Framsteg inom flygindustrin kan minska utsläpp

Publicerad 14 juni 2016
Text: Hanna Engström, Foto: GKN Aerospace

Henrik Runnemalm, forskningschef för GKN Aerospace Engine Systems.
Henrik Runnemalm, forskningschef för GKN Aerospace Engine Systems.
Flyg- och rymdindustrin kräver säkerhet, prestanda och pålitlighet. Branschen präglas av nya tekniska innovationer, vikten av kompetensförsörjning och en strävan att möta yttre krav såsom påverkan på miljön.

Långsiktiga samarbeten med svenska högskolor och med blivande ingenjörer ger nya tankebanor och värdefull information om nya teknologier. Något som är viktigt inte minst inom flyget, där branschen kontinuerligt behöver se över hur industrin påverkar miljön.

Viktiga framsteg inom flygindustrin
Flygindustrin står inför stora utmaningar, där de största är miljöpåverkan tillsammans med ännu högre flygsäkerhet. Flyget står idag för 2–3% av världens växthusgasutsläpp och svenska inrikesflyget svarar för 1% av landets koldioxidutsläpp. Samtidigt ökar flyget ständigt (världens flygplansflotta beräknas fördubblas vart femtonde år) och därför är det viktigt att man utvecklar nya tekniska lösningar som bidrar till minskade utsläpp.

Givande samarbete med doktorander
Henrik Runnemalm är forskningschef för GKN Aerospace Engine Systems, en enhet inom industrikoncernen GKN där man utvecklar och tillverkar avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Företaget välkomnar nya idéer och har långsiktiga samarbeten med universitet, högskolor och forskningsinstititut som inbegriper cirka 50 doktorander i olika forskningsprojekt. Studenterna utmanas att hitta innovativa lösningar i olika projektarbeten som kommer framtidens flyg till nytta.

Möjligt att minska utsläpp
Henrik Runnemalm förklarar att GKN:s lättviktsteknologier, med avancerad tillverkning av motorstrukturer, kan minska vikten med 15–30%, vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp. Eftersom det finns motorkomponenter från GKN i mer än 90% av alla nya större civila flygplan världen över kan företagets fokus på minskad bränsleförbrukning ha en global effekt.
– Vi är just nu med och utvecklar en jetmotorfamilj med bland annat en ny typ av växellåda som minskar bränsleförbrukningen med upp till 15%. Vi har börjat släppa den här produkten till kunderna nu under våren och tror att den kommer att betyda mycket för flygindustrin, säger Henrik Runnemalm.