Etikettarkiv: Ledarskap

Kompetensförsörjning och jämställdhet avgörande

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Två av it- och techbranschens främsta utmaningar är bristerna på kompetens och jämställdhet. Fram till 2022 räknar branschorganisationen IT&Telekomföretagen med att branschen kommer att sakna 70 000 medarbetare. För att inte bromsa samhällets digitala omställning krävs att dessa frågor tas på största allvar.

Många företag riskerar att förlora affärer på grund av kompetensbrist. Då håller det inte att branschen främst attraherar män, rekryteringsbasen behöver vara bredare än så.
– Alla vinner på en jämställd it- och techbransch. Ändå går utvecklingen för långsamt. Det är verkligen positivt att jämställdhets- och mångfaldsfrågan på senare år har hamnat högre upp på företagens strategiska agendor. Dessa frågor bör hanteras som strategiska ledningsfrågor med stark koppling till affärsnytta, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Hon har tidigare varit regeringens Chief Digital Officer och ansvarig för digitalisering på SKR.

Representativ bemanning
Hon påpekar att samhällets digitalisering, som it- och techbranschen i allra högsta grad spelar en central roll i, är ett samhällsövergripande paradigmskifte som ritar om kartan för framtiden. Det ställer krav på att det finns en representativitet inom branschen så att olika perspektiv beaktas när man bygger framtidens samhälle. Utöver affärsmässiga fördelar gör ett framgångsrikt jämställdhetsarbete också branschen roligare, mer attraktiv och utvecklande att verka i.

Långsiktigt och systematiskt
Hennes råd till it- och techföretag som vill vässa sitt jämställdhetsarbete är att ta frågan på allvar genom att agera och betrakta det som en möjlighet och affärskritisk ledningsfråga som bör genomsyra hela organisationen.
– Var beredd att arbeta systematiskt, integrerat och långsiktigt med jämställdhetsfrågan i er organisation. Dra lärdom av de företag som kommit långt och verkligen lyckats. Det finns verkligen stora möjligheter och hopp, säger Åsa Zetterberg.

Nystart för Womentor i år
Womentor, som är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män, är ett initiativ från IT&Telekomföretagen som har drivits sedan 2006 och som efter ett års uppehåll har nystartat i år. Initiativet har mottagits väldigt väl av branschen och många företag är engagerade.
– Womentors huvudsakliga syfte är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Inom ramen för Womentor sätter alla deltagande företag upp årsvisa jämställdhetsmål som sedan följs upp, säger Åsa Zetterberg.
Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, och utvecklingen är positiv om än fortsatt långsam. Andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.
De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.

Kvinnlig insikt bäddar för framgång

Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Annie Lindmark, medgrundare av organisationen W.Empowerment.
Självledarskap gör kvinnor till starkare ledare och resultatet blir starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod för personlig utveckling som blir allt populärare bland unga kvinnor.

Att dessutom få göra det med andra och få möjlighet till att inspirera och lyfta varandra är ett framgångsrikt koncept, säger Annie Lindmark, som är medgrundare av organisationen W.Empowerment.
I en allt mer uppkopplad, stressig och prestationsfokuserad vardag finns mindre tid för reflektion.
– Dock är det något som kanske aldrig varit så viktigt som nu.
Här ligger samtal i fokus och deltagarna ges möjlighet att utbyta erfarenheter, lyssna och prata om vad som är viktigt för dem och vad som driver dem. Detta görs genom workshops, inspirationsträffar och temamingel. Organisationen har i dagsläget närmare 400 medlemmar, som alla är kvinnor i åldrarna 25–35 år.

Faktorer som styr ens agerande
I grunden handlar självledarskap om att öka självkännedomen och faktorer som styr ens agerande. Att verkligen hitta fram till vad som är viktigt för en själv och utifrån det hitta meningsfullhet i det man gör. Att bli medveten om hur ens värderingar och kärnvärden kan styra hur man hanterar olika situationer.
– Självledarskap skapar starkare ledare och individer vilket resulterar i starkare organisationer. Det är utgångspunkten för en metod inom personlig utveckling som blivit populärare de senaste åren.
Organisationen W.Empowerment ger verktyg för att man bättre ska lära känna sig själv genom att besvara grundläggande frågor som: Vad är viktigt för mig? Varför gör jag det jag gör? Vad är mina styrkor och vad är det som driver mig?

Även entreprenörskap
Parallellt med självledarskap fokuserar organisationen också på entreprenörskap, men det behöver inte innebära att man driver eget. För Annie Lindmark är det grundläggande att med en bättre självinsikt kan man göra bättre vägval, både i karriären och privat.
– Vi vill hjälpa våra medlemmar att förstå vikten av att identifiera vad som är viktigt för dem och att hitta sitt varför i det val de gör. W.Empowerments vision är att skapa ett hälsosammare, lyckligare och mer jämställt samhälle.