Ingenjörer bygger framtidens samhälle

Publicerad 14 juni 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Johan Danielson

Lars Nylund, fastighetsdirektör på Fortifikationsverket.
Lars Nylund, fastighetsdirektör på Fortifikationsverket.
Fastighetsbranschen är en mångsidig bransch där ingenjörer kan prova på många olika roller och därmed upptäcka olika delar av branschen. Genom att arbeta i fastighetsbranschen kan ingenjörer förena samhällsnytta med ett kundperspektiv och tekniska utmaningar.

– För mig var fastighetsbranschen ett självklart val. Jag gillar att se de projekt jag arbetar med förverkligas och successivt omvandlas till något fysiskt och konkret. Fastighetsbranschen är dessutom bred och erbjuder karriärmöjligheter både i offentlig sektor, på fastighetsbolag och på entreprenadsidan. Många väljer att utöka sin erfarenhet genom att växla mellan branschens olika delar, säger Lars Nylund, fastighetsdirektör på Fortifikationsverket.
Han inledde sin karriär i fastighetssektorn på ett entreprenadföretag och har sedan dess hunnit arbeta som konsult, som affärsutvecklingschef på Jernhusen, fastighetsutvecklingschef i Nacka kommun och kom i augusti 2015 till Fortifikationsverket.

Kombinera teknik med kundnytta
– För en ingenjör täcker rollerna i fastighetsbranschen upp ett brett spektrum av inriktningar, från infrastrukturprojekt till kommersiella fastigheter och bostäder. I branschen finns såväl avancerade tekniska som mer kundorienterade yrkesroller. En kombination som är särskilt eftertraktad är ingenjörer som både har en relativt djup teknikförståelse och samtidigt kan applicera nyttan gentemot kunden eller användaren, säger Lars Nylund.
Efter många år i den privata fastighetssektorn valde Lars Nylund att börja arbeta på Fortifikationsverket. Han uppskattar den offentliga fastighetssektorns långsiktiga bygg- och förvaltningsperspektiv; eftersom många myndigheter och kommuner förvaltar sina egna fastigheter fattas besluten ofta på minst tio års sikt.

Både trygg och utmanande
Han anser att fastighetssektorn är tillräckligt mångfacetterad för att inrymma de flesta typer av ingenjörer. Behovet av ingenjörskompetens är stort på såväl beställarsidan som entreprenadsidan. Projektledare, byggchefer, förvaltare, fastighetsutvecklare, inköpare och tekniska specialister är bara några av de yrkesroller som behövs i framtidens fastighetssektor.
– Fastighetsbranschen är både trygg och spännande. Det är en samhällsviktig bransch där tempot ofta är högt. Samtidigt kan branschen erbjuda långsiktig trygghet eftersom den sannolikt alltid kommer att kunna erbjuda intressanta jobb för duktiga ingenjörer. I fastighetsbranschen behövs både chefer, specialister och ingenjörer som kan ta ett steg tillbaka och se vilka värden och vilken kundnytta de kan bidra med, avslutar Lars Nylund.