Många kan tänka sig att arbeta statligt

Publicerad 14 juni 2016
Text: Annika Wihlborg

Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfartsverket.
Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfartsverket.
Enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Ingenjör genomfört bland ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma ingenjörer så kan 85 procent av ingenjörerna tänka sig att arbeta hos en statlig arbetsgivare.

– Det är förstås mycket positivt att så många som 85 procent av ingenjörerna kan tänka sig att arbeta statligt. Mitt intryck är att andelen ingenjörer som är intresserade av statliga arbetsgivare har ökat på senare år. Det kan bland annat bero på att intresset för att kombinera affärsverksamhet med konkret samhällsnytta har ökat, säger Ann-Catrine Zetterdahl, som efter civilingenjörsexamen i industriell ekonomi haft flera ledande roller på Telia, bland annat som inköpschef och som vd för Telia Installation. Hon är nu inne på sitt sjunde år som generaldirektör på Sjöfartsverket.
Hon tror mycket på det goda exemplets makt och anser att fler statliga arbetsgivare bör framhäva den nytta enskilda ingenjörer och team av medarbetare har åstadkommit för medborgare, kunder och samhället i stort, samt att visa på vilken typ av arbetsuppgifter som väntar ingenjörer som väljer att jobba statligt.

Helhetsperspektiv värdesätts
Statliga arbetsgivare erbjuder överlag ett brett spektrum av stimulerande arbetsuppgifter för ingenjörer. I de statliga verksamheterna finns ett omfattande utbud av karriärmöjligheter representerade, från generalist till chef eller specialist.
– Jag upplever att ingenjörers vilja att bidra med samhällsnytta har ökat, vilket förstås gynnar de statliga arbetsgivarna. Jag valde själv att gå från näringslivet till den statliga sektorn för sju år sedan och uppmanar gärna fler ingenjörer att växla mellan sektorerna. Ingenjörer med erfarenhet från såväl statlig som privat sektor har ett helhetsperspektiv som många arbetsgivare värdesätter, säger Ann-Catrine Zetterdahl.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta hos en statlig arbetgivare? (om du bortser från var du arbetar idag)
Statlig_graf
Om undersökningen:
Framtidens Karriär – Ingenjör har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av civil- och högskoleingenjörer. Undersökningen genomfördes 3–8 juni 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,7–4,5 procentenheter.