Byggbranschen – en sektor i ständig förändring

Publicerad 14 juni 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Jan Danielsson

Johan Skoglund, vd för JM.
Johan Skoglund, vd för JM.
Efter 30 år på JM, varav 14 år som koncernchef, tycker Johan Skoglund fortfarande att det är kul att gå till jobbet.
– Byggbranschen är en spännande sektor i ständig förändring samtidigt som syftet med hela verksamheten är mycket konkret – att bygga samhället.

När Johan Skoglund började på JM 1986 fanns det, som han själv påpekar, ”inte ens mobiltelefoner”. Sedan dess har det hänt en del.
– Digitaliseringen har haft stor inverkan på byggsektorn och det är ett mycket större fokus på säkerhet och miljö idag. Branschen har också förändrats i den mening att vi fått en större mångfald. Här finns mycket kvar att göra, men jämfört med hur det såg ut på 80-talet är det stor skillnad.
Johan Skoglund påpekar att byggbranschen i mångt och mycket är en avspegling av samhället.
– Många av de gamla industrijobben har försvunnit, gammal industrimark har fått lämna plats för bostäder och kontor. Tidigare hade JM kontor på flera orter i landet. Idag är våra kontor liksom allt fler byggprojekt koncentrerade till storstadsregionerna.
Sverige har idag en stor bostadsbrist och behöver komma tillbaka till en byggnadstakt som inte varit aktuell sedan miljonprogrammets dagar för att klara det mål som regeringen satt upp: 700000 nya bostäder till 2025.
Johan Skoglund ställer sig tveksam till att det målet kommer att uppfyllas.
– Urbaniseringen kommer att fortsätta och det är något vi måste förhålla oss till. Förtätade städer innebär att det blir trångt att bygga. Tillståndsprocesser i tätt bebyggda områden tenderar att dra ut på tiden vilket gör det hela lite mer komplicerat att bygga så här mycket på kort tid, jämfört med hur det var för femtio år sedan då miljonprogrammet rullades ut.
Jag tror inte man kommer att lyckas med att bygga 70000 nya bostäder per år. Det finns varken plats eller resurser för att klara av det.

Större mångfald
En av de stora utmaningarna för framtidens byggbransch menar Johan Skoglund är mångfaldsfrågan.
– Vi måste få in fler medarbetare med olika bakgrund till hela branschen, det är något vi måste jobba hårt och långsiktigt med. En annan stor framtidsfråga är digitaliseringen. Jag tror vi kan jobba betydligt mer resurseffektivt i form av bättre logistik, mindre spill och samutnyttjning av till exempel garage och kontor. Här kan digitaliseringen vara en viktig möjliggörare.
En stor utmaning redan idag är kompetensförsörjningen.
– Vi behöver fler duktiga förmågor till vår bransch, alltifrån hantverkare till projektledare och ingenjörer. För många nybakade ingenjörer är förstahandsalternativet kanske att börja på Spotify eller Google, men börjar man i den här branschen så får man vara med och bygga samhällen på riktigt, fastslår Johan Skoglund.

På riktigt
För hans egen del var det just delaktigheten i samhällsbygget som en gång i tiden fick honom att välja byggbranschen, och det är samma anledning som fått honom att stanna kvar.
– Just nu bygger JM Stockholms högsta bostadshus, ett 40-våningshus i Kista. Att få vara med från själva beslutsfattandet till att se huset växa och veta att hundratals familjer kommer att leva sina liv i detta hus framöver är stort. Det vi gör i byggbranschen är på riktigt och det är enormt kul att vara en del av den processen.