Digitalisering ändrar detaljhandeln i grunden

Publicerad 14 juni 2016
Text: Cristina Leifland, Foto: Patrik Bergström

Michelle Vithal Bergström, Solution Area Manager på IKEA.
Michelle Vithal Bergström, Solution Area Manager på IKEA.
Digitaliseringen av detaljhandeln går i rasande fart. Kundernas förväntningar, nya säljkanaler och smarta produkter har ändrat branschen i grunden.
– Det är en oerhört spännande resa och som ingenjör kan man verkligen göra avtryck.

Det säger Michelle Vithal Bergström, Solution Area Manager på IKEA, ett jobb som bland annat innefattar ansvar för it och affärslösningar globalt för alla IKEAs fysiska och virtuella arbetsplatser samt reselösningar mellan dagens och framtidens arbetsplatser.
Michelle, som kom till IKEA i egenskap av konsult för fem år sedan, har varit intresserad av it och digitalisering sedan tonåren. Innan hon började på IKEA arbetade hon i olika befattningar som chef och projektledare på stora globala företag inom olika branscher. Michelle menar att detaljhandeln är en av de mest spännande sektorerna idag på grund av den snabba förändringstakten och utmaningarna att tillgodose de krav som dagens och framtidens snabbt föränderliga konsumenter ställer.
– På IKEA förs en ständig dialog om hur vi som organisation snabbt, agilt och effektivt kan möta nya krav. Det är en oerhört stimulerande process, där it och verksamhet mer och mer smälter ihop till ett, med samma lösningar, säger hon.

Kunniga kunder
Digitaliseringen spänner över ett brett område och omfattar såväl funktioner för nya arbetssätt som lösningar för framtidens e-handel. Dagens konsumenter förväntar sig i allt högre grad en rakt igenom personlig service, dygnet runt och med stor flexibilitet vad gäller allt från kommunikation till betalningslösningar och leverans.
– Inte minst millenniegenerationen har nya behov och förväntningar och från handelns sida måste vi tillgodose och förutse dessa. Unga människor vill kunna handla på sina villkor och få varan levererad dit där de befinner sig. I framtiden kanske vi kommer att få se leveranser med exempelvis drönare, tekniskt är det fullt möjligt redan idag. Kunder idag är dessutom väldigt pålästa och vet vad de vill ha. Detaljhandeln måste ha digitala verktyg för att möta dessa kunniga kunder, säger Michelle.
Men det är inte bara kunder och medarbetare som ändrar beteenden och behöver nya, digitala verktyg. Även varorna ser annorlunda ut. Många produkter inom detaljhandeln är idag smarta och uppkopplade, och det gäller i hög grad för ett företag som IKEA. Heminredning, inte minst för kök, får allt fler intelligenta egenskaper, för att spara energi och göra livet enklare.
– Idag erbjuder IKEA intelligent ljussättning och produkter med trådlös laddning. Arbetsbänkar med touch-screen och kastruller med automatisk temperaturreglering är bara ett par exempel som vi kanske ser i framtiden. Inom detaljhandeln utvecklas idag en rad smarta produkter för det intelligenta hemmet, säger Michelle.

Ny digital strategi
På IKEA är man mitt inne i ett intensivt utvecklingsarbete för en ny digital strategi. Man tittar i hög grad på beteenden, hos såväl kunder som medarbetare. För detaljhandeln är det avgörande att skapa en stark digital identitet för att behålla och ta marknadsandelar i hård internationell konkurrens, framhåller Michelle.
– Idag handlar tänkandet kring digitalisering allt mer om att stimulera och utveckla en digital identitet snarare än om en avgränsad och mer renodlat teknisk it-strategi. Vi utvecklar bimodala och trimodala leveransmodeller för att skapa såväl stabilitet som nya digitala möjligheter.
För ingenjörer erbjuder detaljhandelns snabba digitalisering stora möjligheter till nydanande och kreativa arbetsuppgifter. Michelle uppmanar ingenjörer som är intresserade av en karriär inom detaljhandeln att vara proaktiva och att inte vara rädda för att komma med nya förslag och visa på ledarskap.
– Ingenjörer är duktiga på logiskt tänkande och problemlösning, vilket är förmågor som efterfrågas starkt. Det är inte avgörande vilken högskole- eller universitetsutbildning man har, minst lika viktigt när vi rekryterar är inställningen och att vi delar samma värdegrund samt att vi skapar en bra mångfald inom IKEA. Vi behöver en riktigt bra mix av medarbetare för att möta utmaningarna på en global och diversifierad marknad.