Etikettarkiv: Swedbank

Swedbanks mjukvaruutvecklare verkar i gränslandet mellan teknik och affär

David Samuelsson, systemvetare och CPO för daily banking och Christian Edström, CPO för Techstream, Digital Banking. Foto: Thomas Henrikson
David Samuelsson, systemvetare och CPO för daily banking och Christian Edström, CPO för Techstream, Digital Banking. Foto: Thomas Henrikson

Swedbank har kommit långt i sin digitala utveckling, affärsverksamheten och IT-verksamheten är integrerad, vilket innebär att gränserna mellan teknik och kärnverksamhet suddats ut. Som ingenjör på Swedbank arbetar du i en snabbrörlig, kunddriven verksamhet. Du fyller en nyckelroll i Swedbanks erbjudande gentemot kund och får möjlighet att skapa digitala tjänster för miljontals användare.

– Ett viktigt skäl till varför jag valt att jobba på Swedbank i så många år är att jag hela tiden uppmuntrats till utveckling och stöttats i min strävan efter att ta nästa steg. Det har bland annat lett till utlandstjänstgöringar i Indien och Litauen, jobb som systemutvecklare, arkitekt och nu som CPO, Chief Product Owner för Techstream, Digital Banking, säger Christian Edström, civilingenjör med inriktning mot systemvetenskap som arbetat på Swedbank sedan han tog examen 1999. CPO är en ledande roll i den nya agila organisationen.
Swedbank har behov av arkitekter, agila produktägare och många mjukvaruutvecklare med varierande erfarenhet och bakgrund. Tidigare erfarenhet av finansiell IT är absolut inget krav, många mjukvaruutvecklare på Swedbank har en bakgrund i telekomindustrin eller fordonsindustrin. Ingenjörers problemlösande förmåga kommer till nytta på många positioner på Swedbank, bland annat i bankens strategiska analysteam med fokus på finansiell matematik samt i riskorganisationen.

Från traditionell storbank till mjukvaruutvecklare
– Vi har frångått de traditionella beställar/leverantörsrollerna och istället sitter både affärs- och IT-kompetens tillsammans i våra tvärfunktionella utvecklingsteam. Där utgår vi från kundresan, alltså hur kundens drivkraft och beteende ser ut, så att vi kan utforma relevanta digitala tjänster som underlättar kundens vardag och gör det attraktivt för dem att välja Swedbank, säger David Samuelsson, systemvetare och CPO för Daily Banking, vilket innebär att han ansvarar för de team som utvecklar digitala tjänster för kundernas dagliga bankärenden.
– Även om jag hittills har hunnit med tolv olika yrkesroller under mina nitton år på Swedbank så känns det definitivt inte som att jag jobbat här så länge. Banken har genomgått en fantastisk utveckling från traditionell storbank till ett modernt och flexibelt finans- och mjukvaruutvecklingsbolag där kundresan och kundens drivkrafter är utgångspunkten för allt vi gör, säger Christian Edström.
Han uppskattar dels att Swedbank är ett internationellt storföretag med allt vad det innebär vad gäller karriärmöjligheter och dels att banken verkligen tar hand om sina medarbetare. Här finns resurser för att säkerställa att alla medarbetare trivs och utvecklas i sin roll.

Jobba på Swedbank. Se våra lediga tjänster och ansök här

Swedbank
Swedbank har 7,4 miljoner privatkunder i Sverige och Baltikum och cirka 625 000 företags- och organisationskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank sett till antalet kunder, med en ledande ställning även i Estland, Lettland och Litauen. Hos Swedbank arbetar IT och affär integrerat i en kreativ och snabbrörlig miljö.

www.swedbank.se

Swedbank logotype

Bankerna söker tekniker som kan kundbeteende

Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Foto: Swedbank
De stora bankerna blir i allt högre grad avancerade it-bolag som driver digitaliseringen i samhället framåt. Men de är bara i början av den här resan. Det kommer att hända mycket under de närmaste åren.

Banksektorn är inne i en mycket stor digital transformation. De nya teknologierna omvandlar banksektorn i grunden. De förändrar affärsprocesser, yrkesroller, arbetssätt och kundkontakter. Idag sker 95 procent av bankernas kundmöten via digitala kanaler.
– Kommunikationen ska vara enkel, bekväm och personaliserad samt trygg och säker. Generellt sett är bankerna i Norden mycket duktiga på att anpassa sig till kundernas beteendemönster, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank.
Lotta Lovén har under sin karriär arbetat på bank i många olika roller, bland annat som kontorschef och marknadschef. På Swedbank har hon arbetat med digitalisering sedan 2006.

De viktigaste trenderna
– De viktigaste tekniska trenderna är artificiell intelligens och dataanalys, fortsätter hon. Dessa teknologier stöttar många delar av verksamheten. De kan till exempel användas till att göra förutsägelser om kunders beteenden, och skapa, utveckla och automatisera processer och tjänster.
Det blir allt vanligare med virtuella assistenter och mjukvarurobotar som med stöd av AI kan svara på kundernas frågor. Swedbanks virtuella assistent får ungefär 100 000 frågor i månaden och kan svara på 85 procent av dem. I dag kan robotar även svara på personliga frågor, till exempel ”vad har jag för Swish-limit?”. Hittills har robotar främst kommunicerat via chatt, men det blir allt vanligare med röstkommunikation.
– Vi är fortfarande bara i början av den här resan. Inom en ganska snar framtid kan virtuella assistenter lösa avancerade problem och svara på komplexa frågor.

Stort kompetensbehov
Enligt Lotta Lovén finns det i dag en stor efterfrågan på kompetens inom framför allt AI, dataanalys, UX-design och beteendevetenskap.
– De som vill arbeta med digitalisering inom banksektorn ska fokusera på kopplingen mellan kundbeteendet och tekniken. De som är expert på båda dessa områden har en kompetens som är mycket efterfrågad i bankvärlden.
Enligt Framtidens Karriär – It & Datas undersökning anger 34 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare att bank- och försäkringssektorn tillhör de sektorer som driver digitaliseringen och it-utvecklingen framåt.
– Det tycker jag är en för låg siffra. De stora bankerna i dag är avancerade it-bolag som definitivt driver digitaliseringen i samhället framåt, säger Lotta Lovén.

Anser du bank & försäkring tillhör de drivande sektorer inom digitalisering och it-utveckling?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 27 december 2018 – 2 januari 2019. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.