Presentation

Innovation och kreativitet på SEB IT

Publicerad 13 februari 2019
Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund
Stephanie Carlsson och Adrian Opsahl, utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB. Foto: Johan Marklund

Vill du jobba med framtidens digitala lösningar i en innovativ och kreativ miljö?
Välkommen till SEB, som har ett brett spektrum av karriärmöjligheter för IT-specialister. Här kan du fördjupa dig som specialist eller bredda din kompetens som generalist.

Många spännande nya digitala lösningar utvecklas inom bank och finans, och SEB är en av de mest innovativa och drivande aktörerna.
– SEB har länge gått i bräschen för IT inom finansbranschen. Vi var tidiga med att nyttja modern informationsteknik. Det finns en stark entreprenörsanda och vilja att ligga i framkant, säger Adrian Opsahl, som arbetar som utvecklare på enheten Hosting and Integration på SEB i Arenastaden i Solna. Här arbetar cirka 4500 personer och många av dessa inom IT.
Adrian, som är civilingenjör i teknisk fysik från KTH, kom till SEB som konsult för åtta år sedan. Han trivdes väldigt bra och när han fick erbjudande om fast anställning nappade han.
– Det är stor skillnad mot att vara konsult. Som anställd kan jag bygga upp långsiktiga lösningar och utvecklas på ett helt annat sätt, säger han.

Pröva olika roller
Stephanie Carlsson, som också arbetar som utvecklare på samma avdelning, kom till SEB på ett liknande sätt. Efter studier i systemvetenskap i Uppsala började hon som konsult på SEB för drygt fyra år sedan och har nu varit anställd i tre år.
– Det finns så många möjligheter här, det är svårt att hitta en arbetsplats som erbjuder en sådan bredd. Här har vi en mängd olika inriktningar och vi får verkligen chansen att pröva på olika roller. Istället för att byta arbetsgivare kan man byta avdelning, säger hon.
Adrian håller med. På SEB kan den som har intresse och driv vara ”intraprenör” och utvecklas inom företaget. Han framhåller att det finns en stark kultur av kompetensutveckling och en uppmuntrande inställning från chefer och ledning till att lära nytt eller pröva en annan roll. Rörligheten är stor mellan olika funktioner. En spännande möjlighet är Innovation Lab. Där kan medarbetare ”pitcha” sina egna innovations- och förbättringsidéer och få chansen att testa hur de skulle kunna fungera i verkligheten. Innovation Lab är ett av många exempel på hur medarbetare värdesätts och blir katalysatorer för innovation och förändring.
IT på SEB är en integrerad del av hela verksamheten. Många initiativ syftar till att förenkla samarbetet mellan IT och affären. Nya kundförväntningar och stränga säkerhetskrav driver utvecklingen och Adrians och Stephanies avdelning jobbar lite som spindeln i nätet för att få olika system, så väl interna som ut mot kunderna, att fungera.
– SEB strävar alltid efter att tillhandahålla tjänster som kunderna efterfrågar och att utveckla säkra lösningar. Vårt viktigaste kapital är kundernas förtroende, de måste verkligen kunna lita på oss. Det ställs höga krav på banker att leverera tjänster och produkter som inte bara är användarvänliga, utan också uppfyller stränga säkerhetskrav. Här får vi vara med och utveckla framtidens lösningar, säger Stephanie.

Nytänkande och tradition
Stephanie och Adrian framhåller samtidigt att vissa gamla IT-system, som utvecklades för närmare 50 år sedan, fortfarande håller måttet och används i kombination med nya lösningar.
– Det kännetecknar SEB, blandningen av tradition och nytänkande. Här kombineras tryggheten, stabiliteten och styrkan hos ett väletablerat, renommerat och globalt storföretag med ny teknik och agila arbetssätt där fokus ligger på innovation och problemlösning.
Eftersom det finns en sådan bredd av olika arbetsuppgifter och stora möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning är det mindre viktigt vilken formell utbildning man har så länge man har adekvat IT-kunskap.
– Se bara på oss två, vi har helt olika utbildningsbakgrund. Här jobbar civilingenjörer av olika slag, kemister, systemvetare och en rad andra. Det viktiga är personliga egenskaper, som nyfikenhet och driv. Den som tycker om utmaningar och vill växa passar in på SEB.

Vill du också jobba på SEB. Se våra lediga tjänster och ansök här

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten. Det finns många spännande karriärmöjligheter för IT-utbildade och flera program för unga professionella, bland annat Tech-program och ett internationellt traineeprogram.

www.sebgroup.com/career

SEB logotype