Etikettarkiv: Kompetensutveckling

FRA, Försvaret och Polisen populäraste it-arbetsgivarna

Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
FRA, Försvarsmakten och Polisen är de statliga it-arbetsgivare som de flesta har ett positivt intryck av. Undersökningen visar också att 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet.

Ett av de främsta skälen till att så många it-akademiker kan tänka sig att jobba statligt är nog att många myndigheter har tagit stora kliv framåt vad gäller digitalisering på senare år. Det finns mycket spännande ny teknik att arbeta med men många akademiker generellt sett anser nog också att det erbjuds mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter i den offentliga sektorn än i den privata. Det faktum att myndigheter är trygga och stabila arbetsgivare kan också bidra till populariteten, säger Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Andra faktorer som gör statliga arbetsgivare attraktiva för många it-akademiker är, enligt Anna Günther-Hanssen, att de erbjuder bra villkor när det gäller semesterersättning, föräldraledighet och pensionsavsättningar.

Bidra till trygghet
– Det allra starkaste argumentet till att vilja jobba statligt är ändå möjligheten att på ett konkret sätt bidra med samhällsnytta med hjälp av it. Jag upplever att många it-akademiker vill känna att de gör skillnad och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Att Polisen, FRA och Försvarsmakten rankas högst kan bero på att vi lever i ett oroligt samhällsklimat där viljan att bidra till trygghet och en positiv samhällsutveckling är stor, säger Anna Günther-Hanssen.
Att stora myndigheter som Trafikverket, Polisen och Försäkringskassan rankas bland de fem mest attraktiva myndigheterna kan bero på att stora myndigheter har större it-avdelningar än mindre statliga arbetsgivare och därmed också kan erbjuda fler karriär­vägar. Polisen och Försäkringskassan är också två exempel på myndigheter som genomfört stora it-satsningar på senare år.
– Möjligheterna att effektivisera myndigheternas arbete med hjälp av modern it-teknik är ofta mycket stora. Det kan också bidra till att just myndigheter är intressanta arbetsgivare för många it-akademiker, säger Anna Günther-Hanssen.

Meningsfullt och samhällsnytta
– Inom staten är målen ofta långsiktiga och arbetsuppgifterna är uppenbart meningsfulla och utgår från samhällsnytta. Det är lockande för många, säger Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
– Jag tror att många förväntar sig att statliga it-verksamheter erbjuder arbetsplatser med kollegor med hög teknisk kompetens. Omvärldsförändringarna tror jag också gör att allt fler vill bidra till det öppna samhället, dess trygghet och integritet. Förutom det meningsfulla i arbetet erbjuder vi också tekniskt spännande miljöer. Men jag vill understryka att sådana insatser kan man göra på myndigheter som kommer långt ner på rankningen också, säger Charlotte Lindgren.

Uppslutning kring myndigheter
– Behoven av våra tjänster för ett demokratiskt och tryggt samhälle manifesteras ju tyvärr ofta dessa dagar. Uppslutningen kring våra myndigheter är just nu stor både bland medborgarna och i politiken. Det märks särskilt inom cyberområdet där just våra myndigheter har ett tydligt uppdrag att bygga upp ett svenskt cyberförsvar, avslutar Charlotte Lindgren.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av, som it-arbetsgivare? Ange gärna flera.

Om Undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 26–30 januari 2018. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Digitalisering högprioriterat på Transportstyrelsen

Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Amy Nylander och Carl Behrn på Transportstyrelsen. Foto: Richard Ström
Övergången från en traditionell stordatormiljö till en modern it-miljö är genomförd och nu tas nästa steg på Transportstyrelsen. Automatisering är ledordet. Allt för att utveckla nya e-tjänster och förbättra de existerande.

