Presentation

Avancerad teknik och närhet till näringslivet på FMV

Publicerad 14 juni 2016

Johanna Fröding, Strategisk inköpare marknad och inköp. Foto: Felicia Yllenius
Johanna Fröding, Strategisk inköpare marknad och inköp. Foto: Felicia Yllenius
Johanna Fröding är civilingenjör i industriell ekonomi och bioteknik från KTH och arbetar idag som strategisk inköpare på Försvarets materielverk. Här har hon spännande arbetsuppgifter som bidrar till ett tryggare Sverige.

FMV arbetar med att leverera försvarslogistik. Det innebär att de, tillsammans med sin viktigaste partner Försvarsmakten, utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Men myndigheten ser också till att allt materiel finns på plats vid exempelvis naturkatastrofer.
– Som anställd här påverkas vi av det som händer runt omkring oss i samhället och det känns väldigt positivt att kunna vara med och bidra till ett tryggare samhälle, säger Johanna.

Ständigt nya utmaningar
Efter studier till civilingenjör och arbete som inköpare i andra branscher lockades hon av kombinationen av tekniskt avancerade produkter och den kommersiella sidan som jobbet som strategisk inköpare på FMV innebar. Johanna älskar båtliv och att då få upphandla marinsystem gör arbetet på FMV till lite av ett drömjobb.
– Jag lär mig något nytt varje dag och just möjligheten att utvecklas och prova på nya roller inom myndigheten är nog en av de anledningarna till att många väljer att stanna länge på FMV. Här finns hela tiden nya utmaningar som kräver kreativa lösningar och mycket tankeverksamhet.

Försvarets materielverk
FMV, Försvarets materielverk, är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. FMV levererar försvarslogistik när och där den behövs.
Vi samarbetar med många aktörer, både inom Sverige och internationellt. Vi arbetar med att köpa in, underhålla och avveckla försvarsmateriel och tjänster till Försvarsmakten. På så sätt bidrar vi till att göra Sverige och världen lite säkrare.
FMV bedriver verksamhet på ett 40-tal orter över hela Sverige och har cirka 3400 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm där också FMV:s ledning finns.
Vi har ett kontinuerligt behov av ingenjörer.

115 88 Stockholm
Tel 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se

www.fmv.se