Etikettarkiv: Womentor

Öka andelen kvinnliga chefer i it-sektorn

Ia-Pia Emanuelsson, Sverigechef på Zalaris och Alexandra Söderlund, konsultchef på CGI.

En av it-branschens mest angelägna frågor är att öka jämställdheten och bidra till en ökad mångfald. Ledarskapsprogrammet Womentor syftar till att åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män på branschens ledande positioner genom att öka andelen kvinnliga chefer.

– En av mina chefer nominerade mig till Womentor; jag betraktade det som en bra möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kvinnliga chefer i it-branschen och att utvecklas i min ledarroll. Det kändes också bra att ha tillgång till en erfaren extern mentor, säger Alexandra Söderlund, konsultchef på CGI. Hon är systemvetare och har arbetat på CGI sedan examen 2014, de senaste två åren som konsultchef.
Womentor startades som ett initiativ av IT&Telekomföretagen 2006.

”Womentor fyller en viktig funktion som ett forum.”

Beprövat och genomtänkt koncept
Via Womentor, som pågår i ett år, träffas adepterna regelbundet i mindre grupper. Dessutom träffas adepter och mentorer minst en gång i månaden.
– Jag tilltalades av att Womentor är ett beprövat och genomtänkt koncept som bidrar till utveckling för såväl mentor som adept. Alexandra fick styra vad vi skulle tala om under våra träffar, och hon valde främst ett brett ledarskapsinriktat fokus, säger Ia-Pia Emanuelsson, Sverigechef på Zalaris, som utvecklar systemlösningar för HR-sektorn. Zalaris är ett norskt bolag med ett femtiotal medarbetare i Sverige. Hon var Alexandras mentor via Womentor.

Stärker varandra i karriären
– För mig var det jättebra att tvingas stanna upp och fundera kring min ledarroll och min egen utveckling inför och under träffarna. På vår första träff fick vi hjälp att formulera konkreta och mätbara mål för vårt deltagande på såväl företags- som individnivå. Det gav oss en tydlig riktning för våra träffar under resten av året, säger Alexandra Söderlund.
– Jag var imponerad av alla de drivna kvinnor som synliggjordes via Womentor, och vilken hög kvalitet det är på programmet. Jag är övertygad om att Womentor fyller en viktig funktion som ett forum där kvinnliga chefer och blivande chefer i it-sektorn stärker varandra och pushas att våga ta nästa steg i sin karriär. Samtidigt är mentorskapet bara en pusselbit i arbetet med att öka andelen kvinnliga ledare. Det är också viktigt att kvinnor med ledarskapspotential har chefer som banar väg för, stöttar och verkligen tror på dem, avslutar Ia-Pia Emanuelsson.

Kompetensförsörjning och jämställdhet avgörande

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Två av it- och techbranschens främsta utmaningar är bristerna på kompetens och jämställdhet. Fram till 2022 räknar branschorganisationen IT&Telekomföretagen med att branschen kommer att sakna 70 000 medarbetare. För att inte bromsa samhällets digitala omställning krävs att dessa frågor tas på största allvar.

Många företag riskerar att förlora affärer på grund av kompetensbrist. Då håller det inte att branschen främst attraherar män, rekryteringsbasen behöver vara bredare än så.
– Alla vinner på en jämställd it- och techbransch. Ändå går utvecklingen för långsamt. Det är verkligen positivt att jämställdhets- och mångfaldsfrågan på senare år har hamnat högre upp på företagens strategiska agendor. Dessa frågor bör hanteras som strategiska ledningsfrågor med stark koppling till affärsnytta, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. Hon har tidigare varit regeringens Chief Digital Officer och ansvarig för digitalisering på SKR.

Representativ bemanning
Hon påpekar att samhällets digitalisering, som it- och techbranschen i allra högsta grad spelar en central roll i, är ett samhällsövergripande paradigmskifte som ritar om kartan för framtiden. Det ställer krav på att det finns en representativitet inom branschen så att olika perspektiv beaktas när man bygger framtidens samhälle. Utöver affärsmässiga fördelar gör ett framgångsrikt jämställdhetsarbete också branschen roligare, mer attraktiv och utvecklande att verka i.

Långsiktigt och systematiskt
Hennes råd till it- och techföretag som vill vässa sitt jämställdhetsarbete är att ta frågan på allvar genom att agera och betrakta det som en möjlighet och affärskritisk ledningsfråga som bör genomsyra hela organisationen.
– Var beredd att arbeta systematiskt, integrerat och långsiktigt med jämställdhetsfrågan i er organisation. Dra lärdom av de företag som kommit långt och verkligen lyckats. Det finns verkligen stora möjligheter och hopp, säger Åsa Zetterberg.

Nystart för Womentor i år
Womentor, som är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i it- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män, är ett initiativ från IT&Telekomföretagen som har drivits sedan 2006 och som efter ett års uppehåll har nystartat i år. Initiativet har mottagits väldigt väl av branschen och många företag är engagerade.
– Womentors huvudsakliga syfte är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Inom ramen för Womentor sätter alla deltagande företag upp årsvisa jämställdhetsmål som sedan följs upp, säger Åsa Zetterberg.
Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, och utvecklingen är positiv om än fortsatt långsam. Andelen chefer i branschen som är kvinnor har på tio år gått från 26 till 30 procent.
De företag som deltagit i Womentor har i snitt en betydligt mer positiv utveckling än branschen i övrigt – företag som deltagit varje år från starten har ökat andelen kvinnor totalt i sina bolag från 25 till 34 procent.