Etikettarkiv: Sweco

Hållbarhet och innovation i fokus på Sweco

Maria Barikan, konsult på Sweco Digital Services. Foto: Johan Marklund
Maria Barikan, konsult på Sweco Digital Services. Foto: Johan Marklund

Satsning på kompetensutveckling, bra företagskultur och IT i framkant – på Sweco möter dagens kompetenser framtiden.
– Sweco har alltid hållit hållbarhetsfrågan högt och nu med hjälp av digitaliseringen kan vi lägga i en ny och högre växel, säger Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services.

På Sweco finns ett särskilt hållbarhetsråd med en chef för varje division. Kristofer Sjöholm är en av dem.
– Jag vet att många som jobbar med systemutveckling, IT och data också vill vara på en arbetsplats som arbetar för ett hållbart samhälle. Vill man kombinera dessa intressen så tycker jag man söka sig till oss, säger han.

Klicka här föra att upptäcka alla lediga jobb på Sweco

Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services. Foto: Lotta Sjöholm
Kristofer Sjöholm, hållbarhetschef på Sweco Digital Services. Foto: Lotta Sjöholm

Spännande projekt
Under sina sex år på Sweco har han jobbat som projektledare i olika system­utvecklingsuppdrag. Han har varit med och utvecklat den nya webbaserade klimat­optimeringstjänsten ”C3 Carbon Cost Compass by Sweco” som gör det möjligt att redan på ritbordet göra avancerade beräkningar och optimeringar av såväl klimatavtryck som kostnader när byggnader designas.
– Vi kombinerar vår tekniska kompetens med kunskap om hållbarhet och byggande. Vi använder BIM (Building Information Modelling) för att på ett effektivare sätt beräkna sådant som tidigare tog lång tid att göra manuellt, säger Kristofer.

Fria händer
Och just BIM är Maria Barikan expert på. Hon kom till Sweco för ett halvår sedan. Just nu jobbar hon som konsult i ett projekt för ett fastighetsbolag.
– Jag har fått fria händer att testa programvaror. Det är superkul när man får vara kreativ och innovativ, säger hon.
Maria upplever att det finns stort utrymme för kompetensutveckling.
– Det är en av anledningarna till att jag sökte mig hit. Om man som nyutexaminerad vill hamna på ett företag där man verkligen får utvecklas rekommenderar jag Sweco. Men det passar även den med erfarenhet; här får man många kompetenta kollegor att byta erfarenheter med.

Stor mångfald
Kristofer Sjöholm betonar att det finns en stor bredd inom företaget.
– Vi är specialister på all IT och systemutveckling som rör samhällsbyggnad och geodata, vilket gör att vi har något av en egen nisch. Det tillsammans med storleken och bredden av kompetenser gör Sweco till en intressant arbetsplats.
Men också företagskulturen lockar.
– Det är en härlig miljö, med trevliga och inbjudande kolleger, stor mångfald och bra stämning. För mig är de här ”mjuka” värdena viktiga, samtidigt som det är spännande att Sweco är ett företag i framkant när det gäller IT och data, säger Maria Barikan.

Klicka här föra att upptäcka alla lediga jobb på Sweco

Sweco

Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

www.sweco.se/karriar

Samhällsutvecklingen redo ta nästa steg

Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco. Foto: Anna Thorbjörnsson

Digitaliseringen av samhället har bubblat länge nu. Idag ger teknik som sensorer, IoT och parametrisk design nytta för både städer och glesbygd. Och utvecklingen – liksom kompetensbehovet – fortsätter att växa.

– Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning, säger Christina Skogster Stange, chef för divisionen Digital Services på Sweco, ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom samhällsutveckling.
Och det är en sprudlande digitalisering av samhället som sker idag, menar hon.
– Vi ser hur teknik verkligen börjat skapa nytta i både städer och glesbygd. Det är inte bara test och teknikskott längre. Nu automatiserar och effektiviserar vi inte för sakens skull utan för att få effekter som bidrar till mer hållbarhet inom miljö, ekonomi och sociala frågor frågor, säger Christina.

”Vill vi ha ett hållbarare samhälle är digitalisering en förutsättning.”

Från smarta städer till smarta samhällen
Ett exempel är hur sensorer hjälper Karolinska universitetssjukhuset att placera ut drönare i stadsmiljön för att kunna få ut hjärtstartare snabbare. Inom anläggning bidrar digitala tvillingar – en identisk modell av en konstruktion med data om material och funktioner – till klokare beslut, hållbarare materialval och cirkulärt byggande. Och under pandemin har digitaliseringen gjort smittspårning möjlig på ett helt nytt sätt.
– Smarta städer har vi ju pratat om ganska länge, men kanske är smarta samhällen ett bättre begrepp. För vi tittar på det så mycket bredare idag; hur kan vi generera, hantera och använda data för att underlätta underhåll och effektivisera flöden i alla delar av landet.
IoT, AI, RPA – initialförkortningarna som cirkulerar i samhället är mångtaliga. Och med en utbredd utveckling är naturligtvis kompetensbehovet omfattande. Bara på Sweco letas det med ljus och lykta efter systemvetare, dataanalytiker, it-arkitekter, ux-designers med flera, berättar Christina.

Säkra säkerheten
En av de stora utmaningarna kopplat till den digitala utvecklingen är informationssäkerheten. Det är enorma mängder känsliga och samhällskritiska data som behöver hanteras på ett säkert sätt.
Utvecklingen av samhällskritisk infrastruktur som vatten- och elförsörjning, transporter med mera generar enorma mängder data som både är känsliga och alltmer satta under hot.
– Det innebär att alla marknadsaktörer i vår bransch kommer att behöva hjälp med informationssäkerhet i någon form, understryker Christina Skogster Stange.