Presentation

Het marknad för unga ingenjörer

Publicerad 14 juni 2016

Leo Odby, projektchef och Sara Hamon, tillförordnad fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder i Göteborg. Foto: Eva Nordin
Leo Odby, projektchef och Sara Hamon, tillförordnad fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder i Göteborg. Foto: Eva Nordin
Göteborg står inför en historisk byggboom och efterfrågan på arbetskraft är stor. På Familje­bostäder erbjuds stora karriär- och utvecklingsmöjligheter för projektledare inom bygg- och fastighetssektorn.

Västlänken, Älvstaden och Nya Hisingsbron är bara några exempel på de omfattande infrastruktursatsningar som görs i Göteborg det kommande decenniet. Dessutom planeras tusentals nya bostäder runt om i stan och stora områden är i behov av renovering.
– Det finns många spännande möjligheter att vara med och utveckla Göteborg de närmaste åren. Vi söker nu byggprojektledare som vill arbeta med stora och spännande utvecklingsprojekt, säger Sara Hamon, tillförordnad fastighetsutvecklingschef på Familjebostäder i Göteborg.
Tillsammans med projektchef Leo Odby guidar hon oss genom Långängen, ett bostadsområde med huslängor från 1950-talet som i fem etapper genomgår en omfattande renovering, ombyggnad och uppfräschning. Totalt omfattas 500 lägenheter.
Inför projektstart bjöds hyresgäster in till en boendedialog; många upplevde att området var slitet och kändes otryggt. Stora investeringar görs nu i stambyten, el-renovering, dränering, nya putsade fasader, omläggning av tak, renovering av trapphus och inre lägenhetsunderhåll. Omfattande hänsyn har tagits till den klassiska 50-talsstilen. Satsningar har även gjorts på en mer levande utemiljö med odlingslotter och grönska samt trygghetsskapande belysning.

Möjligheter inom många områden
Långängen är bara ett av många exempel på stora utvecklingsprojekt inom Familjebostäder.
– Det är ett spännande och engagerande företag med möjligheter inom så många områden, man blir aldrig fullärd. Det finns alltid nya vägar och nya saker att lära sig mer om då vi arbetar med så många olika yrkeskategorier, säger Leo Odby.
Företaget har ett mentorprogram samt ett SABO-traineeprogram (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) för juniora konsulter.
– Jag började själv som SABO-trainee för fem år sedan och har sedan dess fått möjlighet att gå vidare med nya roller inom företaget, säger Leo Odby.
För att klara framtidens behov behöver Familjebostäder anlita fler konsulter och projektledare som har olika erfarenheter och är i olika åldrar.
– Vi anlitar gärna juniora konsulter med en senior konsult som stöd. Det är ett bra sätt för oss att få ut yngre i arbete och samtidigt erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Familjebostäder.

Familjebostäder i Göteborg
Familjebostäder i Göteborg är ett bostadsbolag som ingår i Framtidenkoncernen och är därmed helägt av Göteborgs Stad. Familjebostäder bildades för 65 år sedan i syfte att bevara landshövdingehusen i Kungsladugård och Majorna. Idag ingår drygt 18 000 lägenheter i hela Göteborg i vårt bestånd.
Vårt uppdrag är bland annat att aktivt bidra till stadens utveckling genom att med nyproduktion skapa fler attraktiva bostäder samt att underhålla och utveckla livsmiljöerna i och kring befintliga bostäder.

Familjebostäder i Göteborg
Box 5151
402 26 Göteborg
Besöksadress: Södra vägen 12
Tel: 031-731 67 00
Fax: 031-731 67 01
www.familjebostader.se

www.familjebostader.se