Presentation

Digital transformation tar Alfa Laval in i framtiden

Publicerad 7 februari 2018

Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
Johan Malmgren, Group CIO, Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet och Mattias Jonasson, gruppchef i teamet Digital & Information hos Alfa Laval. Foto: Caroline Jacobsen
På Alfa Laval spelar IT en viktig roll i processerna för bland annat produkt­utveckling, försäljning och eftermarknad. Just nu pågår en omfattande transformation där digitala verktyg ska göra verksamheten mer flexibel och bidra till att riva barriärer både organisatoriskt och geografiskt.

Alfa Laval är ett företag som funnits i mer än 130 år och där innovation, teknikutveckling och förvärv tagit verksamheten in i framtiden.
– Företaget har under årens lopp kommit att omfatta allt fler verksamhetsområden. Idag återfinns Alfa Laval inom ledande applikationer för vattenrening, ren energi, sjöfart, livsmedelsproduktion, avfallshantering, läkemedelsutveckling och mycket mer. Våra globala team utformar och implementerar, i nära samarbete med våra kunder, processer för raffinering, återvinning och rening av naturliga resurser som sammantaget bidrar till en mer hållbar framtid, säger Johan Malmgren, Group CIO, Alfa Laval.
Sedan en tid tillbaka pågår en digital transformation av verksamheten där man genom att ta ett helhetsgrepp om företagets processer skapar en IT-plattform för framtiden. Det innebär mer strukturerade arbetssätt vilka samtidigt möjliggör större flexibilitet, lägre kostnader och högre kvalitet i leveranserna.
– I praktiken handlar det om att bygga en process- och IT-plattform som stödjer vår verksamhet, och gör det möjligt att kunna arbeta med digitalisering på ett effektivt och agilt sätt. Detta är ett stort och viktigt fokusområde som vi driver i ett antal parallella program vilka har en direkt koppling till högsta affärsledning, förklarar Johan Malmgren.

Utmaningar
Mattias Jonasson är gruppchef i teamet Digital & Information som bland annat arbetar med lösningar för smart kommunikation och Content Management.
– Den största utmaningen för oss just nu är koordineringen mellan våra stora IT-program: detta kräver resurser inom arkitektur och programstyrning.
Själv har han arbetat på Alfa Laval sedan 2006.
– Elva år kan tyckas vara en lång tid men det har gått fort eftersom jag trivts väldigt bra, och haft en stadig utveckling med förändrade arbetsuppgifter. Ansvaret har ökat i takt med kunskap och erfarenhet och jag har hela tiden haft stora möjligheter att driva, leda och påverka vilket jag tycker är inspirerande och viktigt för att kunna göra ett bra jobb.
Anita Paulsson, ansvarig för Unified Communicationsområdet, började på Alfa Laval för tre år sedan.
– Jag ansvarar bland annat för att driva verksamhetens globala utrullning av Skype-telefoni. Det är inte så många andra stora bolag som gjort detta globalt vilket är en spännande utmaning.

Många möjligheter
Hon påpekar att digital transformation i slutänden handlar relativt lite om teknik och väldigt mycket om människor. Kärnpunkten är att transformera organisationen till att kunna dra fördel av de möjligheter som ny teknik, nya produkter och tjänster samt nya beteenden ger.
– Jag ser själva informationsflödet till slutanvändaren som en stor utmaning. Ta till exempel Office 365-produkterna, som min enhet ansvarar för, där det kommer nyheter precis hela tiden. Vi som använder appar privat har alla varit med om uppdateringar utan föregående information. Nu händer samma sak med arbetsverktygen, men i yrkeslivet är acceptansen för oannonserade förändringar något lägre.
Mattias Jonsson nickar instämmande.
– De nya molnbaserade verktygen kräver en viss arbetsinsats för att man ska kunna hålla sig uppdaterad. Samtidigt ger den nya tekniken många möjligheter till att jobba när och var som helst. Den skapar även större global samhörighet eftersom du hela tiden, även om du inte är på plats rent fysiskt, träffar kollegor som jobbar i andra delar av världen.

Framtid
Digitaliseringen har inte för inte kallats för den fjärde industriella revolutionen. För Alfa Lavals del kommer den att leda till väldigt många projekt inom området.
– Projektledare har en ljus framtid liksom arkitekter med fokus på teknik- och processförståelse. Målet är inställt på att våra kunder ska uppleva ett mervärde i att det blivit ännu enklare att göra affärer med oss. Och våra anställda ska även fortsättningsvis uppleva att Alfa Laval är ett spännande och utvecklande företag att arbeta i, fastslår Johan Malmgren.

Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2016 en omsättning på cirka 35,6 miljarder kronor och har cirka 17 000 anställda.

Alfa Laval
Rudeboksvägen 1
226 55 Lund
Tel: 046- 36 65 00
www.alfalaval.se