Presentation

Med hållbarhet i ryggraden

Publicerad 14 juni 2016

Anna-Maja Jöhnemark, civilingenjör och hållbarhetsstrateg på Ebab. Foto: Mats Högberg
Anna-Maja Jöhnemark, civilingenjör och hållbarhetsstrateg på Ebab. Foto: Mats Högberg
Hållbarhetsfrågor har alltid varit viktigt för Ebab som arbetar inom projekt- och fastighetsutveckling. Förra året bestämde man sig för att ta sitt engagemang till en ny nivå och anställde en hållbarhetsstrateg.

Ebab är ett av Sveriges största fristående konsultbolag inom projekt- och fastighetsutveckling. Sedan 30 år tillbaka hjälper man kunder att utveckla städer, fastigheter och projekt.

Entreprenörsanda och utveckling
Ebab-koncernen består av fem bolag som delar kontor i Stockholm för att skapa synergieffekter åt både kunder och medarbetare. Ägarna är aktiva i bolagen och företaget präglas av entreprenörsanda. Ebab sysselsätter ca 250 personer och driver kundprojekt för ca 10 miljarder kronor. Kunderna är allt från investerare och statliga fastighetsägare till börsnoterade fastighetsbolag samt allmännyttiga bostadsföretag.

Hållbarhetsstrateg med helhetssyn
Under 2015 gjordes en intern kartläggning av företaget Ethos International som bekräftade att man arbetar hållbart inom många områden. För att utveckla sina processer och erbjudanden anställdes Anna-Maja Jöhnemark, civilingenjör med erfarenhet av hållbar stadsplanering, som hållbarhetsstrateg. En tydlig markering att man tar dessa frågor på allvar.

Eftertraktad kompetens
Ebab arbetar med en värdegrund som månar om hållbarhet, människors lika värde, mångfald, jämlikhet, säkerhet och hälsa. De har länge haft traditionella miljösamordnare i byggprojekten som arbetar mycket med miljöcertifieringar. Kompetensen hos de 10 specialisterna på Miljöavdelningen är eftertraktad. När Anna-Maja Jöhnemark kom in i företaget lyftes hållbarhetsfrågorna till en mer strategisk nivå.
– Det är positivt att vara med i ett tidigt skede. Det räcker inte med enskilda lösningar, hållbarhetsfrågorna behöver genomsyra hela projektet, säger Anna-Maja Jöhnemark.

Hållbarhet i ryggraden
Anna-Maja Jöhnemark tycker att Ebab ligger långt fram med att se hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Man särskiljer sig i branschen genom att tänka strategiskt och förebyggande.
– Idag vet de flesta vad hållbarhet är. Nu handlar det om att omsätta kunskapen i praktiken. Jag upplever att Ebab har tagit in hållbarhet i ryggraden.
Anna-Maja, som själv har bott i Hongkong, menar att Sverige är duktiga på hållbarhet i fråga om utbilding och teknik. Men när det kommer till praktiskt genomförande finns det mycket att lära från andra länder.
– Ett spännande projekt just nu är Yllefabriken i Norrköping som har en tydlig hållbarhetsprofil. Där vill vi skapa en förebild om hur man kan omvandla en gammal fastighet och lägga till sociala aspekter som delning, möten och gemenskap, avslutar Anna-Maja Jöhnemark.

Ebab
Ebab etablerades 1982 och är konsulter inom fastighets- och projektutveckling som driver projekt från idé till verklighet. Företaget erbjuder en bred bas tjänster med spetskompetens inom miljö och energi. Som genomförda projekt finns bl.a. Fotografiska, lyxhotellet Nobis Hotel, vårdlägenheter på Stockholms Sjukhem och Stora Bryggeriet för Octapharmas nordiska huvudkontor. Stora projekt pågår även på Danderyds sjukhus, Campus Albano och Stora Sköndal.

Ebab AB
Trädskolevägen 17
Stockholm-Globen
Tel: 08-600 83 00
www.ebab.se

www.ebab.se