Trender inom samhällsbyggnad ger avtryck i teknikkonsultbranschen

Publicerad 14 juni 2016
Text: Anette Bodinger

Mats Påhlsson, divisionschef ÅF Infrastructure.
Mats Påhlsson, divisionschef ÅF Infrastructure.
– Extremt stark urbanisering, ändrad åldersdemografi samt globalisering, det är tre tydliga trender inom samhällsbyggnadssektorn som har stor inverkan på teknikkonsultbranschen, säger Mats Påhlsson, divisionschef ÅF Infrastructure.

Mats Påhlsson har arbetat inom samhällsbyggnadssektorn i nära 40 år och vet vad han talar om när han säger att urbaniseringen aldrig varit starkare än idag. En annan trend som påverkar samhällsbyggandet är att medborgarna blir allt äldre.
– Här har det tillkommit en ny grupp pensionärer som består av pigga åldringar, med god hälsa och ekonomi, och som ställer helt andra krav på boende och liv än vad äldre personer gjorde för bara 20–30 år sedan.
Mats Påhlsson lyfter även fram den ökade globaliseringen som en tydlig trend inom samhällsbyggnadssektorn.
– Förr visste man att det var tre inhemska bolag som skulle lämna offert på ett stort samhällsbyggnadsuppdrag i landet. Men forna handelshinder, i form av bland annat nationella byggregler, finns inte längre. Idag råder internationella standarder och vi verkar på en marknad med global konkurrens om uppdragen.

Förändring
För teknikkonsulterna har utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn inneburit förändringar på en rad olika områden. Ett exempel är att kunderna blivit mer renodlade inköpare. Mats Påhlsson menar att det kompetensskiftet inneburit en stor förändring för aktörerna på teknikkonsultsidan.
– Att det är inköpare som sköter upphandlingarna har bland annat fört med sig att uppdragen som läggs ut på anbud blivit mer omfattande. Ta till exempel Västlänken i Göteborg, om det projektet hade varit ute på marknaden för tio år sedan hade det bestått av 20–30 delprojekt. Idag består det av ett fåtal gigantiska projekt. Ur inköparnas synvinkel är det smidigt att göra ett stort paket av en upphandling. För teknikkonsultmarknaden innebär det mycket större helhetsåtaganden som man behöver vara stor och stark för att klara.

Digitalisering
De senaste 20 åren har även inneburit att samhällsbyggnadssektorn förflyttat sig från pappersritning till den digitala världen. Idag handlar det om tredimensionella, virtuella modeller där minsta skruv som krävs för bygget finns angiven.
– Den här tekniken riktigt exploderar och vi har tagit hjälp av folk från spelindustrin för att utveckla området ytterligare. Om det är några som är duktiga på att skapa virtuella världar så är det spelutvecklare.
För unga ingenjörer som vill göra karriär inom samhällsbyggnadssektorn är det fortfarande klassiska kompetenser som behövs, med en liten twist.
– Vi behöver fortfarande kunniga tekniker som kan de klassiska områdena berg, geologi, väg och järnväg, men de måste även vara vassa på it och tycka om att använda den digitala teknikens möjligheter i sitt arbete, fastslår Mats Påhlsson.