Klassisk bank och it smälter samman

Publicerad 14 juni 2016
Text: Cristina Leifland, Foto: Gonzalo Irigoyen

Christina Norrbring, Head of IT Solution Delivery på SEB.
Christina Norrbring, Head of IT Solution Delivery på SEB.
Bank- och finanssektorn har länge gått i bräschen för it-lösningar som påverkar hela samhället. Utvecklingen går snabbt och branschen erbjuder några av de mest spännande, verksamhetskritiska och affärsdrivande it-jobben.

Christina Norrbring, Head of IT Solution Delivery på SEB har arbetat i en rad olika branscher och roller sedan sin examen 1986. Till SEB kom hon 2008, efter att bland annat ha arbetat som konsult för Capgemini och marknadschef på Bankgirot.
– Banksektorn investerar mycket i sitt erbjudande och därmed i sin it-utvecklingsportfölj så finns stora möjligheter att utveckla affärskunnande i kombination med it-lösningar. Det finns en enorm bredd, från att arbeta med it-strategiska spörsmål till daglig produktion och utveckling. Huvudfokus kan väl sägas vara applikationsutveckling med varierande inriktning och specialisering, agil program- och projektledning, systemarkitektur på olika nivåer, säkerhet och daglig drift, säger Christina Norrbring.

Många utmaningar
För it-specialister av olika slag finns en rad spännande utmaningar inom sektorn. Att utveckla med kunden i centrum, oavsett var i leveranskedjan man bidrar, automatiserade lösningar, kundcentrerade användarupplevelser, värdedriven utveckling, flexibel arkitektur och avancerade säkerhetslösningar är alla viktiga delar av it-verksamheten.
– En utmaning är de stora regelverken och många myndighetskraven, som gör att vi måste arbeta oerhört effektivt, kunddrivet och med små leveransdelar, säger Christina Norrbring.
Hon framhåller att den som tänker kreativt har stora möjligheter att använda möjligheterna med ny teknik i kombination med de robusta bassystem som redan finns på plats.
– Det handlar inte bara om att utveckla snygga appar, utan om att kunna erbjuda kunden en fantastisk funktionalitet genom de gedigna lösningar som finns i botten.
Idag sker en oerhört snabb transformation inom banksektorn, där den klassiska banken och dess it mer och mer smälter samman till att fungera som en gemensam leverantör av lösningar i världsklass.
– Vi står på tröskeln till en digitaliseringsresa som kommer att bli helt nydanande. Branschen behöver it-proffs som drivs av att kombinera nytt och gammalt, som brinner för nya teknologiers möjligheter och som drivs av att vara med om att skapa lösningar som faktiskt fungerar i samhället – lokalt och globalt.