Jobb
Jobba statligt

Hitta drömjobbet inom IT i staten!

Publicerad 13 februari 2024

Statliga myndigheter har ett stort behov av IT-kompetens. Framför allt behövs specialister som kan driva IT-utvecklingen framåt och hitta nya smarta lösningar.
Ett uttalat initiativ för att uppnå det är digitalisering av olika samhällstjänster.

Digitaliseringen kan handla om allt ifrån pensionsutbetalningar till trafiksystem, för att minska brottsligheten eller för att skydda Sverige. Polisen har exempelvis under senare år specialiserat sig på mobila lösningar där målet är att effektivisera polisens arbete genom digital innovation.

Klicka här för att läsa mer om IT-jobb inom staten

Jobba statligt

Jobba statligt är ett initiativ av Arbetsgivarverkets cirka 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

Arbetet med Jobba statligt drivs av Arbetsgivarverket, de statliga arbetsgivarnas arbetsgivarorganisation. Syftet är att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som kan bidra till att fler vill jobba inom staten. Målgruppen är dels Arbetsgivarverkets medlemmar, dels studenter och unga akademiker som söker intressanta och utvecklande jobb som kan bidra till samhällsnytta för alla som bor och verkar i Sverige.

jobbastatligt.se