Etikettarkiv: Karriär

Att göra nytta för samhället och medborgarna

Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.

Ett växande intresse för samhällsfrågor samt en vilja att bidra konkret till ökad trygghet och säkerhet är några faktorer som gör staten till en intressant arbetsgivare för it-akademiker. 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta hos en statlig myndighet.

– Andelen it-akademiker som kan tänka sig att arbeta statligt är högre än jag trott, vilket förstås är glädjande. Undersökningsresultatet återspeglar det faktum att myndigheter numera betraktas som moderna arbetsgivare som bedriver it-utveckling i framkant. Att många myndigheter kan erbjuda bra villkor vad gäller lön, semester och föräldraledighet kan också ha bidragit till det stora intresset. Flera myndigheter har dessutom blivit bättre på att marknadsföra sina karriärmöjligheter inom it, vilket givit resultat, säger Anna Günhter Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
69 procent av de som kan tänka sig att arbeta statligt anger att de vill göra nytta för samhället och medborgarna, medan 65 procent anger att arbeta med samhällsviktiga funktioner som främsta skäl till att söka jobb i staten. Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Trafikverket och FRA är de populäraste statliga arbetsgivarna bland it-akademikerna.

Bidra till samhällsnytta
– Vi märker definitivt att viljan att bidra med samhällsnytta har ökat, i synnerhet bland något yngre it-akademiker. Drivkraften att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle har också blivit tydligare, det märks inte minst på att Polisen, Säkerhetspolisen och Försvaret rankas högst bland de myndigheter där it-akademiker helst vill jobba. Det stora intresset för Polisen och Försvarsmaktens verksamheter beror nog även delvis på en ökad brottslighet och en skärpt hotbild mot Sverige som nation, inte minst digitalt. Allt fler vill bidra till att vända utvecklingen och stärka samhällssäkerheten, säger Anna Günhter Hanssen.
– Att vara delaktig i samhällets utveckling är viktigt för många. Jag upplever även att många vill använda sin it-kompetens till att göra konkret skillnad för medarbetarna ute i verksamheten, exempelvis för poliser, tjänstemän på Skatteverket eller Trafikverket, avslutar Anna Günhter Hanssen.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig myndighet med IT-utveckling, digitalisering eller informationssäkerhet?
Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för en statlig myndighet?

1. Göra nytta för samhället och medborgarna
2. Arbeta med samhällsviktiga funktioner
3. En trygg arbetsgivare
4. Intressanta arbetsuppgifter
5. Goda arbetsvillkor
6. Goda utvecklingsmöjligheter
7. Satsar mycket på teknik för ökad digitalisering
8. Annat

Hos vilka av följande myndigheter skulle du helst vilja arbeta med it, digitalisering, teknikutveckling eller datasäkerhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Sundsvall – statligt digitaliserings- och it-kluster

Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall. Foto: Bolagsverket
Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall. Foto: Bolagsverket

I Sundsvall finns ett kluster av myndigheter som har skarpt fokus på digitalisering och som dessutom har stora it-verksamheter som erbjuder många karriärmöjligheter. Här kombineras stimulerande utvecklingsarbeten med en god livskvalitet och närhet till det mesta.

Bolagsverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk samt Myndigheten för digital förvaltning är några av de myndigheter som valt att förlägga stora delar av sina digitaliserings- och it-verksamheter till Sundsvall.
– Det statliga myndighetsklustret i Sundsvall etablerades till stora delar på 1970-talet och har sedan dess expanderat successivt. Det senaste tillskottet är Myndigheten för digital förvaltning som etablerade sig här 2018. Vår styrka är att vi är en medelstor stad med korta avstånd mellan myndigheterna vilket skapar goda förutsättningar för samverkan. Här finns en stark drivkraft i att kontinuerligt stärka Sundsvallsregionen som framgångsrikt digitaliserings- och it-kluster, säger Annika Axelborn, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket i Sundsvall.
23 procent av it-akademikerna kan tänka sig att arbeta med digitalisering, it-utveckling eller drift i Sundsvallsregionen.
– Det är en glädjande siffra samtidigt som det vore roligt om ännu fler it-akademiker upptäcker fördelarna med att utvecklas här i Sundsvall. Myndigheterna här har stora behov av såväl duktiga medarbetare inom digitaliserings- och it-området som av chefer som kombinerar goda ledaregenskaper med en god kunskap inom dessa områden, säger Annika Axelborn.

Kombinera karriär och familjeliv
Sundsvallsregionen erbjuder många olika karriärvägar och på de stora myndigheterna finns många yrkesroller att välja mellan. För de som söker variation finns även goda möjligheter att arbeta på flera olika myndigheter.
– Vi satsar mycket på medarbetarnas utveckling genom att uppmuntra dem att ta nya roller och att ständigt utmana sig genom att gå utanför sin komfortzon. Inom de flesta specialistområdena kan myndigheterna i Sundsvall erbjuda karriärmässig utveckling, säger Annika Axelborn.
En av fördelarna med Sundsvall är, enligt Annika Axelborn, de korta avstånden. Det spar tid och underlättar vardagen.
– Den absolut största fördelen är att man verkligen kan uppnå en hög livskvalitet här i Sundsvall. Vi erbjuder trygga och samtidigt utvecklande jobb samtidigt som det finns en närhet till allt från friluftsliv och föreningsliv till den medelstora stadens samlade utbud. Det skapar förutsättningar för att både göra karriär och ha ett aktivt privat- och familjeliv, säger hon.

Arbeta i Sundsvallsregionen?

I Sundsvallsregionen finns många stora statliga it-verksamheter. Skulle du kunna tänka dig att arbeta med digitalisering, it-utveckling eller drift i Sundsvallsregionen?