Satsar på förtätning, nybyggnation och infrastruktur

Publicerad 14 juni 2016
Text: Annika Wihlborg

Illustration: White Arkitekter
Illustration: White Arkitekter
Göteborgsregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner sett ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Inom ramen för det Västsvenska paketet pågår flera stora infrastrukturprojekt. Samtidigt satsar den relativt glest bebyggda staden både på att förtäta och anlägga helt nya stadsdelar.

Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör i Göteborgs stad.
Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör i Göteborgs stad.
Intresset för att investera i Göteborg är stort och inflyttningstakten är hög. Göteborg är en relativt glest bebyggd stad, vilket innebär att möjligheterna till förtätning och att skapa helt nya stadsmiljöer är stora. Göteborgs stad har en välfungerande stadsplaneringsorganisation och tillgång till stora markarealer, vilket bådar gott för stadens framtida utveckling, säger Martin Öbo, tillförordnad fastighetsdirektör i Göteborgs stad.
I arbetet med att bygga framtidens Göteborg behövs alla typer av ingenjörer med ett intresse för samhällsutveckling och stadsbyggnadsprocesser. För den som vill vara med och göra ett avtryck i den framtida staden finns utvecklingsmöjligheter hos såväl Göteborgs stad som på entreprenörsföretag, konsultbolag och exploateringsföretag.

Knyter ihop centrala Göteborg
Ett av Göteborgs mest storslagna stadsbyggnadsprojekt är Älvstaden, en ny stadsdel belägen mitt i Göteborgs centrala delar. Tanken är att Älvstaden ska knyta ihop Göteborgs centrala stadsdelar, här ska 25 000 nya bostäder byggas och 45 000 nya arbetsplatser skapas fram till 2035. Ett annat stort utvecklingsprojekt är Gamlestaden, Göteborgs äldsta delar som nu omvandlas till en tät, stadsmässig och dynamisk blandstad. Ett nytt resecentrum och knutpunkt ska växa fram liksom nya bostäder, butiker, kontor och hotell. Gamlestadens omvandling pågår fram till 2030-talet.

Västsvenska paketet
Omfattande infrastrukturprojekt bidrar också till Göteborgs utveckling. För närvarande pågår flera delprojekt inom ramen för det Västsvenska paketet, som omfattar infrastrukturinvesteringar på 34 miljarder kronor. Det största projektet är Västlänken, en ny tågtunnel under Göteborg, men även storskaliga projekt som Marieholmstunneln och delfinansiering av den nya Hisingsbron ingår i paketet.
– Ytterligare ett intressant stadsutvecklingsområde är Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamnområde, där många projekt med fokus på att skapa effektiva logistikytor pågår och planeras. Om man vill arbeta i en region som verkligen satsar på att bygga hållbara urbana miljöer så är Göteborg en av de mest intressanta regioner man kan verka i som ingenjör just nu, säger Martin Öbo.