Presentation

Fascinerande och stimulerande utmaningar hos GKN Aerospace

Publicerad 14 juni 2016

David Elmdahl, Linda Larsson och Martin Rembeck på GKN Aerospace Sweden. Foto: Jukka Lamminluoto
David Elmdahl, Linda Larsson och Martin Rembeck på GKN Aerospace Sweden. Foto: Jukka Lamminluoto
GKN Aerospace Sweden ligger i framkant inom utvecklingen av effektivare och resurssnålare flygplansmotorer. Företaget utvecklar banbrytande teknologier och erbjuder en uppsjö av olika karriär- och utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.

Som en del av den globala GKN-koncernen utvecklar och tillverkar GKN Aerospace Sweden delar till flygmotorer via unika lösningar och avancerade material. För företagets medarbetare är vardagen en spännande utmaning, där man skapar nya innovativa teknologilösningar för att nå framtidens klimatmål och krav.
– För att vara konkurrenskraftig i flygbranschen behöver man kunna erbjuda lättare produkter med en intressant kostnadsprofil. Vi har satsat stenhårt på utveckling av kompositprodukter till motorer i drygt 12 år, inte minst genom att automatisera tillverkningsprocessen där GKN och vårt företag i Linköping, ACAB, är extremt skickliga, berättar Martin Rembeck, teamledare för kompositutvecklingen i GKN Aerospace R&T-organisation.
– Det är först nu vi kan börja skörda frukten av vår forskning och hårda arbete. Vi är mycket väl positionerade på den globala marknaden.

Samverkan världen över
Rembeck framhäver GKN som ett spännande företag med stor bredd och många fascinerande teknologier. Mycket av arbetet sker i globala satsningar vilket medför en gynnsam miljö för internationellt arbete och individuell utveckling, något kollegan David Elmdahl håller med honom om.
– Företaget ligger i utvecklingens absoluta framkant, vilket innebär stimulerande forskningsuppdrag och avancerade tekniska lösningar. Då vi ofta samverkar med olika partner världen över får man också erfarenheter av andra kulturer och företag. Det är som att arbeta på en godisfabrik för ingenjörer, säger han entusiastiskt.

Revolutionerande Open Rotor
Elmdahl arbetar idag som programledare inom R&T-verksamheten, bland annat ett stort europeiskt samarbete kring den nya motorarkitekturen Open Rotor. I förhållande till vad som finns på marknaden är arkitekturen helt revolutionerande och kommer att tillföra en stegförändring i flygets miljöpåverkan.
– Den nya arkitekturen medför mindre miljöpåverkan i form av lägre bränsleförbrukning. Open Rotor-motorer använder dubbla propellrar som roterar åt motsatta håll och saknar den motorkåpa som en konventionell turbofläktmotor har. Propellrarna arbetar i fria luften, som namnet antyder.
Totalt levererade GKN 29 detaljer, där flertalet klassas som kritiska komponenter med tillhörande kvalitetskrav. Projektet är i sin slutfas där montering och testning är planerad till slutet av året.
– Företaget gör omfattande satsningar på sina medarbetare och uppmuntrar oss till att våga tänja på gränserna. Det är en suverän arbetsplats med väldigt positiv och stöttande stämning.

Prestanda ur ett helhetsperspektiv
Forskningsingenjören Linda Larsson framhåller även hon möjligheterna som GKN erbjuder sina medarbetare. Själv har hon parallellt med sitt arbete fått möjligheten att vara industridoktorand och hon understryker att företagets ledning aktivt skapar goda villkor för lärande och utveckling.
– Min chef ser verkligen till min potential och stöttar min utveckling genom utbildning och intressanta projekt. Jag är övertygad om att det är en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna leda utvecklingen inom flygmotorer.
Larssons fokusområde är motorprestanda ur ett helhetsperspektiv som inkluderar bränsleförbrukning och dragkraft. Hon disputerade inom ämnet framtida effektiva flygmotorer med inriktningen att utvärdera och analysera olika koncept för att minska flygets miljöpåverkan. Denna forskning har hon sedan dess fortsatt att driva hos GKN.
– Vi tittar mycket på hur flygplan och motor interagerar, vilka krav som ställs på vår teknologiutveckling och hur våra teknologier bidrar till att nå utvecklingsmålen på helmotornivå. Syftet är naturligtvis att minska flygets klimatpåverkan och en del i det är att effektivisera både motorer och flygplan. All vår forskning får en global spridning, så vi påverkar hur flygbranschen utvecklas över hela världen. Det är verkligen spännande, avslutar hon.
Det arbete som Linda och hennes kolleger utför får verkligen global effekt: företagets komponenter finns numera i närmare 100% av alla de nya stora flygplan som levereras, världen över.

GKN Aerospace
Sedan 2012 ägs företaget av industrikoncernen GKN plc., en brittisk industrikoncern med cirka 56 000 anställda, där flygmotorverksamheten ingår i Aerospace-divisionen. En viktig del av den divisionen är den som arbetar med flyg- och raketmotorer, Engine Systems, med verksamhet på två orter i Sverige. Anläggningen i Trollhättan är huvudkontor för Engine Systems och där arbetar ungefär 2 000 personer. I Linköping finns GKN Aerospace ACAB, ett företag som är specialiserat på komposit och har ungefär 75 anställda.
Totalt finns Engine Systems på tolv olika orter; förutom i Sverige även i Norge, USA och Mexico.

GKN Aerospace Sweden AB
461 81 Trollhättan
Tel: 0520-94000
E-post: gaes@gknaerospace.com
www.gknaerospace.se

www.gknaerospace.se