”Alla måste kunna digitalisering”

Publicerad 14 juni 2016
Text: Rebecka Guzman, Foto: Cheng Kwok-Keung / SKF

Gunilla Nilsson, vd för SKF.
Gunilla Nilsson, vd för SKF.
Digitaliseringen 4.0 – ja, det är den nya fas som svensk industri står inför. Och med den följer många möjligheter, säger SKF:s vd Gunilla Nilsson.
– Vi ser stora, nya tekniska möjligheter när maskiner knyts samman digitalt på ett produktionssäkert sätt. Det gör Sverige mer konkurrenskraftigt.

Den förändring som svensk industri genomgår är påtaglig på flera sätt.
– Graden av automatisering kommer att öka i och med Industri 4.0, processen blir mer komplex vilket också påverkar innehållet i arbetsuppgifter och kompetensprofilen på verkstadsgolvet, förklarar Gunilla Nilsson.
Digitala lösningar är något som industriföretag jobbat med i många år. Redan för 20–25 år sedan började de med vibrationskontroller av maskiner. Men de mätningar som tidigare gjordes manuellt genom att ingenjörer åkte ut på plats görs idag helt digitalt.
– Vi levererar dessa tjänster till pappersindustri, vind- och vattenkraft, stålindustri och en stor del av gruvindustrin i Sverige, vi har till exempel flera tusen mätpunkter i Kirunagruvan. När de blir avlästa sänds data till något av våra analyscenter i världen. Den stora mängden data gör också att hanteringen av Big Data blir mycket viktigare i framtiden.

Hur påverkar digitaliseringen kompetensförsörjningen inom industrin?
– Alla våra jobb förändras oavsett var i organisationen man befinner sig. På SKF har vi en arbetsstyrka som vi behöver utveckla kompetenserna för. Det innebär att ingenjören som är på golvet allt mer kommer att läsa av verktyg, göra analyser på datorn, i förväg tolka data och besluta vad de ska göra med informationen i nästa steg.
Men att digitaliseringen skulle medföra ett mer stillasittande jobb tror inte Gunilla Nilsson.
– Tvärtom tror jag att våra säljingenjörer kommer att vara ännu mer på fältet i och med att man har mer data om kunden och kan erbjuda kunden fler tjänster.

Hur tror du att svensk industri kommer att hantera digitaliseringen?
– Jag tror att svensk industri i första hand kommmer att vidareutveckla sin egen personal och visst, ta in viss spetskompetens. Men vi kan inte och har inte heller något intresse av att byta ut vår personal, utan det handlar i första hand om kompetensutveckling. Det kräver stora investeringar från industriföretagens sida, men avkastningen ser vi ju kontinuerligt.

Hur tror du rekryteringsbehovet ser ut i framtiden?
– Jag tror vi ser en fortsatt efterfrågan på alla typer av ingenjörer inom industrin, däremot kommer alla utbildningar att ändras. Inom alla roller måste man kunna digitalisering, så vi måste lära alla anställda hur de kan använda och dra nytta av den.