Etikettarkiv: Mångfald

Det etiska perspektivet blir allt viktigare

Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen
Isobel Hadley-Kamptz, ordförande Dataföreningen

Den digitala närvaron ökar ständigt i varje människas liv och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. I tider när digitaliseringsutvecklingen går framåt i rasande takt är det etiska perspektivet viktigt. Vad kommer AI att få för betydelse för människan, samhället och företagen?
Under en övergångsperiod kommer enskilda människor att behöva ta en del smällar. Här kommer det att bli viktigt för individer att själva skaffa den tekniska kunskapen som krävs och vidareutveckla sina kompetenser.
Sverige är ett it-tungt land som just nu skriker efter folk. För att kunna möta kompetensbristen krävs det en fungerande politik som gör det möjligt för flera att byta karriär mitt i livet. Inte bara en gång utan flera.
Politiker måste även se till att fler grupper får bättre förutsättningar att kunna arbeta här. Vi har inte råd att förlora viktig kompetens. Eller låta arbetsföra människor gå arbetslösa. Tyvärr uppfattas teknik ofta som något manligt. Den strukturella bilden är stark och något som vi tillsammans måste jobba aktivt med att motverka. Här spelar skolan och högskolorna en viktig roll för att locka fler tjejer till it-jobben.
En annan viktig etisk fråga är användandet av sociala medier och olika tjänster. Hur den data vi ger ifrån oss kan analyseras och användas av företag i affärssyfte. Eller hur den kan användas som möjlighet för hemlig yttre påverkan.
Men den nya tekniken ger såklart fantastiska möjligheter. Genom att se digitaliseringen som ett ständigt pågående lärande har alla en chans att hänga med i utvecklingen. Samtidigt som vi alltid måste ha med det bredare och etiska perspektivet.

Ökad mångfald ska lösa kompetenskrisen inom it

Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
I en ny rapport från IT&Telekom­företagen väntas ett underskott på 70 000 personer med it eller digitalt relaterad kompetens till år 2022. Att öka mångfalden inom sektorn kan lösa den akuta krisen. Men för att bredda rekryteringen krävs kunskap och hårt arbete.

Den senaste rapporten från IT&Telekomföretagen visar en fortsatt brist på arbetskraft, framför allt på spetskompetens i Stockholmsregionen. Och läget är akut. Det menar Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd och vd för Ants, som rekryterar programutvecklare från hela världen.
– Vi står inför en enorm global brist på kompetens inom it-sektorn där den ständiga förändringen och snabba tillväxten skapar nya behov. Lyckas vi inte fylla dessa roller kommer tillväxten att avta, vilket är direkt skadligt för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att branschen ser till att utbilda och rekrytera allt från ungdomar, kvinnor och personer från andra länder, säger han.

Vill bryta snedrekrytering
Men fortfarande är det få kvinnor som söker sig till högre teknikstudier. Enligt SCB minskade andelen kvinnor inom it-sektorn från 22 till 20 procent (SCB 2015). Personer med utländsk bakgrund har också fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även de med relevant kompetens. För att bryta fortsatt snedrekrytering tror Carl Johan Hamilton att det krävs större engagemang från näringslivet som i sin tur kan påverka makthavare.

Krävs samverkan
– Många enskilda bolag har förstått att det här är en överlevnadsfråga och arbetar aktivt med att inkludera internationell kompetens och kvinnor i verksamheten, säger han men tillägger att det finns ett antal frågor där det kan vara svårt för enskilda bolag att påverka själva. Som migration och integrationsfrågan till exempel, där det vittnats om flera fall av personer från länder utanför EU som utvisats på grund av bagatellartade misstag.
– Kompetensutvisningarna inom it-sektorn är en katastrof. Framför allt för individer, men det är också dåligt för Sveriges rykte och leder till att vi tappar viktig kompetens till andra länder. Här behöver vi få till en slags samverkan mellan olika myndigheter, säger han.

Mångfald viktigt för yngre generationen
Men det finns hopp för framtiden. Engelska är idag ett självklart språk och öppnar för ökad mångfald på it-bolagen. Flera undersökningar visar också att den yngre generationen ställer högre krav på sina arbetsgivare vad gäller jämlikhet på arbetsplatsen.
– Min erfarenhet av internationella och jämställda arbetsplatser är att de är mer kreativa, roligare och spännande att arbeta på. De har också större möjlighet att locka till sig all möjlig kompetens, så it-bolagen har allt att vinna på att arbeta strukturellt med de här frågorna, säger Carl Johan Hamilton.