Etikettarkiv: Polismyndigheten

Gör en insats för samhället på polisens it-avdelning

Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg
Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg

Som medarbetare på polisens it-avdelning är man delaktig i utvecklingen inom många spännande verksamhetsområden. Här kan man göra skillnad – för en effektivare polisverksamhet och för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle.

Medarbetarna vid polisens it-avdelning svarar för att tillhandahålla it-stöd till hela polismyndigheten och dess omkring 30000 medarbetare. Detta medför en mycket omväxlande arbetsplats där inget uppdrag är det andra likt och där det pågår ett tätt utbyte med andra avdelningar. Systemutvecklaren Linus Ek har arbetat med it-verksamheten för Nationellt forensiskt centrum (NFC) sedan 1995, och han berättar att arbetet omfattar allt från att undersöka lagringsmedier till att utveckla nya metoder, system och verktyg för att förbättra analys-arbetet.
– Jag har arbetat med it- och systemutvecklingsfrågor hela livet, bland annat inom räddningstjänsten och här hos polisen. Det är ett oerhört varierat jobb eftersom polisväsendet inbegriper väldigt många olika ämnesområden och därmed också ständigt medför nya och spännande utmaningar. Ena dagen kan vi bygga system för dna-analyser, nästa utvecklar vi verktyg för vapenundersökningar. Varje nytt uppdrag blir nästan som att arbeta för ett nytt företag.

Effektiviserar handläggning
Det senaste uppdraget var att bygga ett nytt system, SlimDrog, för digital administration åt droganalyssektionen på NFC. Syftet var att kraftigt effektivisera handläggning och analys av beslagtagna substanser, bland annat för att snabbare kunna klassificera nya droger genom att inledningsvis föra över information från instrument direkt till ärende-systemet.
– Vi hanterar omkring 50000 ärenden varje år och det ställer krav på vår verksamhet att ständigt vara à jour och i förändring framåt. I nuläget sköts resultathantering vid våra instrument manuellt, så SlimDrog kommer att både spara enormt mycket tid och modernisera verksamheten. Denna effektivisering utgör en del av en rationaliseringsresa som pågått under en längre tid, som också inkluderar ökad specialisering, kortare handläggningstider och höjd kvalitet, berättar Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC, där hon arbetat sedan 1994.

Agil systemutveckling
Systemet utformades i nära samarbete mellan it-avdelningen och droganalyssektionen NFC, och arbetet genomfördes på ett agilt sätt. Förutom Marie och Linus var ytterligare två kollegor, en från varje avdelning, inblandade i att rita upp en prototyp.
– Vi samverkade redan från början genom att specificera våra behov och genom täta avstämningsmöten. Det ledde till korta beslutsvägar mellan användare och utvecklare och ett väldigt effektivt arbetsflöde. Vi har en komplex verksamhet, så för oss som användare var det väldigt positivt att få chansen att förklara vilka krav som fanns. Samarbetet har varit en stor framgång, betonar Marie.
– Utvecklingen har justerats efterhand och när frågetecken har dykt upp har vi genast kommunicerat det med varandra. I förlängningen handlar det om tillgänglighet och tydlig dokumentation i kombination med att vi som medarbetare har haft mandat att utforma ett system som verkligen tillgodoser reella behov, lägger Linus till.
Såväl Marie som Linus understryker att det goda samarbete de har haft kring SlimDrog är en återspegling av klimatet mellan avdelningarna.

Stort engagemang
Linus berättar att it-avdelningen präglas av en bra arbetsmiljö med stort medarbetarinflytande, där delaktighet välkomnas. Det finns också mycket god potential till fortbildning och att prova på nya positioner inom organisationen. Bland annat finns satsningen ”Exploration Day”, där medarbetarna två gånger om året kan avsätta tre heldagar för att utforska något helt nytt inom verksamheten.
– Engagemanget bland medarbetarna är väldigt stort och det är verkligen roligt. Till syvende och sist gör vi en oerhört viktig insats för samhället och det ger en enorm arbetstillfredsställelse, avslutar de.

Jobba på Polisens IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Polisens it-avdelning
Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess cirka 30 000 medarbetare. Fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik, utifrån agila principer och förhållningssätt. Här sköter cirka 800 anställda utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
Avdelningen ansvarar även för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. It-avdelningen har även ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och digital informationssäkerhet samt signalskydd.

www.polisen.se/lediga-jobb

Polisen logotype

It-utveckling i framkant för poliser, med poliser

Mauricio Bustos, polisens it-avdelning och Emanuel Dauchez, yttre befäl och gruppchef på Norrmalmspolisen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mauricio Bustos, polisens it-avdelning och Emanuel Dauchez, yttre befäl och gruppchef på Norrmalmspolisen. Foto: Gonzalo Irigoyen
För några år sedan tog polisen initiativ till en enorm mobilitetssatsning med syfte att utveckla it för myndighetens alla behov, baserad på den modernaste tekniken och ett agilt tankesätt. Idag är polisens system några av de mest avancerade i Sverige på myndighetsnivå.

