Malmös stadsutveckling präglas av en stark framtidstro

Publicerad 14 juni 2016
Text: Annika Wihlborg

Illustration: Malmö Stad
Illustration: Malmö Stad
Malmöregionen är en av de mest expansiva regionerna i Sverige, inte minst utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv. De kommande åren ska 3 000 nya bostäder per år byggas. Utöver vidareutveckling och förtätning av stadsdelar som Hyllie och Västra Hamnen planeras även en helt ny stadsdel, Nyhamnen, med 7 000 nya bostäder, arbetsplatser och service.

– I Malmö accelererar vi bostadsbyggandet genom att de kommande åren dubblera takten i bostadsbyggandet. Utöver bostäder behövs minst 25 nya grundskolor samt förskolor, idrottshallar och annan kommunal service i de expansiva stadsdelarna, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör och tf chef för gatukontoret i Malmö stad.
Sedan han tog civilingenjörsexamen med inriktning mot väg och vatten har Klas Johansson arbetat med fastighetsutveckling och förvaltning på Skanska och som regionchef på Fortfikationsverket. Sedan 2013 är han fastighetsdirektör i Malmö stad.

7 000 nybyggda bostäder i Nyhamnen
Västra Hamnen och Hyllie är två Malmö­stadsdelar som de senaste åren utvecklats i snabb takt. I dessa stadsdelar, som ligger på gångavstånd från Malmö central respektive relativt nybyggda Hyllie station, kombineras bostäder med kontor, service, skolor, handel, arenor och mycket mer.
– Vi planerar för en fortsatt utbyggnad av både Hyllie och Västra Hamnen under de kommande åren. Dessutom befinner sig den nya citynära stadsdelen Nyhamnen i en intressant planeringsfas. 2019 är det dags för byggstart i stadsdelen med 7 000 nya bostäder och arbetsplatser. Vi arbetar dessutom intensivt med att förtätningsprojekt i flera befintliga stadsdelar, säger Klas Johansson.
Malmöregionens ambition att ligga i framkant vad gäller stadsplanering har bland annat resulterat i många studiebesök från andra kommuner från Sverige och andra länder. Staden deltar även i många internationella samverkansprojekt med fokus på stadsutveckling. För att förverkliga framtida visioner krävs förstås ingenjörskompetens inom många områden, från exploateringsingenjörer till gatuingenjörer.
– Malmöregionen präglas av en stark framtidstro och en tydlig internationell anknytning. Malmö är ett självklart tillväxtnav i Skåne och ingår dessutom, tack vare närheten till Köpenhamn, i en internationell storstadsregion. Ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling har möjlighet att följa projekt från start till mål, styra karriärutvecklingen utifrån sina egna intresseområden och få en gedigen insyn i hur hela stadsplaneringsprocessen fungerar, säger Klas Johansson.


Klas Johansson, fastighetsdirektör och tf chef för gatukontoret i Malmö stad. Foto: Jesper Lindgren
Klas Johansson, fastighetsdirektör och tf chef för gatukontoret i Malmö stad. Foto: Jesper Lindgren