Presentation

Ingenjörer uppskattar Uppsala kommuns integrerade arbetssätt

Publicerad 14 juni 2016

Johan Berggren och Ingrid Anderbjörk hos Uppsala kommun. Foto: Dan Pettersson
Johan Berggren och Ingrid Anderbjörk hos Uppsala kommun. Foto: Dan Pettersson
I Uppsala, som är en av Sveriges mest snabbväxande städer, inrymmer stadsbyggnadsförvaltningen alla funktioner som stadsbyggnads­processen kräver. Här tillämpas ett integrerat arbetssätt, vilket innebär att ingenjörer samverkar med kulturgeografer, lantmätare och andra kompetenser genom hela stadsbyggnadsprocessen.

– Det är en otrolig förmån att arbeta med stadsplanering i en stad där intresset för inflyttning och etablering konsekvent är mycket stort. Våra medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen förväntas bidra till nya lösningar och arbetsmodeller som både utvecklar tempot och kvalitetsnivån i vårt arbete. säger Ingrid Anderbjörk, chef för mark och exploatering i Uppsala kommun.
Stadsbyggnadsenheten rekryterar löpande ingenjörer med olika inriktningar, bland annat avancerade projektledare som driver projekten ekonomiskt och tekniskt från start till mål.
– Genom att alla kompetenser samverkar förebygger vi stuprörstänk och främjar istället lärande över yrkes- och enhetsgränserna. Vi arbetar utifrån ett tydligt politiskt mandat: att förverkliga Uppsalas långsiktigt hållbara tillväxt. Vi har stor frihet att avgöra hur visionen ska förverkligas, säger Ingrid Anderbjörk.
Johan Berggren, som är civilingenjör med inriktning mot samhällsplanering, sökte jobb i Uppsala när hans sambo fick arbete i staden. Han hade tidigare arbetat med stadsplanering i flera Stockholmskommuner och påbörjade sitt nya arbete som projektledare på exploateringsenheten i Uppsala kommun 2015.

Varje projekt är unikt
– Uppsala är en mycket intressant stad utifrån ett stadsplaneringsperspektiv eftersom den växer så snabbt. Våra projekt är långsiktiga och har ofta många intressenter. Som projektledare väger jag samman ekonomiska, juridiska och samhällsplaneringsmässiga aspekter, säger han.
Just nu ska Johan Berggren påbörja ett projekt i Östra Sala Backe, där en simhall, bostäder och kontor står på agendan.
– Våra projekt kombinerar ofta många olika samhällsfunktioner, fastigheter och intressenter. Varje projekt kräver sina egna lösningar. Som projektledare har jag många olika faktorer att ta hänsyn till, vilket gör jobbet utmanande och intressant. Här får jag verkligen vara med och påverka samhällsutvecklingen, säger han.

Uppsala kommun – Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för hela samhällsbyggnadsprocessen i Uppsala kommun. Förvaltningen är en gemensam tjänstemannaorganisation för fyra nämnder: gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden. Förvaltningen ger också stöd till kommunledningskontoret vad gäller mark- och exploateringsfrågor och tillhandahåller lokaler för kommunens verksamhet och särskilda bostäder för sociala ändamål.
www.uppsala.se

www.uppsala.se