Alla som besöker Transportstyrelsens webbplats finner en mängd e-tjänster, som alla syftar till att erbjuda den bästa servicen till medborgarna. Bland e-tjänsterna märks allt från att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på ett fordon till att ansöka om körkortstillstånd.
Förutsättningen för myndighetens alla e-tjänster är den tekniska plattformens förmåga att effektivt hantera stora mängder data om bland annat 10 miljoner fordon och nästan 7 miljoner körkortsinnehavare.

Ständiga förbättringar
Men Transportstyrelsen strävar hela tiden att förbättra existerande e-tjänster, genom att förbättra och förenkla funktionaliteten, och att utveckla nya. Ett av målen är att få bort all pappershantering gentemot medborgarna. Digitalisering är en prioriterad fråga på myndigheten och med den nya it-infrastrukturen kan digitaliseringen ta stora steg framåt. I den här processen spelar it-avdelningen, med omkring 260 medarbetare, en central roll.
En av medarbetarna inom it är Carl Behrn, som leder en grupp som kallas effektiv systemutveckling eller Effsys.
Den stora migreringen från en stordatormiljö till en modern Windowsmiljö är genomförd och gruppens uppgift nu är att att skapa en bättre förvaltningsbarhet.
– Med det menas att automatisera uppdateringar och nya releaser. Vi vill se till att produktionssättningen av dem sker utifrån samma mallar. Ytterst syftar det självfallet till att förbättra för våra medborgare, säger Carl Behrn.

Följer hela processen
Parallellt med det arbetar it-avdelningen också med att effektivisera testningen av det som nyutvecklas. Tidigare låg fokus på systemutveckling och när den var klar förväntades det att driften skulle ta hand om produktionssättningen.
– Idag tar vi hand om hela processen fram till dess att koden är i produktion, säger Carl Behrn.
Ett annat fokus idag för Effsys-gruppen är att utveckla molntjänster. Just nu testas en molntjänst internt. Detta är i mångt och mycket en arkitekturfråga.
– Utgångspunkten för mycket av vår utveckling är hur vår leverans ska se ut i framtiden.
Transportstyrelsens it-avdelning har, liksom de flesta aktörer inom it-branschen, ett ständigt behov att få in ny kompetens i organisationen. Det gäller egentligen på alla nivåer och inte minst kompetens inom molnteknik, till exempel dotnet-utvecklare som förstår en tjänsteorienterad arkitektur.

Lång erfarenhet
Carl Behrn har en gedigen erfarenhet av it-branschen och började 2008 som konsult på Vägverket. Sedan fem år är han anställd på Transportstyrelsen. Han upplever att det finns goda möjligheter till egen kompetensutveckling, både genom att delta i olika projekt och genom externa kurser. Dessutom finns det en plan för kompetensutveckling för varje individ.
Amy Nylander är betydlig nyare, både i it-branschen och på myndigheten. Hon arbetar som systemutvecklare och det är hennes första jobb efter examen som dataingenjör från Örebro universitet.
När hon sökte sitt första jobb hade hon valet att börja på ett konsultföretag eller att börja på Transportstyrelsen. Det valet ångrar hon definitivt inte idag.
– Att jag är kvar efter drygt fyra år visar väl tydligt att jag valde rätt. När jag intervjuades kändes det som om man ville ha mig personligen och det var något jag uppskattade, säger Amy Nylander.
Hon upplever att hon hela tiden får arbeta med nya utmanande uppdrag.
– Jag har en chef som direkt märker när jag upplever att jag arbetar med något som jag börjar kunna och behöver ha nya utmaningar. Här finns mycket goda möjligheter att utvecklas för den som vill.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.
Myndigheten utvecklar ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar Transportstyrelsen regler och följer upp att de efterlevs.
Arbetet utgår ifrån helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i kontakten med omvärlden. Myndigheten finns på 14 orter i landet och har idag cirka 2 000 medarbetare, varav omkring 260 inom it-verksamheten. Den största delen av Transportstyrelsens verksamhet finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Tel vxl: 0771-503 503
www.transportstyrelsen.se