Den största förändring som mobilitetssatsningen har resulterat i rör verksamhetens arbetsform. När initiativet togs bestod stora delar av it-systemen av lösningar från sent 1980- och tidigt 1990-tal, som var pålitliga men tungrodda, och saknade den komplexitet som behövdes för att möta de utmaningar poliserna stöter på i vardagen.
– Vi präglas idag av ett agilt tankesätt med fokus på verksamhetsnytta för att kunna föra ut nya lösningar i verksamheten på ett snabbt och högkvalitativt sätt. Polisen är en myndighet i ständig utveckling och det duger inte att vänta på stora digitala förändringar, utan istället bygger vi våra system med en funktion i taget. Det har varit en framgångsfaktor på många håll, berättar civilingenjören Mauricio Bustos, som har arbetat vid polisens it-avdelning i snart fem år. Han sökte sig till myndigheten för att han ville få chansen att bidra till ett bättre samhälle och det är ordagrant vad han gör idag.

Enorm bredd inom it
Mauricio har hunnit med att skaffa sig erfarenhet inom utvecklingens alla fronter och han betonar vilken enorm bredd myndighetens system har. Satsningen har medfört att polisens lösningar ligger långt före många andra myndigheter, inte minst på grund av att it-utveckling på många håll fortfarande är en utdragen process.
– Vi samverkar tätt med poliser ute i fält; inte sällan åker vi med dem ut för att se hur våra lösningar fungerar i praktiken, för att identifiera förbättringsområden eller inspirera till nya idéer, något som är både spännande och viktigt – krånglande system kan vara en stor källa till frustration.

Ett helt nytt sätt att arbeta
En av de poliser som varit nära involverad i mobilitetssatsningen och it-avdelningens arbete ända från början är Emanuel Dauchez, yttre befäl och gruppchef på Norrmalmspolisen. 2015 var han en av testpiloterna av det nya systemet och han understryker vilken enorm förändring som har skett vad gäller användandet av digitala lösningar i det dagliga arbetet.
– Det här var ett helt nytt sätt att arbeta på, och förutom att vi har kunnat frångå de gamla systemen har vi också börjat kunna strömlinjeforma de övriga lösningar som vi använder oss av. Det har varit väldigt intressant att kunna vara bollplank för det här arbetet. Det är centralt att vara lyhörd och få insikt i – och förståelse för – de behov som finns och den situation poliserna befinner sig i. På så vis kan eventuella problem och förbättringsområden genast snappas upp och åtgärdas, vilket är ovärderligt för oss.

Ett innovativt tankeklimat
De nya systemen utgår från smart­phones istället för att, som det såg ut förr, finnas i centraliserade databaser eller på pränt. Naturligtvis har detta ställt höga krav på rättssäkerhet och rättskedja, men samtidigt har det skapat ett klimat där både it och enskilda poliser ständigt tänker på vad som kan förbättras och hur det kan göras på ett säkert sätt.
– Systemen baseras på en app som är helt frikopplad från privata system och som stadigt utökas med fler och fler funktioner. Några exempel är möjligheten att få tillgång till bilder och brottsregister, ta foton och spela in ljud på ett rättssäkert vis och snabbt hitta information som man tidigare behövde ringa till ledningscentralerna för att få tag på. Det har inneburit en enorm effektivisering och sparar massor av tid, fortsätter Emanuel.
– Av rena säkerhetsskäl behöver alla system och lösningar utvecklas inom myndigheten. Vi hanterar allt från continuous delivery och rena drift- och nätfrågor till bandbredd, it-säkerhet, molnlösningar och apputveckling. För hugade ingenjörer finns här i stort sett allt och det är det tveklöst roligaste arbete jag har haft, tillägger Mauricio.

Använder den senaste tekniken
Både två är överens om att arbetet med de nya systemen har skapat helt nya möjligheter och förutsättningar för polisen, oavsett avdelning och behov, och att utvecklingen bara är i sin linda.
– Polisen drar nytta av de allra senaste metoderna och teknikerna och hela personalstyrkan genomsyras av en lösningsorienterad inställning. Små åtgärder kan ge stora förändringar, så vi står ständigt i startgroparna och man får upptäcka något nytt nästan varje dag, avslutar de.

Polismyndighetens it-avdelning
På Polismyndighetens it-avdelning bidrar cirka 750 medarbetare dagligen till samhällsnytta genom att utveckla och förvalta it-system som förebygger brottslighet och underlättar polisens samhällsviktiga verksamhet i hela Sverige. Polismyndighetens it-avdelning karakteriseras av ett agilt arbetssätt, en nära verksamhetsanknytning och en prestigelös arbetsplatskultur med många utvecklingsmöjligheter.
polisen.se/Aktuellt/Lediga-jobb/Lediga-jobb-inom-IT