Etikettarkiv: Spetskompetens

FRA, Försvaret och Polisen populäraste it-arbetsgivarna

Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen och Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
FRA, Försvarsmakten och Polisen är de statliga it-arbetsgivare som de flesta har ett positivt intryck av. Undersökningen visar också att 3 av 4 it-akademiker kan tänka sig att arbeta för en statlig myndighet.

Ett av de främsta skälen till att så många it-akademiker kan tänka sig att jobba statligt är nog att många myndigheter har tagit stora kliv framåt vad gäller digitalisering på senare år. Det finns mycket spännande ny teknik att arbeta med men många akademiker generellt sett anser nog också att det erbjuds mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter i den offentliga sektorn än i den privata. Det faktum att myndigheter är trygga och stabila arbetsgivare kan också bidra till populariteten, säger Anna Günther-Hanssen, biträdande it-chef på Polisen.
Andra faktorer som gör statliga arbetsgivare attraktiva för många it-akademiker är, enligt Anna Günther-Hanssen, att de erbjuder bra villkor när det gäller semesterersättning, föräldraledighet och pensionsavsättningar.

Bidra till trygghet
– Det allra starkaste argumentet till att vilja jobba statligt är ändå möjligheten att på ett konkret sätt bidra med samhällsnytta med hjälp av it. Jag upplever att många it-akademiker vill känna att de gör skillnad och bidrar till ett tryggare och bättre samhälle. Att Polisen, FRA och Försvarsmakten rankas högst kan bero på att vi lever i ett oroligt samhällsklimat där viljan att bidra till trygghet och en positiv samhällsutveckling är stor, säger Anna Günther-Hanssen.
Att stora myndigheter som Trafikverket, Polisen och Försäkringskassan rankas bland de fem mest attraktiva myndigheterna kan bero på att stora myndigheter har större it-avdelningar än mindre statliga arbetsgivare och därmed också kan erbjuda fler karriär­vägar. Polisen och Försäkringskassan är också två exempel på myndigheter som genomfört stora it-satsningar på senare år.
– Möjligheterna att effektivisera myndigheternas arbete med hjälp av modern it-teknik är ofta mycket stora. Det kan också bidra till att just myndigheter är intressanta arbetsgivare för många it-akademiker, säger Anna Günther-Hanssen.

Meningsfullt och samhällsnytta
– Inom staten är målen ofta långsiktiga och arbetsuppgifterna är uppenbart meningsfulla och utgår från samhällsnytta. Det är lockande för många, säger Charlotte Lindgren, chef för FRA:s cyberverksamhet.
– Jag tror att många förväntar sig att statliga it-verksamheter erbjuder arbetsplatser med kollegor med hög teknisk kompetens. Omvärldsförändringarna tror jag också gör att allt fler vill bidra till det öppna samhället, dess trygghet och integritet. Förutom det meningsfulla i arbetet erbjuder vi också tekniskt spännande miljöer. Men jag vill understryka att sådana insatser kan man göra på myndigheter som kommer långt ner på rankningen också, säger Charlotte Lindgren.

Uppslutning kring myndigheter
– Behoven av våra tjänster för ett demokratiskt och tryggt samhälle manifesteras ju tyvärr ofta dessa dagar. Uppslutningen kring våra myndigheter är just nu stor både bland medborgarna och i politiken. Det märks särskilt inom cyberområdet där just våra myndigheter har ett tydligt uppdrag att bygga upp ett svenskt cyberförsvar, avslutar Charlotte Lindgren.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av, som it-arbetsgivare? Ange gärna flera.

Om Undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare. Undersökningen genomfördes 26–30 januari 2018. Statistisk felmarginal 2,5-4 procentenheter.

Ökad mångfald ska lösa kompetenskrisen inom it

Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
I en ny rapport från IT&Telekom­företagen väntas ett underskott på 70 000 personer med it eller digitalt relaterad kompetens till år 2022. Att öka mångfalden inom sektorn kan lösa den akuta krisen. Men för att bredda rekryteringen krävs kunskap och hårt arbete.

Den senaste rapporten från IT&Telekomföretagen visar en fortsatt brist på arbetskraft, framför allt på spetskompetens i Stockholmsregionen. Och läget är akut. Det menar Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd och vd för Ants, som rekryterar programutvecklare från hela världen.
– Vi står inför en enorm global brist på kompetens inom it-sektorn där den ständiga förändringen och snabba tillväxten skapar nya behov. Lyckas vi inte fylla dessa roller kommer tillväxten att avta, vilket är direkt skadligt för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att branschen ser till att utbilda och rekrytera allt från ungdomar, kvinnor och personer från andra länder, säger han.

Vill bryta snedrekrytering
Men fortfarande är det få kvinnor som söker sig till högre teknikstudier. Enligt SCB minskade andelen kvinnor inom it-sektorn från 22 till 20 procent (SCB 2015). Personer med utländsk bakgrund har också fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även de med relevant kompetens. För att bryta fortsatt snedrekrytering tror Carl Johan Hamilton att det krävs större engagemang från näringslivet som i sin tur kan påverka makthavare.

Krävs samverkan
– Många enskilda bolag har förstått att det här är en överlevnadsfråga och arbetar aktivt med att inkludera internationell kompetens och kvinnor i verksamheten, säger han men tillägger att det finns ett antal frågor där det kan vara svårt för enskilda bolag att påverka själva. Som migration och integrationsfrågan till exempel, där det vittnats om flera fall av personer från länder utanför EU som utvisats på grund av bagatellartade misstag.
– Kompetensutvisningarna inom it-sektorn är en katastrof. Framför allt för individer, men det är också dåligt för Sveriges rykte och leder till att vi tappar viktig kompetens till andra länder. Här behöver vi få till en slags samverkan mellan olika myndigheter, säger han.

Mångfald viktigt för yngre generationen
Men det finns hopp för framtiden. Engelska är idag ett självklart språk och öppnar för ökad mångfald på it-bolagen. Flera undersökningar visar också att den yngre generationen ställer högre krav på sina arbetsgivare vad gäller jämlikhet på arbetsplatsen.
– Min erfarenhet av internationella och jämställda arbetsplatser är att de är mer kreativa, roligare och spännande att arbeta på. De har också större möjlighet att locka till sig all möjlig kompetens, så it-bolagen har allt att vinna på att arbeta strukturellt med de här frågorna, säger Carl Johan Hamilton.