Etikettarkiv: SEB

Innovation och kreativitet på SEB IT

Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund
Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund

Vill du jobba med framtidens digitala lösningar i en innovativ och kreativ miljö?
Välkommen till SEB, som har ett brett spektrum av karriärmöjligheter för IT-specialister. Här kan du fördjupa dig som specialist eller bredda din kompetens som generalist.

Många spännande nya digitala lösningar utvecklas inom bank och finans, och SEB är en av de mest innovativa och drivande aktörerna.
– SEB har länge gått i bräschen för IT inom finansbranschen. Vi var tidiga med att nyttja modern informationsteknik. Det finns en stark entreprenörsanda och vilja att ligga i framkant, säger Adrian Opsahl, som arbetar som utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB i Arenastaden i Solna. Här arbetar cirka 4500 personer och många av dessa inom IT.
Adrian, som är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, kom till SEB som konsult för åtta år sedan. Han trivdes väldigt bra och när han fick erbjudande om fast anställning nappade han.
– Det är stor skillnad mot att vara konsult. Som anställd kan jag bygga upp långsiktiga lösningar och utvecklas på ett helt annat sätt, säger han.

Pröva olika roller
Stephanie Carlsson, som också arbetar som utvecklare på samma avdelning, kom till SEB på ett liknande sätt. Efter studier i systemvetenskap i Uppsala började hon som konsult på SEB för drygt fyra år sedan och har nu varit anställd i tre år.
– Det finns så många möjligheter här, det är svårt att hitta en arbetsplats som erbjuder en sådan bredd. Här har vi en mängd olika inriktningar och vi får verkligen chansen att pröva på olika roller. Istället för att byta arbetsgivare kan man byta avdelning, säger hon.
Adrian håller med. På SEB kan den som har intresse och driv vara ”intraprenör” och utvecklas inom företaget. Han framhåller att det finns en stark kultur av kompetensutveckling och en uppmuntrande inställning från chefer och ledning till att lära nytt eller pröva en annan roll. Rörligheten är stor mellan olika funktioner. En spännande möjlighet är Innovation Lab. Där kan medarbetare ”pitcha” sina egna innovations- och förbättringsidéer och få chansen att testa hur de skulle kunna fungera i verkligheten. Innovation Lab är ett av många exempel på hur medarbetare värdesätts och blir katalysatorer för innovation och förändring.
IT på SEB är en integrerad del av hela verksamheten. Många initiativ syftar till att förenkla samarbetet mellan IT och affären. Nya kundförväntningar och stränga säkerhetskrav driver utvecklingen och Adrians och Stephanies avdelning jobbar lite som spindeln i nätet för att få olika system, så väl interna som ut mot kunderna, att fungera.
– SEB strävar alltid efter att tillhandahålla tjänster som kunderna efterfrågar och att utveckla säkra lösningar. Vårt viktigaste kapital är kundernas förtroende, de måste verkligen kunna lita på oss. Det ställs höga krav på banker att leverera tjänster och produkter som inte bara är användarvänliga, utan också uppfyller stränga säkerhetskrav. Här får vi vara med och utveckla framtidens lösningar, säger Stephanie.

Nytänkande och tradition
Stephanie och Adrian framhåller samtidigt att vissa gamla IT-system, som utvecklades för närmare 50 år sedan, fortfarande håller måttet och används i kombination med nya lösningar.
– Det kännetecknar SEB, blandningen av tradition och nytänkande. Här kombineras tryggheten, stabiliteten och styrkan hos ett väletablerat, renommerat och globalt storföretag med ny teknik och agila arbetssätt där fokus ligger på innovation och problemlösning.
Eftersom det finns en sådan bredd av olika arbetsuppgifter och stora möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning är det mindre viktigt vilken formell utbildning man har så länge man har adekvat IT-kunskap.
– Se bara på oss två, vi har helt olika utbildningsbakgrund. Här jobbar civilingenjörer av olika slag, kemister, systemvetare och en rad andra. Det viktiga är personliga egenskaper, som nyfikenhet och driv. Den som tycker om utmaningar och vill växa passar in på SEB.

Vill du också jobba på SEB. Se våra lediga tjänster och ansök här

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten. Det finns många spännande karriärmöjligheter för IT-utbildade och flera program för unga professionella, bland annat Tech-program och ett internationellt traineeprogram.

www.sebgroup.com/career

SEB logotype

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career