutom finns det en plan för kompetensutveckling för varje individ.
Amy Nylander är betydlig nyare, både i it-branschen och på myndigheten. Hon arbetar som systemutvecklare och det är hennes första jobb efter examen som dataingenjör från Örebro universitet.
När hon sökte sitt första jobb hade hon valet att börja på ett konsultföretag eller att börja på Transportstyrelsen. Det valet ångrar hon definitivt inte idag.
– Att jag är kvar efter drygt fyra år visar väl tydligt att jag valde rätt. När jag intervjuades kändes det som om man ville ha mig personligen och det var något jag uppskattade, säger Amy Nylander.
Hon upplever att hon hela tiden får arbeta med nya utmanande uppdrag.
– Jag har en chef som direkt märker när jag upplever att jag arbetar med något som jag börjar kunna och behöver ha nya utmaningar. Här finns mycket goda möjligheter att utvecklas för den som vill.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Myndigheten utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar Transportstyrelsen regler och följer upp att de efterlevs.
Arbetet utgår ifrån helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i kontakten med omvärlden. Myndigheten finns på 14 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare, varav omkring 260 inom it-verksamheten. Den största delen av Transportstyrelsens verksamhet finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Tel vxl: 0771-503 503
www.transportstyrelsen.se