Stort behov av ingenjörer

Publicerad 14 juni 2016
Text: Måns Widman

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Behovet av ingenjörer i fastighetsbranschen är påtagligt. Därför är det viktigt att fastighetsbolagen i mycket högre grad än idag sprider budskapet att det är en framtidsbransch.

Det anser Lena Nyquist, nybliven verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd vars uppgift är att långsiktigt främja kompetenssäkring och kompetensutveckling i fastighetsbranschen.

Hur stort är behovet av ingenjörer i branschen?
– Vi gjorde en undersökning 2014 som visade att det på tio års sikt behövde rekryteras totalt 10 000 personer till branschen, varav många är ingenjörer.

Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Foto: FU
Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Foto: FU
Varför är det svårt att rekrytera ingenjörer till branschen?
– Till stor del hänger det ihop med att ungdomar har mycket liten kunskap om branschen. Enligt en ungdomsbarometer som FU gjorde för några år sedan var det mindre än 10 procent av ungdomarna som kände till fastighetsbranschen. De flesta av dem visste inte att det finns yrkesroller som fastighetsingenjör och fastighetstekniker.

Vad kan branschen göra för att locka fler ingenjörer?
– Arbetsgivarna behöver i mycket högre grad än idag sprida budskapet att det här är en framtidsbransch. De kan kontakta universitet, högskolor och yrkeshögskolor och erbjuda studenter examensarbeten. De måste vara beredda på att ta emot studenter som praktikanter och inse att det hjälper dem att få framtida kompetenta medarbetare.

Vad gör ni för att det ska bli lättare att rekrytera ingenjörer?
– Vi kommunicerar på många olika sätt att fastighetsbranschen är intressant. En av målgrupperna är studievägledare. De som ska arbeta med fastigheter måste först och främst få veta vilka utbildningar de ska söka till. Det kan de få genom studievägledning.
– Vi har även ett branschråd där hela branschen träffas.

Vad avgör vilka fastighetsbolag som är mest eftertraktade bland yrkesverksamma ingenjörer?
– Generellt sett kan stora företag vara mer lockande. De kan ha fler spännande fastigheter. De kan erbjuda en större bredd av arbetsuppgifter. Det är lättare att främja sin egen karriär och kompetensutveckling. Det är också lättare att byta ort om man vill det, säger Lena Nyquist.