Presentation

Gör en insats för samhället på polisens it-avdelning

Publicerad 13 februari 2019
Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg
Linus Ek, systemutvecklare på polisens it-avdelning och Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC. Foto: Lasse Hejdenberg

Som medarbetare på polisens it-avdelning är man delaktig i utvecklingen inom många spännande verksamhetsområden. Här kan man göra skillnad – för en effektivare polisverksamhet och för ett rättssäkert och demokratiskt samhälle.

Medarbetarna vid polisens it-avdelning svarar för att tillhandahålla it-stöd till hela polismyndigheten och dess omkring 30000 medarbetare. Detta medför en mycket omväxlande arbetsplats där inget uppdrag är det andra likt och där det pågår ett tätt utbyte med andra avdelningar. Systemutvecklaren Linus Ek har arbetat med it-verksamheten för Nationellt forensiskt centrum (NFC) sedan 1995, och han berättar att arbetet omfattar allt från att undersöka lagringsmedier till att utveckla nya metoder, system och verktyg för att förbättra analys-arbetet.
– Jag har arbetat med it- och systemutvecklingsfrågor hela livet, bland annat inom räddningstjänsten och här hos polisen. Det är ett oerhört varierat jobb eftersom polisväsendet inbegriper väldigt många olika ämnesområden och därmed också ständigt medför nya och spännande utmaningar. Ena dagen kan vi bygga system för dna-analyser, nästa utvecklar vi verktyg för vapenundersökningar. Varje nytt uppdrag blir nästan som att arbeta för ett nytt företag.

Effektiviserar handläggning
Det senaste uppdraget var att bygga ett nytt system, SlimDrog, för digital administration åt droganalyssektionen på NFC. Syftet var att kraftigt effektivisera handläggning och analys av beslagtagna substanser, bland annat för att snabbare kunna klassificera nya droger genom att inledningsvis föra över information från instrument direkt till ärende-systemet.
– Vi hanterar omkring 50000 ärenden varje år och det ställer krav på vår verksamhet att ständigt vara à jour och i förändring framåt. I nuläget sköts resultathantering vid våra instrument manuellt, så SlimDrog kommer att både spara enormt mycket tid och modernisera verksamheten. Denna effektivisering utgör en del av en rationaliseringsresa som pågått under en längre tid, som också inkluderar ökad specialisering, kortare handläggningstider och höjd kvalitet, berättar Marie Axelsson Wetterhall, forensisk laborant på NFC, där hon arbetat sedan 1994.

Agil systemutveckling
Systemet utformades i nära samarbete mellan it-avdelningen och droganalyssektionen NFC, och arbetet genomfördes på ett agilt sätt. Förutom Marie och Linus var ytterligare två kollegor, en från varje avdelning, inblandade i att rita upp en prototyp.
– Vi samverkade redan från början genom att specificera våra behov och genom täta avstämningsmöten. Det ledde till korta beslutsvägar mellan användare och utvecklare och ett väldigt effektivt arbetsflöde. Vi har en komplex verksamhet, så för oss som användare var det väldigt positivt att få chansen att förklara vilka krav som fanns. Samarbetet har varit en stor framgång, betonar Marie.
– Utvecklingen har justerats efterhand och när frågetecken har dykt upp har vi genast kommunicerat det med varandra. I förlängningen handlar det om tillgänglighet och tydlig dokumentation i kombination med att vi som medarbetare har haft mandat att utforma ett system som verkligen tillgodoser reella behov, lägger Linus till.
Såväl Marie som Linus understryker att det goda samarbete de har haft kring SlimDrog är en återspegling av klimatet mellan avdelningarna.

Stort engagemang
Linus berättar att it-avdelningen präglas av en bra arbetsmiljö med stort medarbetarinflytande, där delaktighet välkomnas. Det finns också mycket god potential till fortbildning och att prova på nya positioner inom organisationen. Bland annat finns satsningen ”Exploration Day”, där medarbetarna två gånger om året kan avsätta tre heldagar för att utforska något helt nytt inom verksamheten.
– Engagemanget bland medarbetarna är väldigt stort och det är verkligen roligt. Till syvende och sist gör vi en oerhört viktig insats för samhället och det ger en enorm arbetstillfredsställelse, avslutar de.

Jobba på Polisens IT-avdelning. Se våra lediga tjänster och ansök här

Polisens it-avdelning
Polisens it-avdelning levererar it-stöd till hela Polismyndigheten och dess cirka 30 000 medarbetare. Fokus är att generera verksamhetsnytta – med hög utvecklingstakt och modern teknik, utifrån agila principer och förhållningssätt. Här sköter cirka 800 anställda utveckling, drift och underhåll av it-stödet till myndighetens olika verksamhetsområden.
Avdelningen ansvarar även för att införskaffa it-system och it-applikationer och införa dem i Polismyndighetens verksamhet. It-avdelningen har även ett funktionsansvar för den del av säkerhets- och verksamhetsskyddet som omfattar it- och digital informationssäkerhet samt signalskydd.

www.polisen.se/lediga-jobb

Polisen logotype